OGY Választás – Népszavazás: Szavazz négy nemmel

26Majd azt mondta Isten: »Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön, s minden csúszómászón, amely mozog a földön!« 27Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.

28Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!« 29Majd azt mondta Isten: »Íme, nektek adtam minden füvet, amely magot hoz a földön, s minden fát, amelynek a gyümölcsében benne van a magva, hogy legyen ennivalótok, 30a zöld növényzetet pedig a föld minden állatának, az ég minden madarának és mindannak, ami mozog a földön, s amiben élő pára van, hogy eledelük legyen!« Úgy is lett. [Gen 1,26-30]

A Pro Missa Tridentina Alapítvány mindenkit kér, hogy 2022. április 3-n menjen el az Országgyűlési Választásokra és az ugyan ezen a napon a Gyermekvédelmi népszavazásra. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy az Országgyűlési Választásokon csak olyan párt(ok)ra szavazzon, mely keresztény, de legalább támogatja a kereszténységet, és nem az ellensége, még akkor is, ha egyébként a barátjának láttatja magát.

Viszont a Gyermekvédelmi népszavazás tekintetében egyértelműen fogalmazunk:

Mindenkinek, aki szülő és gyermeket nevel – annak különösen – kötelessége szavazni és 4 NEM-mel.

Ugyanis, minden ellenkező híreszteléssel szemben a homoszekszualitás és a gender pszichológiai oldalról – és egyébként is – nézve DEVIANCIA, lelki DEFORMÁCIÓ. 20 éve sem, amikor a tanári diplomámat szereztem, a hozzákapcsololód pszichológia tantárgyban is ezt tanították. De ezt megalapozza a bevezető Szentírási idézet, hogy “Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.

Nem lónak, nem fának, nem farkasnak és hasonló agyament lelkideformációnak. Ajánlom mindenkinek a következő videót:

Kucsora Tamás
hittanár, kuratóriumi elnök
Pro Missa Tridentina Alapítvány

Legolvasottabb írások584 times!

Print Friendly, PDF & Email