A keresztények között is terjed az LMBTQP elfogadása – Ez ellen szólalt fel Szombathely püspöke

Nyugaton a keresztények körében is egyre jobban teret nyer a devianciák elfogadása. A skót protestánsok már beadták a derekukat az LMBTQP-lobbinak, szintúgy a svédek, és a pozsonyiak is. A katolikusok közül a németek és svájciak között is egyre erőteljesebbek ezek a hangok, ennek következtében szólalt meg a témában ismételten Szombathely püspöke, Székely János.

Helmut Dieser német püspök az egyik leghangosabb szószólója a deviancia terjesztésének, szerinte a homoszexuális kapcsolatok ugyanolyan legitimek, mint a normális, tradicionális párkapcsolatok. A Vasarnap.hu ezzel kapcsolatban kérdezte dr. Székely János megyéspüspököt.

János püspök elsősorban tisztázta a katolicizmus hozzáállását a homoszexualitáshoz, mely korántsem egyezik Dieser véleményével. A homoszexuális emberek felé kifejtése alapján ildomos szeretettel fordulni. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy elfogadjuk devianciáját, hagyjuk abban tenyészni, hanem igyekszünk megmenteni helyzetéből.

“Az azonos nemű iránt vonzalmat érző ember éppúgy Isten képmása mint bárki más”

– mondja igen helyesen a püspök; az ember, de nem a bűne. Az ilyen, helyesen értelmezett szeretetfelfogásra egy korábbi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet.

Székely János beszélt a homoszexualitás kialakulásának körülményeiről is:

”Ezen állítás ismételten alátámasztja, miszerint egy igen sérült, beteg állapot az, melyet a nyugati lobbisták népszerűsíteni kívánnak.”

Ezért hívja fel a Katolikus Egyház az LMBTQ(P)-gyermekek szüleinek figyelmét arra, hogy ne gyűlölettel és elvetéssel forduljanak irányukba, itt sincsen szó a devianciában megragadás elfogadásáról.

Az azonos neművel megélt testi kapcsolatot a kereszténység helytelennek, bűnnek tartja. Miért gondolkodik így a kereszténység? Úgy gondoljuk, hogy a nemiségnek a Teremtő által szándékolt célja a férfi és a nő házastársi, totális egységének megélése és – ettől elszakíthatatlan módon – a gyermeknemzés. Ezt a természetbe beírt isteni rendet és harmóniát erősíti meg a Biblia tanítása (pl. Róm 1,24-29). Ugyanezt tükrözi a minden emberben ott élő belső erkölcsi érzék is.” –folytatta Székely János, mielőtt kifejtette az LMBTQP-lobbi kétszínű propagandájában megjelenő álcákat.

“Nem véletlen, hogy a férfiak közti testi kapcsolatot az LMBTQ ideológiát népszerűsítő anyagokban nem szokták vizuálisan megjeleníteni, még utalásszerűen is alig, mert itt erősen megszólalna a legtöbb emberben elevenen ott levő erkölcsi érzék. Nagyon aggasztó az, hogy egyes német püspökök – a kereszténység alapvető életszemléletétől eltávolodva – helyesnek és problémátlannak gondolják az azonosneműek közt létesített testi kapcsolatot.”

A homoszexualitás betegség voltára is igen helyesen hívta fel a figyelmet: “Az azonos neművel megélt testi kapcsolat helytelen voltát sok tudományos kutatás is jelzi. Az American Psychiatric Association (APA) 1973-ig a mentális zavarok között tartotta nyilván az azonos nemű iránt érzett nemi vonzalmat. Ebben az évben sem tudományos alapon, hanem a nagy külső nyomás hatására vette le erről a listáról.

A döntés után egy évvel az APA tagjainak 69%-a úgy nyilatkozott, hogy a homoszexualitást továbbra is mentális zavarnak tartja, és nem ért egyet az 1973-ban kikényszerített döntéssel.

Az azonos neműekkel testi kapcsoltra lépők körében szignifikánsan magasabb az öngyilkosság, a szerhasználat, a szorongás (Szilvay Gergely, A gender-elmélet kritikája, 345). A serdülőkori homoszexualitás az érintettek 80%-a esetében felnőttkorra eltűnik (The National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health, 1994-2018). A reintegrációs (a homoszexualitást a heteroszexualitás irányába terelő) terápia a legtöbb résztvevő számára akkor is pozitívan hat, ha nem, vagy csak kis elmozdulást tudtak tenni a heteroszexualitás irányába (Santero – Whitehead – Ballestreros, Effects of Therapy on Religious Men Who Have Unwanted Same-Sex Attraction, 2018).

Forrás: szentkoronaradio.com

Az írásban előforduló hivatkozások:

    1. skót protestánsok
    2. svédek
    3. pozsonyiak
    4. cikkünkben
    5. LMBTQ(P)-gyermekek szüleinek figyelmét arra, hogy ne gyűlölettel és elvetéssel forduljanak irányukba

Legolvasottabb írások287 times!

Print Friendly, PDF & Email