Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása

Bangha Béla Szabadegyetem – Katolikus Hitvédelmi előadások

Bangha Béla Szabadegyetem – Katolikus Hitvédelmi előadások

 

Bangha Béla Sj

A Pro Missa Tridentina Alapítvány felismerve korunk emberének eltávolodását Istentől, vallástól, az Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Anyaszentegyháztól katolikus hitvédelmi előadás sorozatot indít, melyben körbe járjuk a katolikus hit és vallás alapjait, történelmét, korunkat mételyező áramlatokat római- és görögkatolikus (reményeink szerint ortodox)  papokkal, világi, teológiát végzett személyekkel, alkalmanként 45-60 perces előadásokkal, majd max. 60-75 perces kérdés felelettel történő megbeszéléssel.

Az előadások hozzászólás része moderált.

A tervezettt előadások:

Szentségtan

2021.07.16.

Liturgia – Görög rítus

2021.07.30.

Szentek

2021.08.13.

Eretnekségek az egyházban a Tridenti Zsinat előtt

2021.08.27.

Dogmatika

2021.09.10.

Eszkatológia

2021.09.24.

Eretnekségek az egyházban a Tridenti Zsinat után

2021.10.08.

Morálteológia

2021.10.22.

Ökumenizmus

2021.11.05.

Szentmise- Római rítus – Vetus Ordo Missae

2021.11.19.

Egyháztörténet

2021.12.03.

Istentisztelet- Római rítus – Novus Ordo Missae

2021.12.17.

Kegyelemtan [tervezett]

2022.01.14.

Biblikum [tervezett]

2022.01.28.

Liturgia – Ortodox [tervezett]

2022.02.11.

Zsinatok [tervezett]

2022.02.25.

II. Vatikáni Zsinat problematikája [tervezett]

2022.03.11.

Mariológia [tervezett]

2022.03.25.

Krisztológia [tervezett]

2022.04.08.

Megváltás tana [tervezett]

2022.04.22.

Az előadások sorrendje változhat, illetve az adott előadás témaköre változtatásának a jogát fenntartjuk.

Print Friendly, PDF & Email
Updated: 2021. június 26. — 17:43