Eucharisztikus csoda Mexikóban …

Egy ideje már a Jose Francisco Robles Ortega bíboros által létrehozott bízottság és annak elnöke Monsignor Ramiro Valdez Sanchez vizsgálja a feltételezett eucharisztikus csodát, ami történt a Santa Maria Madre della Chiesa plébánia egyházközségében Guadalajara (Mexikó)-ban 2014. július 24-én Jose Dolores Castellanos Gudino plébános szeme láttára és a megdöbbent hívek jelenlétében.

A pap azt állítja, hogy utasításokat kapott egy titokzatos hangtól, hogy nyissa ki a tabernákulumot 15:00 órakor s miután összegyűjtötte a híveket, kinyitotta és vérrel borított ostyákat talált benne.

Bár ez egy megmagyarázhatatlan jelenség, a mexikói egyházmegye várt annak kimondásával, hogy csoda volt, mivel ezekben az esetekben a Vatikán által előírt gyakorlat miatt a természeti valamint a tudományosan bizonyítható okok kizárásához szükséges összes vizsgálatot először el kell végezni. Végzett. Miután a vizsgálatok lezárultak, végre el lehet majd oszlatni minden kétséget, és kijelenthető lesz, hogy valóban csoda volt.

Gudino atya története a valószínű eucharisztikus csodáról

Amint arról Gudino atya beszámolt a bizottságnak 2014.július 24-én mialatt imádkozott, egy misztikus hang keltette fel a figyelmét, amely azt mondta neki:

“Kongasd meg a harangokat, hogy mindenki idejöjjön. Kegyelmemet egész nap a jelenlévőkre árasztom. Tedd a kis tabernákulumodat a templom oltárára, amit magán istentiszteletre használsz, és tedd a nagy szentségtartót a kis tabernákulum közelébe. A tabernákulumot csak délután 3 órakor nyitod meg, nem előbb.”

Gudino atya nem értette, amit hallott, és még jobban meglepődött, amikor ugyanaz a hang hozzátette: “Csodát fogok tenni az Eucharisztiában. A csodát “az Eucharisztia csodájának fogják nevezni a szeretet megtestesülésében, Anyánkkal és Miasszonyunkkal együtt. Másold le a képet, amit neked adok most, és mutasd meg az embereknek“.

Meglepődve, de meggyőződve arról, hogy a hang csakis Istené, várt délután 3 óráig, és amikor kinyitotta a tartót, látta hogy az ostyák csupa vérbe borultak.

A pap azt is elmondta a vizsgálóknak, hogy a hang kérte őt, hogy építsen fel egy kápolnát imádatra, mihelyst a tudományos vizsgálatok befejeződtek. Már csak az marad hátra, hogy megvárjuk az eredményeket, addig is a vérrel borított megszentelt ostyákat a kehelytartóban, azzal együtt elzárva kell tartani, és nem lehet bemutatni a híveknek, Ortega bíboros rendelkezése szerint.

Luca Scapatello

Forrás: mysticpost.com

Szerkesztői megjegyzés:
Ez a különbség a katolikus Oltáriszentség (átváltozás) az Úrvacsora (étkezés) között.

Legolvasottabb írások1517 times!

Print Friendly, PDF & Email