A démonok természetéről

Amikor az angyalok egy része visszautasította a számára kijelölt feladatot, az öngyűlölet és önutálat tökéletes aktusát hajtották végre, ezért az öngyűlölet az a pszichológiai mintázat, amely az ő sajátjuk. Nekünk tehát két ok miatt is kerülnünk kell az öngyűlöletet: egyrészt, mert ez bűn a szeretet ellen, másrészt mert ezáltal megvalósítjuk azt a spirituális mintát, amely gyökerében démoni. Ez ugyanis az a lelki irányultság, amelyet a démonok igyekeznek kialakítani bennünk, mert ez tesz minket velük kompatibilitássá.

A bukott angyalok minden tulajdonsága, amelyekkel rendelkeznek, az eredetileg számukra kijelölt feladatuknak megfelelő. És mivel egy részüknek az emberek szolgálata volt a feladata, az általuk szolgált emberek segítéséhez szükséges speciális képességekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek. Az angyaloknál, akárcsak a démonoknál, ezek a tulajdonságok a természetük része, ami azt jelenti, hogy az emberek segítése és annak konkrét módja az adott angyal saját természeti törvényének részei. Ezért minden angyal külön „faj”, sokkal jobban különböznek egymástól, mint például mi egy kutyától.

A démonok a bukásuk után is megtartották a természetük sajátosságait, és ebből, valamint abból a tényből, hogy ők egy speciális feladatra lettek teremtve, amire természetüknél fogva irányulva vannak, az is következik, hogy bukásuk óta akaratuk az eredetileg számukra kijelölt feladat tagadására irányul, bárhol is találkozzanak azzal.

Hadd mondjak erre egy példát:

a Loki nevezetű démon, mert igen, ez egy létező démon, tehát Loki démon eredeti feladata az volt, hogy az embereket a szerzetesi és papi hivatásra ösztönözze. A Sátán szolgálatában ez a démon most a hivatások tönkretételét végzi, azáltal, hogy világiassá teszi az ilyen hivatással rendelkező embereket. És láthatjuk, hogy ez a fickó elképesztően sikeres ebben – és ez csak egy példa.

Egy másik példa magáé Luciferé.

A Lucifer név két latin szóból származik, azt jelenti, hogy „fényt hozó”, mert az ő fő feladata egyfajta intellektuális tevékenység volt. Három alkalommal volt dolgom vele megszállottakban, és egy alkalommal sikerült kivernem belőle, hogy az ő eredeti feladata az volt, hogy megvilágítsa a Szűzanya értelmét, hogy ezáltal még inkább áldozatkésszé tegye őt.

Azt mondta, hogy amikor látta őt belülről, mert az első instanciában minden angyal látta a feladatához tartozó dolgokból azt, ami szükséges volt a döntéséhez, látta a Szűzanya belső szépségét. És azt mondta, hogy a Szűzanya belső élete olyan tökéletesen szép volt, hogy (Lucifer) azonnal tudta, hogy hozzá képest ő mindig csak a második lehet. És ez a szépség az, amelyet ő magának akart. És mivel a Szűzanya címe, az Igazság Tükre kapcsán nyilatkozott meg, azt mondtam neki – persze ez az exorcizmusban nagyon formálisan történik, nem ilyen kötetlen beszélgetésben zajlik, hanem parancsokat adok a démonnak a beszédre:

Őt (Istent) láttad a Szűzanya szépségében, és a Szűzanya belső élete tökéletes tükre volt Istennek, ugye?

És azt válaszolta:

„Igen, és ezért akartam Isten lenni, nem a hatalom miatt, hanem mert az Ő szépségét magamnak akartam.”

Ez azért is érdekes, mert a másik feladata a zene volt, Isten a szép iránti érzéket adta neki. Ez is oka annak, hogy a zene, amit manapság hallunk annyira érzéki és vad lett.

De az első feladata az áldozatkészségre vezetés volt az értelmünk megvilágosítása révén, és (Lucifer) azt is mondta, hogy a Szűzanya egész élete során újra és újra feláldozta magát, és életében egyetlen egyszer sem nézte ennek árát. Ez az, amiben ő minden egyes embertől különbözik: ő nem hasonlít ebben a tekintetben ránk, és mi nem vagyunk olyanok, mint ő. Igaz az, hogy ő ember, de Isten kegyelméből ő egyetlen egyszer sem nézte személyes áldozatainak árát, nem méricskélte, hogy ez vagy az a dolog, amit Isten kért tőle fájdalmas vagy kellemetlen lesz-e, csak azonnal megtette. Azt is mondta, hogy áldozatainak állandó ismétlése volt az, ami az ő egész életét jellemezte: újra és újra feláldozta életét. És mindezt azért, amit egy másik démon mondott el egy exorcizmus során: amikor a Szűzanya látta, hogy Isten mennyire jó, önmagát egészen Neki adta. Ezért amikor Lucifer megtudta, hogy az ő feladata az volna, hogy még áldozatkészebbé tegye a Szűzanyát, tehát az ő segítsége által még nagyobb legyen a Szűzanya belső szépsége, fellázadt Isten ellen.

Mivel a démonok akarata természetük irányultságának megfelelően rögzült a rosszban, ezért bizonyos démonok inkább bizonyos embereket zaklatnak. Nagyon gyakori, hogy egy adott embert megszállva tartó démon kiléte az eredeti feladatának megfordításán alapszik, emiatt adott démonok az adott típusú rendellenességeknél tűnnek fel.

Például a tisztátalanság démona Belzebub, de egyúttal Baal és Asmodeus is az, és vannak alattuk szolgáló démonok is, amelyek szintén a tisztátalanság démonai. De általában vannak sajátos jellemzőik, amelyek alapján felismerhető működésük: például, egy homoszexuális tendenciákat mutató férfinál megszállottság esetén biztos, hogy Asmodeusról van szó, mert ő az a fickó, aki ezzel operál. Ez azt is mutatja, hogy a démonok sajátos pszichológiai viselkedésmódok mentén befolyásolják és választják ki ezeket az embereket.

A démonok megnyilvánulásaikban nagyon konzisztensek. Ennek

  1. első oka az, hogy a természetük nem változik, és mindig a természetüknek megfelelően fognak viselkedni
  2. második oka az, hogy a bűn rögzítette őket egy viselkedési mintában, amelynek megfelelően cselekszenek
  3. harmadik oka az, hogy Isten szabályozza őket és nem enged semmi olyant megtenni nekik, ami valamilyen módon ne szolgálná a lelki javunkat.

Ezért ismerik el a démonok megszállottsági esetekben is azt, hogy ők a megszállott személy megszentelődésének eszközei. Sok ember, aki az általam ismert legszentebbek közül való, megszállott volt, vagy most is megszállott. Ismertem egy asszonyt, aki az imádság negyedik fokán volt (ebből kilenc fokozat van), amikor a megszállottság elkezdődött, és négy fokozattal előrébb jutott a megszállottság alatt, pedig a legtöbb ember soha nem éri el a második fokot sem. Egy másikat, akivel mostanában foglalkozom, Belzebub, a tisztátalanság démona szállt meg, de ez a nő hat hónapon keresztül még csak bocsánatos bűnt sem követett el! Tizennégy évvel ezelőtt tisztasági fogadalmat tett, és egyszer sem vétett ellene. Így Belzebub az ő szentté válásának eszköze.

A kísértések három forrásból származnak, a világból, a testből és az ördögtől. A világ csak a testre hat, az ördög a világra és a testre is hat a megkísértésünk érdekében. Az ördög nem minden kísértés oka, de ők ismerik a szokásainkat és mintáinkat, ezek alapján tudják, hogy valószínűleg elbukunk egy adott kísértés miatt. Ezért, ha észreveszed, hogy valamilyen téren küzdelmeid vannak, ez azt jelenti, hogy a démon kísérthet azon a területen.

Például az extrém haragra gerjedés Ízisz démon területe. Ennek oka az, hogy Ízisz démon bukását az okozta, hogy nem volt hajlandó elfogadni Krisztus emberek iránti irgalmát, és ennek következtében a legkegyetlenebb, leggonoszabb démonná vált, akivel valaha is dolgom volt. Ő bizonyos értelemben még a Sátánnál is rosszabb. És ha ilyesmi megjelenik nálad, az arra utal, hogy elkezdted kiépíteni a kompatibilitásodat egy démonnal, és ezáltal könnyen manipulálhatóvá válsz.

Ezért a fő módja annak, hogy felvedd spirituális küzdelmet, az a bűnök kiirtása az életedből, az erény kifejlesztése, a lelki hibáid kiküszöbölése, egy megfelelő imaélet kialakítása, amelyek mind az igazságosság erényének részét képezik. És amikor elkezded ezeket megtenni, a démonok képessége a befolyásolásodra elkezd lecsökkenni.

Forrás: invocabo.wordpres.com

Legolvasottabb írások597 times!

Print Friendly, PDF & Email