Előkészület a következő konklávéra III.

Ferenc pápa 2021. szeptember 12-én Szlovákiában, a jezsuitákkal tartott találkozóján elítélte egyes prelátusok gyanús viselkedését, a július 4-i műtétje alatt és után: “A konklávéra készültek” – mondta. Az első cikk bemutatta azt a három tendenciát, amely a bíborosok közül kiemelkedik. A második a legbefolyásosabb lobbicsoportot írta le. A harmadik cikk a két korábbi konklávét előkészítő manővereket tekinti át.

A “szentgalleni maffia”

Ahhoz, hogy képet kapjunk a folyamatban lévő tárgyalásokról, hasznos Julia Meloni könyve, amely most jelent meg az Egyesült Államokban: The St. Gallen Mafia [TAN Books, 2021]. Roberto de Mattei történész a november 10-i Európai Levelezésben azt írja, hogy “aki meg akarja érteni, hogy mi áll a Ferenc pápa által október 10-én megnyitott szinódusi zsinat mögött, nem tekinthet el e mű elolvasásától”.

Az olasz tudós emlékeztet: “St. Gallen egy kisváros Svájcban. Püspöke 1996-ban Msgr. Ivo Fürer volt, aki az előző évig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkára volt”.

“Msgr. Fürer Carlo Maria Martini bíborossal (1927-2012) együtt elhatározta, hogy meghív egy prelátuscsoportot, hogy a jövő egyházának munkatervét megalkossák. Ez a csoport 10 éven át, 1996-tól 2006-ig ülésezett.”

“Martini bíboros mellett a kulcsfigurák a következők voltak: Walter Kasper, Rottenburg-Stuttgart püspöke és Karl Lehmann (1936-2018), Mainz püspöke, akik mindketten megkapták a bíborosi bíborvesszőt. Ezután két leendő bíborost kooptáltak: Godfried Danneels (1933-2019), Mechelen-Brüsszel érseke és Cormac Murphy-O’Connor (1932-2017), Westminster érseke”.

“Egy kúriai bíboros, Achille Silvestrini (1923-2019) 2003-ban csatlakozott hozzájuk. Neki köszönhetően a szentgalleni csoport olyan erős lobbicsoporttá vált, amely képes volt befolyásolni a pápaválasztást. Néhány nappal II. János Pál temetése után a “Szent Gallen-maffia” a római Villa Nazarethben gyűlt össze, hogy megállapodjanak a megnyíló konklávéra vonatkozó cselekvési tervről.”

Arról, hogy mi történt a XVI. Benedeket megválasztó konklávé alatt, 2005. április 19-én, a következő tényeket tudjuk meg: “Murphy-O’Connor bíboros kapcsolatban állt Jorge Mario Bergoglio bíborossal, Buenos Aires érsekével, és őt mutatta be a csoportnak, mint lehetséges Ratzinger-ellenes jelöltet”.

“Bergoglio megnyerte a “maffia” szavazatát, Martini bíboros azonban komoly kételyeket fogalmazott meg az argentin bíboros jelölésével kapcsolatban, amit többek között a Jézus Társaságából hozzá eljutott információk tápláltak.”

“Amikor a 2005-ös konklávé során Bergoglio veresége biztossá vált, Martini talán megkönnyebbülten jelentette be Ratzinger bíborosnak, hogy rendelkezésére bocsátja szavazatait. A szentgalleni csoport 2006-ban tartott egy utolsó ülést, de Martini és Silvestrini továbbra is erős befolyást gyakorolt az új pontifikátusra.”

“2012-ben Kasper bíboros “déli szélről” beszélt, amely az Egyházban fúj, és nem véletlen, hogy 2013. március 17-én, néhány nappal megválasztása után Ferenc pápa egyik kedvenc szerzőjeként említette Kaspert, és őt bízta meg a 2014 februárjában tartandó rendkívüli családkonzisztórium megnyitásának feladatával.”

A Corrispondenza Romana által november 10-én megkérdezett Julia Meloni érdekes elemeket tárt fel a szentgalleni találkozókról: “A nemrég elhunyt mechelen-brüsszeli érsek, Godfried Danneels bíboros, a szentgalleni csoport egyik tagja “maffiózónak” nevezte őt.”

“A köznyelvben a ‘maffia’ kifejezést egy bűnszervezetre asszociálják. A csoport ‘maffiaként’ való önmegjelölése minden bizonnyal különös és árulkodó választás. Egyértelműen forradalmat terveztek az Egyházban, egy konkrét programot, amely Kasper javaslatával kezdődött, miszerint az elváltak és a polgári házasságban újra házasodottaknak is adjanak szentáldozást”.”

“Bőséges bizonyítékunk van arra, hogy Martini és mások sok éven át kodifikálták ezt a programot. Ami a megvalósítás módját illeti, egyértelmű, hogy egy konkrét személy hajtotta végre a maffiaprogramot: Bergoglio. Ezért jelentős, hogy például Ferenc pápa néhány nappal megválasztása után kifejezetten dicsérte Walter Kasper bíborost, ezzel elindítva a régi maffia-tervet, hogy végrehajtsa az utóbbi javaslatát”.”

Ami a szentgáli felforgató terv [különösen Martini bíboros ultraprogresszív elképzelései] és Ferenc pápa cselekedetei [különösen az Amoris laetitia] közötti összhangot illeti, Julia Meloni kijelenti:

“Roberto de Mattei történész meggyőzően érvelt amellett, hogy az Amoris laetitia lényege Martini ‘végrendeletében’, az utolsó interjúban található, amelyet Martini adott [2012. augusztus 8-án], és amelyet közvetlenül 2012-ben [augusztus 31-én] bekövetkezett halála után [szeptember 1-jén] publikáltak.”.

“Ebben a végrendeletben Martini kifejezetten arról beszélt, hogy a polgári házasságban újraházasodott elváltaknak is meg kell adni a szentségeket, és ezzel előrevetítette Kasper javaslatának a családról szóló szinódusokon, majd az Amoris laetitia-ban való újrafelvételét.””

“Egy 2009-ben adott interjúban Martini jelezte, hogy az egyházi forradalom prioritásai ebben a sorrendben a következők lesznek: válás, papi cölibátus, valamint az egyházi hierarchia és a politika közötti kapcsolat. E kérdések közül kettő – a válás, valamint az egyház és a politika viszonya – az Egyház változatlan tanítóhivatalától való eltávolodással oldódik meg, vagy legalábbis folyamatban van a megoldása.

“Bergoglio pápa és Biden elnök közelmúltbeli találkozója egyértelműen ezt mutatja. Mi hiányzik még ahhoz, hogy ez a hármas program kellőképpen kiteljesedjen?”.

Julia Meloni zárásképpen megállapítja: “Bár a maffiózók többsége halott, Kasper bíboros figyelemre méltó kivételével, eszméik sok társukban és követőjükben tovább élnek. Bár a maffia már nem találkozik titokban a színfalak mögött, szellemisége továbbra is jelen lesz a napfényben, különösen, mivel Ferenc pápa sok bíborost kinevezett azok közül, akik az utódját fogják kiválasztani”.”

Forrás: ffspx.news

Legolvasottabb írások455 times!

Print Friendly, PDF & Email