1970. november 1. – A Szent X. Piusz Papi Testvériség megalapítása

Már 1962-ben, amikor Lefebvre érsek a Szentlélek Atyák általános elöljárója volt, fájdalmas kéréseket kapott, hogy segítsen a megzavart szeminaristáknak, akik a papság bomlását tapasztalták meg a különböző házakban. Azzal kezdte, hogy a szemináriumok és az egyetemek is „hagyományosak” legyenek.

Szembesülve a hibákkal ezen félig intézkedések – mint például a francia szeminárium Rómában vagy a Lateráni, – hogy nem működnek jól, megállapította, hogy hivatali kötelessége Lefebvre érseknek, a Gondviseléstől vezettetve, hogy egy házat alapít Fribourgban (Svájc), hogy a szeminaristák, aki továbbra is kérik, megkapják a segítségét. Ők egy osztályt alkottak a Katolikus Egyetemen.

1969-1970: Ez egy kulcsfontosságú év az Egyház számára, amikor is bevezették az új misét. Fribourgban a kezdetektől fogva nehéz volt a helyzet: pl , Lefebvre érsek betegsége és az oda érkező több szeminarista. Ugyanakkor egy katolikus csoport a svájci Valais kantonban megvette a házat és Ecône tulajdonát, amelyet eladásra szántak a Saint- Bernard kanonokok abban a reményben, hogy képesek legyenek megőrizni a vallási jelleget. Hamar odaadományozták Lefebvre érseknek, aki úgy döntött, hogy ott nyit egy előkészítő évet a szeminaristáknak. 1970 őszén , 11 elsőéves szeminarista belépett Ecône-ba , míg a többiek visszatérnek Fribourgba, hogy ott folytassák képzésüket.

November 7-én , Lefebvre érsek bejelentette a szeminaristáknak, hogy Őexcellenciája Charriere püspök hivatalosan elismerte a Szent X. Pius Társaságot a Fribourg-i egyházmegyében. A rendeletet 1970. november 1-jén írták alá.

Terjeszkedés és az első nehézségek

 
1971 júniusában Lefebvre érsek megáldotta a Szent X. Pius épület alapkövét Ecône-ban, amelynek rendeltetése, hogy igazodjon a szeminaristák már meglévő épületeihez.
1972-73-ban a SSPX folytatta az apostolkodást Nagy-Britanniában és Kaliforniában, valamint volt káplán felelőse egy kislány iskolának Franciaországban.
1972 decemberében a világ kezdett hallani Ecône-ról, köszönhetően a sajtó kampány elindításának Franciaország ellen, ami a „Séminaire Sauvage” (Maverick szeminárium) volt.
1973-ban egy új ház nyílt Armada-ban (Michigan), mint az észak-amerikai szeminárium. Majd 1974-ben az egykori Szent Szív Testvérek házát megvásárolták Albano Laziale-ban, Róma kapujában.
1974 októberében 40-en lépték át újonnan a szeminárium kapuját, így 130-ra nőtt az SSPX testvériség papjainak és jelöltjeinek száma.
Azonban hirtelen vihar tört ki 1974. november 11-én a két apostoli vizitátor jövetelével, Ecône-ba. A jelentés 99%-ban kedvező volt. Azonban, miután Mgrs Descamps és Onclin eltávoztak és megbotránkoztak az ottani légkör miatt, Lefebvre érsek rájött, hogy nem tud együttműködni az Egyház „önpusztítás”-ával. Így írta meg híres nyilatkozatát 1974. november 21-én.
 

A szankciók

 
1975 Február 13-án Lefebvre érsek meghívást kapott egy „tárgyalásra”, hogy a bizottság három bíboros tagjával (Őeminenciája Garrone, Wright és Tabera) beszéljen. Kiderült, hogy a vád alaptalan volt, mivel az ügy kivizsgálása nem az ő hatáskörükbe tartozott. Az Érsek úr megjelent előttük 1975 március 3-án és május 6-án. Ítélet nélkül, jogtalanul kezdte Mamie püspök utódja Charriere püspök elnyomni Fribourgban az SSPX-et. Kijelentette, hogy: „azonnal életbe lép”. Ez azt jelentette, hogy a 104 szeminaristának, a 13 tanárnak és a személyzetnek azonnal el kell hagynia a szemináriumot. Ez 2 hónappal a tanvé vége előtt történt! Ez volt május 8-án a „A megbékélés évében”.
Miután fellebbezett a döntés ellen az Érsek és az egész szeminárium egy római zarándoklatra indult a Szent év alkalmából.
1976-ban, a nyugodt ellenállással szemben „a vas püspök” radikálisabb intézkedéseket vezetett be. Villot bíboros jogtalanul blokkolta a fellebbezést. Az államtitkár azt írta, hogy a püspöki konferenciák az egész világon elrendelték, hogy a helyi püspökök tagadják meg az inkardinációt jelöltektől a SSPX-be. Végül Lefebvre érseket fenyegette meg szankciókkal, ha papszenteléseket hajt végre. Az egész dráma kritikus pontja az volt, hogy el kellett volna fogadnia a II. Vatikáni Zsinat reformjait, illetve azok következményeit, mint például az új misét. Elegendő lett volna az, ha az Érsek egyszer új misét celebrál, így a nehézségek megszűntek volna.
Aztán következett 1976 nyara, amit „forró nyár”-nak neveznek. Miután 12 papot szentelt június 29-én, Lefebvre érseket felfüggesztették, ez volt a „suspensio a divinis”,a szankció, hogy amint megjegyezte némi humorral, megakadályozták őt abban, hogy az új misét mondja! Aztán következett a Szentmise Lille-ben és a katolikus prédikáció, amely az újságok főcímlapjára került.
A fájdalmas indulás után Lefebvre érsek magát tette meg az Ecône-i szeminárium rektorává, valamint a tanári testület megújult teljesen az SSPX tagokból és 1977-ben megnyitották az évet.

A SSPX folytatódik.

1975-ben, a Appenzell kantonbeli Weissbad-ban a német nyelvű szemináriumot nyitotta meg P. Schmidberger mint rektor. 1977 októberében az SSPX-nek 40 papja, 150 szeminaristája, 20 háza és három szemináriuma volt (Ecône, Weissbad és Armada) .
1978-ban a Weissbad-i szeminárium átköltözött Zaitzkofenbe, Németországban. 
1979-ben Buenos Aires-i szemináriumot alapították meg 12 elsőéves szeminaristával. Az Armada-i szeminárium átköltözött Ridgefield-be, Connecticutban, 100 mérföldre New Yorktól. Ekkor Lefebvre érseket a felelős rektori székben P. Tissier de Mallerais váltotta fel. Az érsek átköltözött Rickenbach-ba (Soleure kanton). Az 1976-os felfüggesztés nem vetett véget a Rómával való kapcsolatnak. A II. János Pál pápa által adott kihalgatáson Lefebvre érsek ezt a formulát javasolta: „A zsinat a hagyomány fényében”, a pápa úgy tűnik, hogy már elégedett lett volna ezzel, ha nem lett volna a bíboros szerencsétlen beavatkozása.
 

Az új Általános Elöljáró

 
1983 júniusában a szentelés prédikációja során az érsek bejelentette, hogy P. Schmidberger felváltja őt ezen a napon, mint az SSPX általános elöljárója.

Küzdelem a botrányokkal szemben az egyházban – terjeszkedés

1983-ban, helyzet alakult ki: a pápa által történt botrányok miatt az Érsek és Castro de Mayer nyílt levelet írt a pápának 1983. november 21-én. Tették ezt Szent Pál szellemében Szent Péter elleni ellenállás miatt.
1985-ben, Nyílt levél a tanácstalan katolikusoknak című könyvet (Apologéta: a könyv ITT megrendelhető magyar nyelven) adták ki. Tiszta nyelvezettel, mindenki számára érthetően leírja Lefebvre érsek az okokat, amiért ellenáll a reformoknak.
1986 volt az az év, amikor Assisi-ben súlyos botrányt cselekedett a pápa. December 2-án, Lefebvre érsek és püspök Castro de Mayer reagált erre az eseményre. Franciaországban megnyílt Flavigny-i szeminárium, mivel a sok szeminaristát nem lehetett Ecône-ban elhelyezni.
Ebben az évben is tanúi lehettünk a lenyűgöző földrajzi bővítésnek, hiszen a következő helyeken is terjeszkedni kezdett az SSPX:  Gabon, Chile, Új-Zéland, a Francia Antillák, Zimbabwe és India.
1987. márciusában az SSPX jelen volt minden kontinensen.
 

A szentelések

 
A zsinati Római intézkedései teljes hitehagyást okoztak, ezért Lefebvre érsek bejelentette az 1987-es szentelések alkalmából, hogy nem habozik, ha Isten kérte, püspököket szentel, hogy átvegyék a helyét és az SSPX munkája folytatódjon.
Róma reagált és elküldte Gagnon bíborost és Mgr. Perl-t, hogy látogassa meg az SSPX házait, ezzel elismerve a törvénytelenséget, valamint a korábbi szankciókat és elnyomást ismét elérni. A bíboros még részt vett a „felfüggesztett” érsek szentmiséjén 1982. december 8-án. Következésképpen az érsek halasztotta a püspökszentelés dátumát kitűzni, remélve, hogy egy elfogadható helyzet alakul ki. Azonban a bíboros kedvező jelentését elutasították. A mai napig még nem tették közzé.
Az érsek azonban aláírt egy nem túl kielégítő doktrínális formulát, ami után egy új találkozó volt Rómában 1988. május 5-én. Azonban már a következő napon, az érsek új feltételeket kért a szentelésekhez és a római titkárságot, hogy legyen felelős a Hagyományért.
Ezen visszautasítás vezette az Érseket arra, hogy az SSPX 4 tagját püspökké szentelje 1988-ban. A szentelés indokolt volt, hiszen szükséghelyzet állt fent, amelyben az Egyház azon találta magát, hogy az indokolt szentelés törvénytelen és a pápa saját részéről kifejezetten elutasítja ezt. Azonban a pápa akarata az kell, hogy legyen, hogy ami szükséges az Egyház számára, megadja, hiszen ez jelenti az Egyház javát. További információért az 1988-as püspökszentelés legitimitásával kapcsolatban lásd a teológiai tanulmányt.
1988 márciusában, Ausztráliában megnyílt a hatodik szeminárium, a Szent Kereszt Szeminárium. Ugyanez év szeptemberében az észak-amerikai szeminárium átköltözött Winona-ba, az egykori domonkos noviciátus gyönyörűen felújított épületébe.
 

A jubileumok

 
1989. November 19-én  Le Bourget (a Párizs külvárosában), Lefebvre érsek papságának 60 éves jubileumát ünnepelte 23.000 hívővel.
1990-ben, a SSPX 20 éves fennállását ünnepelte.
 

Lefebvre érsek és de Castro Mayer püspök halála – a püspök felszentelése

 
1991. Március 25-én Lefebvre érsek elaludt az Úrban. Ecône-i látogatása előtt eszébe jutott az SSPX alapítójának sírja, majd azt suttogta: „Köszönöm, Kegyelmednek!
1992-ben Tissier de Mallerais püspök Williamson püspök és de Galarreta társszentelő püspökök segítségével felszentelte Őexcellenciája Rangel püspököt a Vianney Szent János Társaság számára Campos-ban, Brazíliában. A Társulatot a hit bátor védelmének érdekében alapította Őexcellenciája  Castro de Mayer püspök, hogy a hívek továbbra is az Egyház 2000 éves hagyománya szerint élhessenek.
1992-ben az SSPX a Fülöp-szigeteken nyitotta meg házát. Ugyanakkor az apostolkodás a kelet-európai országokban azután kezdődött, hogy leomlott a vasfüggöny. (Magyarországon 1990. októberben, Miskolcon 2009 októberben)
1993. március 25-én mutatták be az első Szentmisét Schloss Schwandegg-ben, ahol az SSPX elöljárósága élt, valamint itt volt az Oblata Nővérek noviciátusa is, amíg számuk növekedésével kénytelenek voltak a nővérek átköltözni Salvan-ba a Valais kantonba.
 

Általános Káptalan, választások

 
1994 júliusában Fellay püspököt választották meg általános elöljárónak P. Schmidberger helyett, akit az Első Általános asszisztensnek választottak meg.
 

A század vége

 

1994. és 1999. között a Társaság békés növekedést tapasztalt. A tradíció fejlődését teljesen a „túlélési művelet” okozta, ahogyan Lefebvre érsek akarta. A papok, szerzetes férfiak és nők, valamint a hívek növekvő száma is bizonyítja a „lázadó” püspök döntésének helyességét. A földrajzi terjeszkedés egyik kifejeződése a hívek, akik ma igénylik ezt. Ezért nem számít, hogy milyen távolságban élnek a hívek. Míg a vallási szellem a rombolás hatására kezd eltűnni, addig a „tapasztalt hagyomány” úgy tűnik, valóban sikeres.
 

Zarándoklat Rómába 2000-ben

 
A jubileumi év alkalmából Fellay püspök úgy döntött, hogy a SSPX kifejezi tiszteletét a római apostolutód iránt, valamint kifejezi kötődését a katolikus hit központjához, a pápasághoz, valamint ahhoz, hogy nem tagadjuk meg a hitet, így nem válunk szakadárokká. Így a több mint 5000 ember – a Szent Évben ez rekord – jött össze Rómában augusztus közepén, hogy elzarándokoljanak a nagy bazilikákhoz. Egy újságban ez állt a főcímlapon kinyomtatott formában: „Ötezer embert kiközösítettek a Szent Péter Bazilikában!” Ez az irónia is mutatja a jelenlegi válság jellegét: azok, akik próbálják megtartani a hitet, és harcolnak a katolicizmus ellenségeivel szemben, száműzték a templomból.
 

„Kapcsolatok” Rómával

 
Castrillón – Hoyos bíboros kinevezése az Ecclesia Dei Papi Kongregáció prefektusként, jelentette a szoros „kapcsolat”-ot. Habár nem volt konkrét formája, mindenképpen javasolták a probléma megoldását. A hierarchia mai tagjainak megértése korlátozott, amikor a  „hagyomány”-ról van szó. Sajnos, a szemük még nem nyílt meg, hogy lássák a félelmetes válság eredetét, amelyben már 40 éve él az Egyház. Mint ahogyan az érsek, meg kell ismételni a kijelentést, miszerint, úgy tűnik, hogy az idő még nem jött el a teljes kiegyezésre.
 

Az elvi harc – A probléma a liturgikus reform

 

A kezdetektől fogva fennáll a harc a hitért, az érsek ezt konferenciákon megindokolta és elmagyarázta, valamint cikkek és könyvek állnak rendelkezésre bizonyítékul. Soha nem szűnt meg az idő múlásával, hogy feltárja gonoszt és javasolja a jogorvoslatot erre a nyílt sebre, amelyet a legutóbbi zsinat okozott. Sok szerző, egyházi és laikus tollat ragadott, hogy a hírek által a hit védelmét szolgálja, amint a jelenlegi katasztrófa első jelei felbukkantak. Ezeket túl hosszú lenne megnevezni. Annak érdekében, hogy az SSPX folytatni tudja ezt a fontos tevékenységét, hírügynökségeket alapított, szimpóziumokat és kongresszusokat szervezett, és támogatott, nem is beszélve a kiadványokról, amelyek célja a hívek kateketikai és doktrinális oktatása.
Néhány éve megjelennek kiadványok is, amelyek a zsinat szellemiségét és dokumentumait, valamint ezek okait és következményeit mélyrehatóan elemzik. A SSPX készített egy különösen is nagyon komoly tanulmányt a liturgikus reformról, pontosabban a Novus Ordo Missa-ről, amelyben ismét bemutatják az elhangzott bírálatokat, amelyek ebben a neo- protestáns szertartásban vannak. Komolyan cáfolták, hogy ezt a tanulmányt a Szentatyának és több bíborosnak, valamint számos püspöknek elküldték volna.
 

Az Ökumenizmustól a Csendes aposztáziáig

 
2004. Január közepén Fellay püspök úr és két asszisztense (P. Schmidberger és de Galarreta püspök úr), akivel együttműködésben volt a másik két püspök (Tissier de Mallerais püspök úr és Williamson püspök úr) küldött a bíborosoknak egy levelet az ökumenikus katasztrófáról, egy másik dokumentum kíséretében, amelynek címe: Az Ökumenizmustól a Néma aposztáziáziáig – A pontifikátus 25 éve. Eredetileg ezt a dokumentumot a pápa jubileuma alkalmából akarták átadni. Azonban az egészségi állapota miatt a Legfőbb Elöljáró úgy döntött, ehelyett a bíborosoknak adja át a levelet. Fellay püspök úr sajtótájékoztatón mutatta be a dokumentumot, amelyen részt vett mintegy negyven Vatikán – megfigyelő, akik őt figyelemmel hallgatták, 2004. február 2-án, Rómában.
Még egyszer, ez a szigorú bizonyítás nem kapott érdemleges választ, de nem is cáfolták meg. Mégis, a téma mindennél fontosabb, ha a szavaknak megfelelően a pápa a „csendes hitehagyás”-t elemzi, különösen Európában lenne erre oka rá. Biztosan nemcsak egyetlen egy ok van, de nem nehéz megérteni, hogy az ökumené ahogyan létrejött és ahogyan gyakorolják a mindennapokban elkerülhetetlenül egy indiferentizmust szül, ami pontosan a hitehagyáshoz vezet.
  1. Ez a két főpap nem szégyellte elmondani a szeminaristáknak a beszélgetések során, hogy „a nős férfiak irányítása normális volt”, hozzátéve, hogy „nem ismerték el a megváltoztathatatlan igazságot”, mondván, hogy végül is „kétséges, hogy a hagyományos módon fogantatott a Feltámadt Urunk.”
  2. Emlékezzünk rá, hogy a büntetés a „suspensio a divinis” megtiltja valakinek a nyilvános celebrálását a szentségeknek. Az a tény, hogy a bíboros részt vett nyilvánosan a Szentmisén kórus öltözékben, és a szentélyben, bemutatja, enyhén szólva, hogy komoly kétség merül fel a korábbi szankciók érvényességével kapcsolatban.
  3. A „hagyomány” jól kell érteni, mert több jelentése van. Először is azt jelenti, hogy az egyik forrása a kinyilatkoztatásnak, amely az Egyházra van bízva az Alapító által, a másik a Szentírás. Ez határozza meg azokat a tényeket, amelyek nincsenek leírva. E két forrás méltó módon egyenlő, de hagyomány időben korábbi és különben is, a Szentírás belőle származik. Ebben az első jelentésben, a szó nagy T betűvel van írva.
    Másodszor, a szó azt jelenti, hogy az apostolok egymás után adták át a hagyományt korszakokon keresztül. Nem ugyanolyan, mint az első, de tiszteletben kell tartani. Ezeket néha félre kell tenni bizonyos körülmények között a hatóságok megítélése szerint, ha azok használhatatlanná válnak, vagy félreérthetőek. – Végül, a szó azt jelenti a különböző elemeit az Egyház életének, amelyek kialakultak az évszázadok során a másik kettő hatása alatt. Ez a hagyomány tükrözi az Egyház hitét a Kinyilatkoztatás óta, amely a Szentlélek kegyelme által a hitnek és az isteni életnek különböző megnyilvánulásait jelentik. Ezek az elemek nem állandóak, megváltoztathatja vagy átalakíthatja az idő. Azonban tisztelettel kell kezelni és körültekintéssel, mert ez a kifejezés a hitnek egy adott időpontban megszüntetése vagy átalakítása a tisztánlátás nélkül, ami elkerülhetetlenül a hit gyengülését okozza. – A „hagyomány”, vagy a T betű nélkül, azt is gyakran használják manapság, hogy megjelöljék azokat, akik élni szeretnék és nem tudják összeegyeztetni magukat a modernizmussal, amely eladta ezt a kincset, így okozva ezzel veszteséget, valamint nem fogadják el a doktrinális és vallási szétesést, amely bekövetkezett.
  4. Ez a Bizottság 1988-ban egy motu proprio által lett alapítva és rendeltetése, hogy megtartsa és újra egyesítse azokat, akik meg akarják tartani, hagyományt, miközben az Egyház kebelében vannak. A SSPX hajthatatlanul elutasítja ezt a rendelkezést, mert úgy véli, hogy soha és semmilyen módon sem hagyta el az Anyaszentegyházat.
  5. Ez a tan úgy tartja, hogy a megváltáshoz nem kell semmilyen valláshoz tartozni, hanem minden vallás hozhat megváltást az embereknek.

Forrás: www.fsspx.org

Legolvasottabb írások1397 times!

Print Friendly, PDF & Email