2+2+(2) = Az egyház hanyatlása

2020. október 11.-n kezdte meg az új első évfolyam a papképzési tanulmányait a Szent X. Piusz Papi Testvériség a Németország-beli zaitzkofeni “Jézus Szent Szíve” szemináriumban.

A címadás nem véletlen. A jelenlegi és a közeljövő állapotát mutatja be, illetve vetíti előre a Szent X. Piusz Papi testvériség magyarországi helyzetét illetően.

Az első évfolyam

Középen a rektor és a diakónus atya

A szemináriumi első évfolyamról való tudósítást megelőzte az idei nyáron a veszprémi egyházmegyei papi történések, mely kicsit hasonlít az ámokfutáshoz, és egyházjogilag nem (igazán) lehet alátámasztani, indokolni, de ettől az érsekségnek sikerült. Olyan indokokat sikerült találni két áldozópap (p. Aradi László és p. Simon Gábor) felfüggesztéséhez, melyek túlmutatnak a józan észen, és az elmúlt 50 év történésein. A két atya saját elhatározásból kérte a Szent X. Pius Papi testvériség ausztriai tartományi elöljáróját, hogy társult tagként csatlakozni kívánnak a testvériség magyarországi apostoli és pasztorációs tevékenységéhez. Így nyertek felvételt a farkasgyepűi Szent Kereszt (elő)perjelség tagjai közé.

Dr. Aradi László atya felfüggesztése

Simon Gábor atya felfüggesztése

A két felfüggesztett atyát követte a harmadik (felfüggesztett diakónus) atya, aki kérte, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvériség szemináriumában folytathassa tanulmányait, és kérte egy frissen érettségizett fiatalember is.

Az új első évesek száma idén 9 fő (+2 fő testvérnek jelentkezett), és Magyarországról is van egy ifjú (Farkas Márton – 19), aki az érettségi után döntött úgy hogy Isten szolgálatát kívánja végezni felszentelt papként, és mindezt a római-katolikus anyaszentegyház kétezer éves tanítása és képzése szerint.

Szintén elkezdte tanulmányait a szemináriumban a magyar diakónus atya (Kopácsi Máté), akit Dr. Udvardy György veszprémi érsek idén júniusban nem szentelt pappá, majd 2020. augusztus 4.-n felfüggesztett. Ő a különbözeti tanulmányok befejezésével lesz pappá szentelve. Róla és Farkas Mártonról álljon itt egy közös fénykép, illetve a poszt végén képek a szemináriumról, a 2020. október 11.-ei szentmiséről, amikor a teljes szeminárium (az első évesekkel kiegészülve) vonult be a 10:00 órási szentmisére.

Visszatérve a poszt címéhez, akkor eddig érthető a 2+2, de vajon mit jelent a zárójelben lévő +2. Nos ez igen egyszerűen megválaszolható, mert jelenlegi ismereteink szerint további két fiatalember tervezi az érettségi megszerzését követően a zaitzkofeni szemináriumban a tanulmányainak megkezdését 2021-ben, illetve 2022-ben

Mi minderre csak annyit mondhatunk, hogy Deo gratias. És ne lankadjon az elhivatottságuk, ne törjön meg a szándékuk a hivatás irányába.

Befejezésül Szent X. Piusz pápa jelmondatát idézzük:

“Instaurare omnia in Christo.”

[metaslider id=80]

Legolvasottabb írások9627 times!

Print Friendly, PDF & Email