Egy zsinat választás és törvény nélkül – Német nyelvterület

Rákényszerített problémák, a megkérdőjelezhető szempontok alapján kinevezett küldöttek hozzáértésének hiánya, elfogult szavazások – a közelmúlt tanúsága szerint a németországi katolicizmus arculatát képviselni hivatott német zsinat megítélése megromlott.

A Német Püspöki Konferencia (DBK) elnöke valószínűleg megúszhatta volna ezt az újabb, kertjébe dobott követ. Georg Bätzing püspök római ad limina látogatásán az volt a célja, hogy elmagyarázza a pápának a Vatikán részéről a zsinati folyamat állítólagos “értetlenségével” kapcsolatos aggodalmait: ezt a feladatot megnehezítette a német értelmiségiek egy csoportjának – valószínűleg kiszámított – beavatkozása.

A zsinati utat ellenző elit

A Neuer Anfang, azaz Új Kezdet neves laikusokat tömörít, akik távolról sem tradicionalisták, de annál kevésbé rettegnek a német egyház visszaéléseitől, amely fürgén és szégyentelenül jár az egyház tévedhetetlen tanítását és isteni alkotmányát lábbal tiporva.

E csoport egyik tagja, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, az ausztriai Heiligenkreuz-i Filozófiai és Teológiai Egyetem Európai Filozófiai és Vallásfilozófiai Intézetének igazgatója, a 2021-es Ratzinger-díj kitüntetettje elmagyarázza, hogyan siklott ki a zsinat vonata. Első kézből tanúskodik, hiszen a filozófus maga is részt vett a zsinati üléseken.

A “normális” jelölések után jelöltek, amikor kiderült, hogy csak konkrét véleményeket kívánnak. Néhány püspök ragaszkodott ahhoz, hogy akár 20, a hivatalos főáramlaton kívüli személyt is kinevezzenek” – mondja Gerl-Falkovitz asszony.

Intuitív módon megértettük, hogy a kocka eleve el volt vetve, és hogy a zsinat szervezői a legátlépőbb témákat akarták ráerőltetni. De filozófusunk még nem fejezte be a meglepetéseket: “A problémák világosan megmutatkoztak a 2021 tavaszán tartott első ülésszakon. Az első kívánságok már a homoszexualitás elfogadására és a nők hozzáférésére az egyházi rend szentségéhez“.

Inkompetens politikai küldöttek

A progresszív terveket csak a szervezeti küldöttek hiányosságaira támaszkodva sikerült elfogadtatni. Ami a ZdK-t, a Német Katolikusok Központi Bizottságát, a Püspöki Konferencia partnerét illeti a zsinaton, Gerl-Falkovitz asszony elismeri annak hasznosságát a német katolikusok politikai képviseletében, de nem az egyház reformja szempontjából.

Így a ZdK tagjai “messze nem rendelkeznek a teológiához szükséges összes képességgel, mivel sokan az üzleti világból, vagy szociális kérdésekre szakosodott katolikus szervezetekből érkeztek: valójában egyikük sem képviseli a német katolikusokat, mivel nem a lakosság ezen része választotta őket” – pontosít a német akadémikus.

De – folytatja – “a 2018-as visszaélési válság után az a benyomásom, hogy a püspökök tehetetlennek érezték magukat, és kétségbeesetten keresték a laikusok segítségét. A probléma a [szavazatokra vonatkozó] szabály: egy ember, egy szavazat, függetlenül a teológiai képességektől, a gyakorlattól és az áhítattól, valamint a felszenteléstől és a fogadalomtól“.

Megengedhetetlen eltérések

Az akadémikus először is rámutat az egyházmegyék felügyeletére tervezett, klerikusokból és laikusokból álló állandó struktúrára. “Ez az állandó “tanács” nagy problémát vet fel: teljességgel lehetetlen elképzelni, hogy a laikusok teológiailag legitimálva legyenek az egyházmegyék vezetésére a püspökökkel együtt. Az egyházjog és a katolikus hagyomány szigorúan ellenzi ezt az elképzelést“.

Azt is megjegyzi, hogy a homoszexualitás “Isten ajándékaként” való elismerésének szövegét, bár a püspökök szavazása elutasította, néhányan közülük az egyházmegyéjükben fel fogják venni, ami az azonos nemű párok megáldását és az egyház szolgálatában való részvételüket eredményezi.

A pápának meg kell szólalnia

Az akadémikus szerint itt az ideje, hogy Róma “felidézze a vörös vonalat, amelyet nem szabad átlépni“, mert “a német zsinati út gondolatai vírusként hathatnak, amely az egész egyházban terjed“.

Személyesen írtam a pápának” – teszi hozzá. “Világosan kellene beszélnie. Németországban nagyon sokan nem értik az ítéletét és elbizonytalanodtak. Világosságra vágynak. Világosan kellene beszélnie. Véleményét sok ember hiányolja Németországban, akik tanácstalanok, mert tisztánlátásra vágynak“.

Forrás: fsspx.news

Olvasnivaló adalék:

  1. Egy önmegsemmisítő szinódus

Legolvasottabb írások245 times!

Print Friendly, PDF & Email