Nyomtatás Nyomtatás

A Mindszenty ’46 zarándoklat Szentbeszéde [2021.09.04.]

† Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek–Istennek nevében! Ámen.

Kedves zarándok hívek!

Pannonia Sacra – Szent Magyarország!” Ez volt Mindszenty József főpapi címerének csatakiáltása.

Csatakiáltás, mely meghatározta egész hivatását. Ez teljes összhangban áll a ma ünnepelt Szent X. Piusz pápa – Testvériségünk patrónusa – egész pontifikátusát meghatározó programadó gondolatával: Instaurare omnia in ChristoMegújítani mindent Krisztusban! Igen. Ez vezette tiszteletreméltó Mindszenty József bíborost is: megvalósítani Krisztus társadalmi királyságát.

Ezért volt a fő ellensége a liberálisoknak és a bolsevikoknak Magyarországon. Ezért akadályozzák a neomodernista körök alávaló módon a boldoggá avatási ügyét az Egyházon belül is. Nem véletlen, hogy ahogy Mons. Lefebvre érsek urat, úgy Magyarország hercegprímását is adminisztratív úton a progresszisták befolyása alá került Apostoli Szentszék félreállította. Pontosabban félreállítani szándékozta, de a két főpapnak, ahogy egykoron Szent Athanáznak, ellen kellett állniuk a pápának. Az engedelmességet jól kell érteni: azt jelenti, hogy a törvényes elöljáró igazságtalan döntéseivel szemben megvédheti magát az, akit az ilyen döntés súlyt.

Ezért az ellentmondás jele Mindszenty József a modernisták számára. Ezért hallgat fájdalmasan róla a Magyar Katolikus Egyház felső vezetése is.

Budapesten holnap kezdődik az ötvenkettedik [52.] Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Kezdődik akkor, mikor maga Ferenc pápa – Szent V. Piusz magasabb fokú „Quo Primum” kezdetű rendelkezésével szemben – eltörölni szándékozik „minden idők szentmiséjét”, azt a szentmisét:

  • amiben elsőáldozó volt,
  • aminek keretében pappá, majd püspökké szentelték,
  • s amely szentmisét a börtönben is – a körülményekhez képest – végezte Mindszenty bíboros,
  • s amely szentmisét én, Krisztus méltatlan szolgája, itt és most be fogok mutatni az Isten dicsőségére és a bűnök bocsánatára.

Lesz ezen a Kongresszuson minden, csak a „minden idők szentmiséje” nem.

Ami pedig legrosszabb, tömeges szentségtörés, a hívek tömeges, és szinte kizárólagos kézre áldoztatásával. Hol van ez az 1938-as, szintén Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszushoz képest, melyen a pápa legátusaként Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Piusz pápa elnökölt? Szó szerint ég és föld a kettő közötti különbség: „Civitas Dei et civitas terrana. Szupranaturalizmus és pőre naturalizmus!”

Az igaz katolicizmus – mint egykoron itt, ezen a helyen Mindszenty bíboros úr – börtönt, száműzetést, és különféle más üldöztetést szenved el. Adjon az Egyház jelenlegi válságában erőt számunkra Mindszenty gyémántkeménységű rendíthetetlensége és hősies kitartása, hogy a Szűzanya segítségével felvirágozzék az igaz katolikus hit a katolikus Anyaszentegyház magyarhoni részében is, s akkor feltámad sírhantjából Pannonia Sacra – Szent Magyarország.
Ámen.

† Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek–Istennek nevében! Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

* * * * * *

Deo Gratia.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a zarándoklaton részt vevőknek:

  • a zarándoklatot vezető p. Klaus Wilhelm FSSPX atyának, aki a szentmisét bemutatta,
  • azoknak, akik végig gyalogolták, imádkozták és énekelték a ~24km távolságot
  • különösen köszönjük az érintett települések (Magyarnográd, Szente, Kétbodony, Romhány, Felsőpetény) polgármestereinek, plébánosainak (diakónusainak),  a közreműködésben és lebonyolításban nyújtott segítségüket.

Kucsora Tamás
kuratóriumi elnök
magam és kuratórium nevében

P.s.:
A zarándoklatot jövőre is – hasonló időben – MEGTARTJUK, csak kicsit másabb formában, és valószínűleg más időpontban.

Legolvasottabb írások668 times!

Print Friendly, PDF & Email