Blaszfémia: Egy ázsiai kiselefánt, amit meg kereszteltek az állatkertben

Lakomával és megkeresztelkedéssel ünnepelték az állatkert új lakóját.

A német állatkert látogatói szavazták meg az ázsiai elefántnak az Akito nevet, ami “őszi gyermeket” jelent lefordítva.

A megkeresztelésre a Lipcsei Állatkertben került sor, aminek állandó lakója lesz a bébi elefánt.

Szerkesztő:

A keresztség SZENTSÉG. Definíciója a IIiI osztályos katekizmus könyv szerint:

Schütz Antal dogmatika könyve szerint:
«A szentségek sorában első helyen áll a keresztség, a lelki élet kapuja. Általa leszünk Krisztus tagja és az Egyház testének tartozéka. Amióta az első embertől mindnyájan halálra váltunk, azóta az Igazság szava szerint be nem mehetünk a mennyek országába, ha vízből és Szentlélekből újjá nem születünk».1 Érthető tehát, ha a régi egyházban a keresztség elméletileg és gyakorlatilag a hitélet homlokterében áll. Elméletileg, amennyiben az atyák kezdettől fogva tüzetesen foglalkoznak vele; gyakorlatilag, amennyiben a keresztség fölvétele a pogány múlttal való teljes szakítást és egészen új életet jelentett, súlyos, sőt nem egyszer komor kötelességekkel (társadalmi pozíció kockáztatása, a vértanúságra való kilátás).

A keresztség újszövetségi szentség, mely vízzel való lemosás és a Szentháromság hívása által lelki újjászületés kegyelmét közli. Szent Pál szerint «a víznek fürdője az élet igéje által».2 Hivatalos neve baptismus (βαπτισμός, inkább nem keresztény vallási jellegű lemosásokra; a keresztény szentség inkább: βάπτισμα a verbo βαπτίζειν; és ez iterativum a verbo βάπτειν, megmeríteni, megmártani. A magyar elnevezés a szláv krst, Krisztus tőből végelemzésben annyit jelent mint kereszténnyé tenni). Más régi elnevezések: a víz, vagy az újjászületés szentsége, szent forrás, szent kút, szülő víz vagy hullám, unda genitalis, a Szentháromság vagy hit szentsége; aztán pecsét σφραγίς,3 σφραγιςμός,4 signaculum, sigillum; megvilágosítás φῶς, φωτισμός.5

A fentiek fényében egy elefánt megkeresztelése SZENTSÉGTÖRÉS és BLASZFÉMIA.

Legolvasottabb írások195 times!

Print Friendly, PDF & Email