Schneider püspök ismét az SSPX védelmére kelt

Athanasius Schneider, a kazahsztáni Asztana segédpüspöke a közelmúltban megvédte a Szent X. Pius Társaságot (SSPX) azoktól a becsmérlőktől, akik továbbra is azt állítják, hogy a Társaság “skizmában van”. Nem ez az első alkalom, hogy Schneider az SSPX védelmére kelt, és valószínűleg nem is az utolsó.
Egy 2022 szeptemberi, az ohiói székhelyű Fatimai Miasszonyunk Testvériség által szervezett 2022-es kérdés-felelet során Schneider püspök megismételte azt, amit az SSPX mindig is fenntartott, nevezetesen, hogy nem áll a katolikus egyházon kívül. A püspök elutasította azokat az állításokat is, amelyek szerint a Társaság tagjait kiátkozták volna, és kiemelte, hogy a Társaság fenntartja az Egyház hagyományait, ahogyan azokat a II. vatikáni zsinatig tanították. Schneider hasonlóképpen megjegyezte, hogy a Társaság püspökeinek állítólagos kiátkozását sokáig vitatták, és az ügyet végül 2009-ben XVI. Benedek pápa zárta le.

Fontos, hogy Schneider püspök eloszlatta az SSPX által kínált misék látogatásával kapcsolatos aggodalmakat. Bár Schneider úgy véli, hogy a Társaság és más, Marcel Lefebvre érsek által alapított csoportok “szabálytalan kánoni helyzetben [vannak]”, ez nem akadálya annak, hogy a katolikusok szentségeket fogadjanak az SSPX papjaitól.

Egy 2022 októberében John-Henry Westen katolikus újságírónak adott interjúban Schneider ismét kijelentette, hogy az SSPX nincs skizmában, és hogy a katolikusok látogathatják a Társaság kápolnáit. Megjegyezte, hogy csak “az egyház valóságának nagyon szűk, legalista szemlélete” vezethet ahhoz, hogy valaki azt higgye, hogy az SSPX skizmatikus, és hogy azok, akik ezt állítják, “az egyházjog betűjét a katolikus hit teljességének és a hagyományos liturgiának a fontossága, elsődleges fontossága fölé helyezik“. Schneider emellett kiemelte, hogy az SSPX folyamatosan “kánoni közösséget mutat a pápával” azáltal, hogy a szentmisék alatt Ferenc pápáért imádkozik, és más nyilvános imákat is felajánl érte.

A püspök következtetései senkit sem lephetnek meg. Mint emlékeztet, “Ferenc pápa megadta… a szokásos, rendes, egyetemes gyóntatási képességet az SSPX papjainak“, és hogy a Társaság papjai a helyi püspök jóváhagyásával házasságkötések tanúi lehetnek. Bár az SSPX az Egyházban a joghatóság alapján fennálló válság miatt szilárdan kitart azon álláspontja mellett, hogy papjai külön engedélytől függetlenül is adhatnak érvényes feloldozást és tanúskodhatnak házasságokról, az a tény, hogy a pápa az elmúlt években rendkívüli joghatósági jogköröket gyakorolt a Társaság nevében, erősen ellene szól minden olyan vádnak, hogy a Társaság a katolikus egyházon kívül létezik.

Néhányan talán emlékeznek arra, hogy Schneider püspök 2015-ben hivatalos látogatást tett két SSPX szemináriumban, és az Adelante la Fe-nek adott interjújában kijelentette, hogy “nincsenek nyomós okok arra, hogy megtagadjuk az SSPX papságától és híveitől a hivatalos egyházi elismerést, eközben úgy kell őket elfogadni, ahogy vannak. Valóban ez volt Lefebvre érsek kérése a Szentszékhez: ‘Fogadjatok el minket olyannak, amilyenek vagyunk'”. Továbbá:

Ha az SSPX úgy hisz, úgy imádkozik és olyan erkölcsi életet él, ahogyan azt a Legfelsőbb Tanítóhivatal követelte és elismerte, és ahogyan azt az Egyházban évszázadokon keresztül általánosan betartották, és ha az SSPX elismeri a pápa és az egyházmegyés püspökök legitimitását, és nyilvánosan imádkozik értük, és elismeri a szentségek érvényességét is az új liturgikus könyvek editio typica szerint, akkor ennek elegendőnek kell lennie az SSPX kánoni elismeréséhez a Szentszék részéről.
Az SSPX és azon hívek számára, akik az Egyház szentségeit annak kápolnáiban veszik, Schneider püspök szavai megerősítik azt, amit már tudnak. Ez azonban nem akadályozta meg katolikus társait abban, hogy félretájékoztatást terjesszenek a Társaságról, beleértve azt a tévhitet, hogy az SSPX skizmában van, és hogy papjai nem szolgáltatnak ki érvényes szentségeket. Bár örömre adna okot, ha az asztanai püspök szavai véget vetnének ennek a felesleges vitának, ez sajnos egyelőre nem valószínű, hogy megtörténik.

A történelem egy olyan pontján, amikor a katolikus egyház továbbra is szenved a II. vatikáni zsinat utóhatásaitól, és fel kell készülnie az olyan új radikális támadásokkal szemben, mint a közelgő “zsinati zsinat“, a híveknek nagy szükségük van a hagyományra. Az SSPX továbbra is kitart a Hagyomány mellett az egyetemes Egyház számára, a lelkek javára. Ahogy Schneider püspök rámutat, a híveknek nincs okuk aggódni amiatt, hogy az Egyházon kívülre helyezik magukat vagy valami bűnös dolgot tesznek, ha lelküket az SSPX papjainak szolgálatára bízzák. Azok számára, akik az Egyház nagy válságának idején biztonságos menedéket keresnek, Schneider püspök tisztázó szavai nagyon is üdvözlendőek.

Forrás:  fsspx.news

Egyéb cikkek a legalitásról és hazugságokról:

  1. Magyarázó írások az FSSPX-ről terjesztett igaztalanságokkal (hazugságokkal) kapcsolatban

Legolvasottabb írások257 times!

Print Friendly, PDF & Email