Ferenc pápa laicizálta az életvédő hős Frank Pavone atyát a papságból!

12Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért.
[Lk 21,12]

Eleget kaptunk már a jó papok elleni támadásokból, miközben a rossz papokat a hierarchia magaslataira léptetik elő. És önöknek? A LifeSiteNews megdöbbenéssel értesült arról, hogy Frank Pavone atyát, a Papok az Életért országos igazgatóját elbocsátották[1] a papságból.

Felháborodásunkat tetézi, hogy maga Pavone atya sem tudott a történtekről, amíg egy riporter fel nem hívta őt, hogy nyilatkozzon.

Válaszul a LifeSiteNews petíciót indított, amelyben Ön is “NEM“-et mondhat Ferenc pápának erre a példátlan támadásra az életpárti mozgalom és az USA katolikus egyháza ellen.

Az úgynevezett zsinati zsinat első évében hallott retorikát tekintve egyértelmű, hogy a “hallgató egyház” az igazságosság megcsúfolását műveli.

Íme, amit eddig tudunk:

A Katolikus Hírügynökség jelentése szerint egy december 13-i levél, amelyet a pápa amerikai képviselője – a pápai nuncius, Fr. Christophe Pierre – küldött az összes amerikai püspöknek, azt írja, hogy P. Pavone-t laicizálják “a közösségi médiában való istenkáromló kommunikációért” és “az egyházmegye püspöke törvényes utasításainak való tartós engedetlenségért“.

A texasi Tyler hűséges püspöke, Joseph Strickland válaszolt erre:

Az istenkáromlás az, hogy ezt a szent papot törölték, miközben egy gonosz elnök az igazság tagadását és a meg nem született gyermekek meggyilkolását támogatja minden lépésben, vatikáni tisztviselők az erkölcstelenséget és a hit letéteményesének tagadását támogatják, papok pedig a nemek összezavarását, ami életeket pusztít el… gonoszság” – írta a Twitteren.

A pápai nuncius külön közleményben azt írta, hogy a Papi Dikasztérium prefektusa – a Vatikán papokkal foglalkozó részlegének vezetője – azt mondta, hogy “nincs lehetőség fellebbezésre” a döntés ellen.

Mindezt egy olyan héten, amikor Ferenc pápát kritikák érik a szlovén pap-művész – és állítólagos szexuális zaklató – Marko Ivan Rupnik pappal szembeni engedékeny magatartása miatt. Mindez a véget nem érő pénzügyi, erkölcsi és teológiai botrányok közepette, amelyekben olyan vatikáni prelátusok érintettek, mint a sikkasztással gyanúsított Giovanni Angelo Becciu bíboros és az egykor nagyszerű Pápai Élet Akadémia égbekiáltó elnöke, Vincenzo Paglia bíboros. Mindezt, miközben egyházi eretnekek megpróbálják belülről rombolni a katolikus hitet Németországban.

Ez, ez hihetetlen.

Nem fogjuk tűrni P. Pavone lelki megerőszakolását, és arra kérjük Önöket, hogy olvassák el P. Pavone történetét, és csatlakozzanak tiltakozásunkhoz az új petíciónk aláírásával.

Elég volt a jó papok elleni támadásokból, miközben a rossz papokat a hierarchia magaslataira emelik. És önöknek?

Forrás: (LifeSiteNews)

[1] Elbocsátás a papságból – Ezt, ha helyesen értelmezzük az eredeti kifejezést (vagy helyes volt a LifeSiteNews szóhasználata), akkor azt jelenti, hogy laicizálták az atyát. A laicizálás lényege a kánonjog szerint, hogy elveszti a klerikusi állapotát (de megmarad a szentelése, mert az örökre szól [Zsolt 109,6], és nem visszavonható), szabad státuszúvá válik, mint szentelése előtt volt, pl. házasodhat, egyházi esküvője lehet, stb:

Kiegészítés:

Egy kánonjogász, Fr. Gerard Murray véleménye:

“Amint fentebb említettük, az istenkáromlás és az engedetlenség nem büntethető az Egyházi Törvénykönyvben a klerikusi állásból való elbocsátással. Így azok a papok, akiket ilyen cselekmények elkövetésében bűnösnek találnak, feltehetően nem számíthatnak ilyen büntetésre. Amikor először vádolják őket ilyen kánonjogi vétségekkel, valószínűleg vita lesz arról, hogy cselekedeteik valóban istenkáromlásnak vagy engedetlenségnek minősülnek-e. Mivel a Szentszék úgy döntött, hogy ezt a büntetést szabja ki, amely túlmutat az Egyházi Törvénykönyvben előírtakon, az egyházmegyés püspöknek és a Szentszéknek kötelessége lett volna figyelmeztetni Pavone atyát, hogy ha bűnösnek találják, akkor ilyen, a Kódex rendelkezésein túlmutató büntetésre számíthat.”.
P. Murray ebben a cikkben azt is megjegyzi, hogy korántsem egyértelmű, hogy P. Pavone bármi olyat tett, ami technikailag “istenkáromlásnak” minősül a kánoni értelemben vett meghatározás szerint. Alapvetően Fr. Murray azt mondja, hogy a pápának személyesen kellett őt elbocsátania a papi állásból, mert nem volt olyan normális kánoni eljárás, amely erre a következtetésre vezetett volna.
Kíváncsi vagyok, hogy hamarosan mikor fogunk látni más papokat, akiknek nincs olyan médiajelenlétük (és csomagjuk), mint Pavone atyának volt, akiket “engedetlenségük” miatt “laicizálnak”. Végül is, ha Puerto Ricóban egy püspököt eljárás nélkül, rövid úton eltávolíthatnak, mert nem akart belemenni püspöktársai COVID és TC programjába, akkor teljesen lehetséges, hogy a peremptorikus laicizálás lehet Róma számára a rendezett módja annak, hogy a (jogos) engedetlenekkel elbánjon.”

Forrás: https://www.catholicnewsagency.com/news/253111/canon-lawyer-fr-gerald-murray-on-frank-pavones-dismissal-from-priesthood-only-the-pope-can-issue-a-decision-without-appeal

Legolvasottabb írások263 times!

Print Friendly, PDF & Email