A Traditionis Custodes egy “hadüzenet”

Ferenc pápa Traditionis Custodes (TC) kísérőlevele egy “hadüzenet“, “olyan, mint egy árulás” és egy pofon a korábbi pápáknak – nyilatkozta ‘s-Hertogenbosch segédpüspöke, Rob Mutsaerts a FortesInFide.nl lapnak (július 23).

Az egyház soha nem szüntette meg a liturgiákat, még a tridenti zsinat sem – írja Mutsaerts. “Ferenc pápa teljesen szakít ezzel a hagyománnyal“. Mutsaerts sok “ténybeli pontatlanságot” talál a pápa kísérőlevelében, például “azt állítja, hogy amit VI. Pál tett a második vatikáni zsinat után, az ugyanaz lenne, mint amit V. Piusz tett a tridenti zsinat után. Ez teljesen távol áll az igazságtól“.

A tridenti zsinat (1545-1562) és V. Piusz (+1572) nem foglalkozott a liturgia újraírásával. Ezért az V. Piusz által kiadott misekönyv visszanyúlik az 1474-es misekönyvhöz, és így tovább, folyamatosan vissza, egészen a 4. századig. Még a második vatikáni zsinat liturgiáról szóló dokumentuma is “konzervatív“, mivel a latin és a gregorián énekeket is megtartották – mondta Mutsaerts: “A második vatikáni zsinatot követő fejlemények azonban távol állnak a zsinat dokumentumoktól”. Következtetése: “A hírhedt ‘zsinati szellem’ sehol sem található meg magukban a zsinati szövegekben“.

Mutsaerts hivatkozik egy friss tanulmányra, amely szerint a régi misekönyv imáinak mindössze 17%-a található meg VI. Pál új rítusában, “Így aligha beszélhetünk egy szerves fejlődés folytonosságáról“, és Ferenc pápa állítása, miszerint az egyház szerves fejlődésében van, “teljesen ellentmond a valóságnak“. Épp ellenkezőleg: “Azzal, hogy Ferenc pápa gyakorlatilag ellehetetleníti a latin misét, végleg szakít a római katolikus egyház évszázados liturgikus hagyományával“.

A püspök arra tanítja Ferenc pápát, hogy “a liturgia nem a pápák játéka, hanem az egyház öröksége“. A pápa cselekedetének Mutsaerts szerint “semmi köze az evangelizáláshoz és még kevesebb az irgalmassághoz“, “Inkább ideológia“. Ferenc pápa a következő elvet követi: “A második vatikáni zsinat – beleértve annak végrehajtását minden aberrációjával együtt – vagy semmi!“.

Mutsaerts megjegyzi, hogy Ferenc pápa szerint a régi rítusú katolikusokat – akik viszonylag kis létszámúak, de egyre többen vannak, míg a Novus Ordo “egyre csökken” – “be kell és be is fogják tiltani“. Ezt “ideológiának és rosszindulatúságnak” nevezi. Megjegyzi, hogy Bergoglio soha nem tiltakozik a sok liturgikus visszaélés ellen számtalan plébánián, ahol “minden lehetséges, kivéve a tridenti misét“, és “minden fegyvert bedobnak a harcba, hogy száműzzék az ősi misét“.

Miért? Az Isten szerelmére, miért?” – kérdezi a pápát, aki nem arról híres, hogy nyílt párbeszédet folytat.

Forrás: gloria.tv

Rossz lelkiismeret? A Liturgia prefektus igyekszik elrejteni a különbséget a római rítus és a Novus Ordo között

Egy Notitiae-ben (2020. májusában) megjelent cikkben, melyet “tanulmánynak” neveznek, Arthur Roche érsek, a Liturgia Kongregáció prefektusa azt álltja, hogy jelentős szövegbeli kapcsolat van a római mise (apostoli idők) és az új rítus (1970) között.

Roche azt írta: “Miközben a misekönyv megtartja az V. Piusz misekönyv alapszerkezetét, az említett misekönyv szövegeinek 90%-ával együtt, számos ismétlést és hangsúlyt eltávolít, és egyszerűsíti a liturgia nyelvezetét és gesztusait“.

Matthew Hazell a NewLiturgicalMovement.org lapon (július 14.) tisztázza, hogy Roche “tévhit teremtő“.

Egy példát véve Hazell összehasonlította a misekönyvekben szereplő imákat. Hogy minél kevésbé legyen egyértelmű, egy régi imát akkor is “használtnak” számolt, amikor a Novus Ordo reformerei csak egy kis mondatot vettek ki abból az imából, és egy teljesen új imát építettek köré. Az eredmény: A római misében szereplő 1269 orációból csak 613 (48,3%)szerepel valamilyen módon az 1970-es misekönyvben.

A régi imáknak csak 17%-át használja változatlanul a Novus Ordo – legalábbis a latin változatban -, míg a fordításokban további változtatásokat vezettek be. Ezek a hatalmas különbségek nem meglepőek, hiszen az új rítust nem véletlen nevezik “újnak“.

Forrás: gloria.tv

Legolvasottabb írások713 times!

Print Friendly, PDF & Email