Alakul az egy, közös világvallás…

A másik “Vasárnapi Szó“, avagy: Az új kivonulás Egyiptomból

A Sharm-el-Sheikben megrendezett “világ éghajlat-világkonferencia” a világ vallásainak vezetőit a klímavallás új etikájával idézi meg.

Jelenleg Egyiptomban zajlik egy másik “világszintű éghajlat-változási konferencia“, a COP27 (“Conference of the Parties“, 27. szám). Az “egyre mélyülő energiaválság, az üvegházhatású gázok rekordszintű koncentrációja” és más jelenségek közepette a cél az, hogy “új szolidaritást építsenek ki az országok között a mérföldkőnek számító Párizsi Megállapodás végrehajtása érdekében az emberek és a bolygó javára” – olvasható az ENSZ honlapján a megszokott szerénységgel.

Ennek érdekében a szervezők “vallási közösségek és vallási vezetők” segítségét kérik, mivel “kulcsszerepük van az éghajlatváltozás és az éghajlati igazságosság kezelésében, ami mélyreható társadalmi változásokat igényel” – közölte a Vallásközi Központ a Fenntartható Fejlődésért, a rendezvény egyik szervezője.

Ezzel szemben a vallások számára ez egy olyan lehetőség, amellyel leküzdhetik a régi megosztottságot, és “békét építhetnek a népek között, miközben egy közös ügyért, nevezetesen bolygónk jövőjéért harcolunk“. Ez a cselekvésváltás “mélyreható szemléletváltást, szívbeli változást” igényel; más szóval pontosan azt, ami “évezredek óta a vallások területe“.

Ki más indíthatná el jobban a “bűnbánat és a keresés mozgalmát“, az “emberiség és annak veszélyeztetett létezésének új vízióját“, mint a “világ nagy vallásainak legfőbb vallási vezetői“? Együtt készülnek “egy prófétai vallásközi felhívás megfogalmazására: “Tíz egyetemes alapelv az éghajlati igazságosságért“. Közben a pápa máris “az ökológiai megtérés hónapjára” szólított fel.

Megvan? A “vallási vezetők” a Sínai-hegy lábánál gyülekeznek. Azt várják el tőlük, hogy áldásukat adják egy rájuk hagyományozott napirendre, hogy ellenőrizzék saját hitvallásukat a zöld keresztmetszetre – amelyet példásan bemutatja az ott propagált “Öko-Biblia” -, és végül, hogy szenteljék fel az “Új Tízparancsolatot“.

Ennek megfelelő szertartásra ma, november 13-án, vasárnap kerül sor a Sínai-hegyen, hogy a vallási vezetők holnap, hétfőn 10.30 és 11 óra között (9.30-10 óra CET) kihirdethessék a “Tíz egyetemes alapelvet az éghajlati igazságosságért“. Érdekes módon ez a nap hiányzik a hivatalos “Éghajlatvédelmi akciónaptárból“.

Megjegyzés:

  • Mózes az eredeti “Sínai-hegyen” (amely valószínűleg a mai Szaúd-Arábia területén található, nem pedig Egyiptomban) kapta Istentől az alapvető Tízparancsolatot. Ennek az eseménynek a nimbuszát most utánozzák, és az ember alkotta célok szolgálatába állítják.
  • A “vallások” a “szívek megváltozását” hoznák. A Biblia szerint ez maga Isten a Szentlélek által, és nem egy áljámbor tartományok intézménye.
  • Az ember Istenné teszi magát. Saját törvényei a megváltás jellegét öltik magukra. “A világ nagy vallásai olyan bölcsességet sugároznak, amely képes meggyógyítani a világot” – dorombolnak az “Elijah Interfaith” mögött álló készítők, a COP27 társszervezője. – “Ő maga, a Sátán, a fény angyalának álcázza magát” – ítélkezik Pál.
  • Az Egy Isten imádatát felváltja a “Földanya” kultusza. Ezt a lépést évtizedek óta a barna-zöld ideológiák és ezoterikus fantáziák kezdeményezik. Azok, akik már ragaszkodnak hozzájuk, üdvözölhetik ezt az új “de-evolúciót“.

Egy tisztán evilági vallás hitmonopóliuma van kialakulóban, és vele együtt az ortodoxia és az eretnekség új meghatározása. Az új következményeik a régiek lesznek. “A szolga nem nagyobb az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani.” [Jn 15:20]

Összefoglalóan idézek egy régi, rászoruló szentírásból:

“Ezért, ha népünk még képes küldetésre a világban, akkor az ez lesz, és csak ez lehet: az Antikrisztus hírnökeinek lenni, mint figyelmeztető az Antikrisztus ellen, és leleplezni és leleplezni az arcát, ahol csak láthatóvá válik”.” – Erich Müller-Gangloff: Vorläufer des Antichrist, Berlin 1948, 337. oldal.

Ugyanekkor írták le ezeket a kiegészítő szavakat:

“A mutató halad előre. A tizenkettedik óra teremtményei vagyunk. A szabadság és az igazságosság a tét … Gyakran Egy mutatott utat a fénylő gondolat fényével az unalmas emberiségnek. Meg kell tanulnunk imádkozni, hogy Ő eljöjjön hozzánk.” – Hans Windisch: Führer und Verführte. Totentanz und Wiedergeburt, Seebruck am Chiemsee 1946, 286. oldal.

Az fog eljönni, aki már ott volt, és egy feltűnő pillanatban szólalt meg:

“Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről [!], a szolgaságból. Ne legyenek más isteneid rajtam kívül.”
Ezek a szavak első parancsolatként vonultak be a történelembe.

* * * * * * * * *

Lothar Mack plébánosként, valamint különböző segélyszervezeteknél és szerkesztőségeknél dolgozott. Az egyházzal és az aktuális ügyekkel szembeni kritikus szemlélete a függetlenséghez vezetett. Cikkekben és találkozókon gyűjti össze és bátorítja a hasonlóan gondolkodó embereket, és gyűléseken is a független hívő gondolkodásra szólít fel.

Forrás: www.stimme-und-wort.ch [Telegram-csatorna: https://t.me/voiceandword]

 * * * * * * * * * *

Mivel az oldalainkon nincs kommentelési lehetőség, ezért megkértek, hogy ezt az észrevételt tegyük hozzá az íráshoz.

A “vallások” célja úgymond a “szívek megváltozása”. – sugallják a COP27 mögött álló, a nyilvánosságot kerülő protagonisták [Szerk.: “főszereplő].

A sok ezer más vallás és felekezet célját illetően nem vagyok illetékes nyilatkozni, a mi szent katolikus vallásunk célját viszont maga Jézus Krisztus fogalmazta meg.
„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)
“Térjetek meg – felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára.” (Apcsel 2,39)
„Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára.” (Apcsel 3,20)
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,6)
Mindezek bővebben a katekizmusban vannak kifejtve.
Ennyi, szó sincs éghajlatról, teremtésvédelemről.
Mindevvel természetesen együtt jár a helyes sáfárkodás talentumainkkal a köz javára. Tehát aki Istentől kapott adományai, fizikai, matematikai ismeretei révén felismeri, mi a klímahisztéria célja (a vírushisztéria mellett), annak kötelessége ezeket az ismereteket Jézusnak a tíz talentumról szóló példabeszéde szerint közkinccsé tenni, a gyertyát a vékára téve meggyújtani. (Mt 5,13-17)
Sajnálatos, hogy a klímahisztéria hazai protagonistái között több, magát kereszténynek és emellett tudósnak nevező személy is található, akik igen jól megélnek ennek a pusztulásba vivő klíma-narratívának a felvállalásából. Árulkodó viszont, hogy kerülik a szakmai vitát e sorok szerzőjével.

Király József
okl. vegyészmérnök
www.klimarealista.hu

Legolvasottabb írások362 times!

Print Friendly, PDF & Email