Köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

Az Actio Catholica Alapítványt 2015-ben hozta létre egy magánszemély. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a római rítusú katolikus [egyetemes] hit és egyház [“Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” Mt 16,18] leépülését megpróbáljuk erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten lassítani. Ezért kiemelten támogatjuk a valódi katolikus papok képzését, azoknak a katolikus papoknak, akik az egyetemes római egyház kétezer éves tradíciója szerint élnek, tanítanak, mutatják be a szentmisét és aszerint prédikálnak a híveknek.</

Az Alapítvány

Adatok itt: Impresszum

Céljai:

Főtevékenysége

 1. Ösztöndíjak alapítása fiatal fiuk és férfiak, szeminaristák, szerzetesek, testvérek és nővérek (egyházi hivatások) hazai és külföldi tevékenységének, tanulásának, felkészülésének támogatására;
 2. Ösztöndíjak alapítása világiak hazai és külföldi teológiai tevékenységének, tanulásának, felkészülésének támogatására;
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés

Tevékenységei:

 • Tradicionális római-katolikus szentmisék bemutatásának a támogatása
 • A tradicionális római-katolikus papképzés támogatása,
 • A tradicionális – Szent V. Piusz pápa és a Tridenti Zsinat [1545. december 13. – 1563. december 12.] által elrendelt [Quo Primum] – szentmisék és liturgikus cselekmények bemutatása [Rituale Romanum, Pontificale Romanum], bemutatásának támogatása, melyet V. Piusz pápa – az 1563. december 30.-n konzisztóriumban, majd 1564. január 26.-n pedig bullában – megerősített,
 • A szeminaristák és/vagy papok támogatása az előző pontban megfogalmazott célok megismerésében, megtanulásában,
 • A tradicionális római-katolikus hit és gyakorlásának a támogatása a „Catechismus Romanus” alapján,
 • A tradicionális római-katolikus közösségek támogatása,
 • Hitélet, hitoktatás, hittan táborok szervezése, tartása, elsősorban az ifjúság számára,
 • Latin nyelvű misekönyvek (1962-vel bezárólag), Breviarium Romanumok, kétnyelvű kismisekönyvek értékmentése, felújítása és igény szerinti biztosítása,
 • 1965 előtt íródott és kiadott teológiai vonatkozású könyvek, katekizmusok felkutatása, igény szerinti felújítása, reprint kiadása,
 • Latin, görög nyelv oktatása, oktatásának támogatása, tanfolyamok szervezése,
 • Zarándokutak szervezése,
 • Kulturális és hitéleti tevékenységgel foglalkozó nyomtatott és elektronikus [Internet, videó, audio] média kiadása, szerkesztése, fenntartása, mely lehetőséget ad a tradicionális írások kiadványok megjelentetésére,
 • Nagycsaládosok támogatása,
 • Idősek gondozása, gondozásának támogatása,
 • Hátrányos helyzetben lévők, erőszakot szenvedettek számára védett környezet, védett házak kialakítása, fenntartása, üzemeltetése,
 • Perifériára szorult emberek karitatív támogatása pályázat útján,
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi- és hitéletének elősegítése; támogatása,
 • Képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása,
 • Szabadidő elfoglaltságok, szervezése, támogatása; szabadidő központ fenntartása,
 • Normál napközbeni oktatásos és internátusos iskolai képzés indítása, fenntartása, működésének támogatása,
 • Magyarországra menekülő és letelepedni kívánó, alapvetően európai, katolikus (keresztény) személyek, családok információval és egyéb módon történő segítése, támogatása,

Az alapítvány tevékenységének korlátai

 1. Alapítvány közvetlen gazdasági tevékenységet nem folytat.
 2. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 3. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
 4. Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az Alapítvány

 • az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
 • Nagycsaládosok támogatása,
 • Idősek gondozása, gondozásának támogatása,
 • Hátrányos helyzetben lévők, erőszakot szenvedettek számára védett környezet, védett házak kialakítása, fenntartása, üzemeltetése,
 • Perifériára szorult emberek karitatív támogatása pályázat útján,
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi- és hitéletének elősegítése; támogatása,
 • Hitélet, hitoktatás, hittan táborok szervezése, tartása, elsősorban az ifjúság számára,
 • Szabadidő elfoglaltságok, szervezése, támogatása; szabadidő központ fenntartása,
 • Normál napközbeni oktatásos és internátusos iskolai képzés indítása, fenntartása, működésének támogatása,
 • Képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása,

Az Alapító hozzájárulását adja a kuratóriumnak, hogy közfeladat vállalása tekintetében, a közfeladat megnevezésével és a jogszabályi helyekkel szükség esetén bővíthesse az Alapító Okiratot. valamint

 • nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
 • gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, jelen alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet.
 
Ha a csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csatlakozást követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen gyakorolhatja.

Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme

 1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.
 2. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.

Taktaharkány, 2019. szeptember 1.

Legolvasottabb írások18847 times!

Print Friendly, PDF & Email