- Actio Catholica Alapítvány – [magán alapítvány] - https://actio-catholica.hu -

Köszöntő

[1]

Tisztelt Látogatónk!

Az Actio Catholica Alapítványt 2015-ben hozta létre egy magánszemély. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a római rítusú katolikus [egyetemes] hit és egyház [“Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” Mt 16,18] leépülését megpróbáljuk erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten lassítani. Ezért kiemelten támogatjuk a valódi katolikus papok képzését, azoknak a katolikus papoknak, akik az egyetemes római egyház kétezer éves tradíciója szerint élnek, tanítanak, mutatják be a szentmisét és aszerint prédikálnak a híveknek.

Az Alapítvány

Magyar neve: Actio Catholica Alapítvány
német neve: Actio Catholica Stiftung
angol neve: Actio Catholica Foundation
latin neve: Actio Catholica Fundatio
rövid neve: ACA
székhelye: 3922 Taktaharkány, Kossuth utca 32.
Email: info.actio.catholica@gmail.com [2]
Telefon: +3620-390-6533
Nyilvántartásba vette: Miskolci Törvényszék
Bejegyző végzés: 15.Pk.60.092/2015/4
Nyilvántartási száma: 05-01-0064389

Céljai:

Főtevékenysége

 1. Ösztöndíjak alapítása fiatal fiuk és férfiak, szeminaristák, szerzetesek, testvérek és nővérek (egyházi hivatások) hazai és külföldi tevékenységének, tanulásának, felkészülésének támogatására;
 2. Ösztöndíjak alapítása világiak hazai és külföldi teológiai tevékenységének, tanulásának, felkészülésének támogatására;
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés [3]

Tevékenységei:

Az alapítvány tevékenységének korlátai

 1. Alapítvány közvetlen gazdasági tevékenységet nem folytat.
 2. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 3. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
 4. Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az Alapítvány

 • Nagycsaládosok támogatása,
 • Idősek gondozása, gondozásának támogatása,
 • Hátrányos helyzetben lévők, erőszakot szenvedettek számára védett környezet, védett házak kialakítása, fenntartása, üzemeltetése,
 • Perifériára szorult emberek karitatív támogatása pályázat útján,
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi- és hitéletének elősegítése; támogatása,
 • Hitélet, hitoktatás, hittan táborok szervezése, tartása, elsősorban az ifjúság számára,
 • Szabadidő elfoglaltságok, szervezése, támogatása; szabadidő központ fenntartása,
 • Normál napközbeni oktatásos és internátusos iskolai képzés indítása, fenntartása, működésének támogatása,
 • Képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása,

Az Alapító hozzájárulását adja a kuratóriumnak, hogy közfeladat vállalása tekintetében, a közfeladat megnevezésével és a jogszabályi helyekkel szükség esetén bővíthesse az Alapító Okiratot. valamint

Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, jelen alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet.
Ha a csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja.

Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme

 1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.
 2. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.

Taktaharkány, 2019. szeptember 1.