Jézus és Szűz Mária a “fehér felsőbbrendűség” szimbóluma – Töröljük el(?)!

A Black Lives Matter egyik aktivistája azzal az elvadult felhívással állt elő, hogy pusztítsák el a templomokat, illetve az összes, “fehér európai” Jézust ábrázoló szobrot, mert ezek mind a fehér felsőbbrendűséget hirdetik. Szerinte Jézus fehérként történő ábrázolása nem más, mint rasszista propaganda – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Szerk.: A múltat végkép eltörölni…” [“Internacionálé”-  a nemzetközi munkásmozgalmi induló, a fiatalabbak kedvéért] színtiszta kommunista ideológia.
Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Rákosi, Kádár, Mao Ce Tung, Pol Pot, és a többiek büszkék lennének reája.

Shaun King ellentmondásos személyiség. Éveken keresztül fekete bőrű férfinak tettette magát, miközben számos bizonyíték van rá, hogy valójában fehér – erről a The Post Millennial ír. Most éppen azzal került reflektorfénybe a Black Lives Matter aktivistája, hogy egy posztban azt írta, le kellene dönteni azokat a szobrokat, amelyek a “fehér európai” Jézust ábrázolják. (Szerk.: Az idiótizmusnak sincs alsó – IQ – szintje)

A férfi szerint az ilyen szobrok a fehér felsőbbrendűséget hirdetik, és ez már régóta így megy. Azt is írta, hogy a Bibliában, amikor Jézus családjának bujkálnia kellett, akkor Egyiptomba mentek, nem Dániába. Hogy ezzel mit akart bizonyítani King, azt nem lehet tudni, bár valószínűleg azt az elméletet, miszerint Jézus nem volt fehér, sokkal inkább barna vagy fekete bőrű.

Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk,
Őt dicsérje hangos énekszóval bizodalmas szózatunk.
Mennyországnak szende királynéja, magyaroknak kegyes pártfogója,
Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.

Máriában kelt fel a világnak tisztafényű csillaga,
Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala,
Üdvözölt légy Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye,
Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.

Máriánál, égi pártfogónknál van segítség, oltalom,
Mint a harmat, száll szívéből ránk is csendesítő bizalom.
Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől,
elvitetvén mennynek országába. Örök élte vigalom.

Máriának vállruhája rajtunk! Gyermekének ismeri,
Ki beírva egylete sorába, e közös jelt viseli.
Ékesítve szent ruházatával, mint erős szent védelme pajzsával,
Lelkünket a szörnyű kárhozatnak lángja már nem égeti.

Máriáért lelki fegyverekkel mindhalálig harcolunk,
Mert hazánknak Ő dicső vezére, Ő királyné asszonyunk,
Bölcs vezére minden harcainknak, ha veszélyek ellenünk rohannak.
Szűzanyánk végy karjaidba minket, amidőn majd meghalunk.

A Bibliában viszont rendszeresen úgy írják le Jézust, mint aki nem tűnt ki kortársai, azaz a betlehemi zsidó férfiak közül. Ez a Post Millennial szerint azt jelenti, hogy nem nézhetett ki nagyon máshogy, mint a zsidók, azaz nyilvánvalóan nem volt fekete bőrű. King posztja egyébként a lap szerint valójában nem is Jézusról vagy a fehér felsőbbrendűségről szól, sokkal inkább a történelem és az örökség eltörlésére tett kísérletről.

Shaun King ráadásul egy későbbi posztjában még tovább tetézte a helyzetet azzal, hogy az összes olyan falfestményt és festett ablakot is le kell szedni, amely a fehér Jézust, vagy az európai édesanyját, esetleg a fehér barátait ábrázolják, mert ezek rasszista propagandának számítanak. Azt is kijelentette, hogy aki szőkének és kék szeműnek képzeli el Jézust, az nem keresztény vallású, hanem egyszerűen fehér felsőbbrendűséget hirdető.

King személye ugyanakkor ellentmondásokkal teli, egyrészt a bőrszínéről szóló viták miatt, másrészt pedig mert korábbi aktivista ismerősei és munkatársai szerint sokkal több pénzt fogadott el adományként, mint amennyit nyilvánosan bevall.

Forrás: origo.hu

Legolvasottabb írások1098 times!

Print Friendly, PDF & Email