Kasper bíboros: a “Ferenc utáni időt” idézi fel

Walter Kasper bíboros az olaszországi Latiumban újságíróknak adott interjújában nemrégiben nagyon szabadon beszélt a jelenlegi pontifikátus eredményeiről, valamint az egyház progresszív reformjának jövőbeli kilátásairól, amelyet a “zsinat a zsinatosságról” kíván megvalósítani.

A történelem fényében Walter Kasper bíboros nem az, aki a legkevésbé járult hozzá Jorge Maria Bergoglio szuverén pontifikátussá választásához. Ebben több kollégája is segítette őt, akik az argentin főpapban már jóval 2013 előtt az argentin főpapban látták az ideális személyiséget, aki az egyház reformját a hagyományoknak nem éppen kedvező módon fogja véghez vinni.

Érdekes az az elemzés is, amelyet a progresszív teológus 2022 december közepén, a Lazio újságíróinak rendjével tartott, Ferenc pápa pontifikátusának szentelt találkozón dolgozott ki.

A bíboros számára a zsinat által elindított mechanizmust Ferenc pápa valószínűleg nem fogja lezárni. “Egy ilyen átalakulási folyamat nem valósulhat meg egyik napról a másikra, időbe telik, kicsit olyan, mint egy nagy levegővétel. Ezt nem lehet egyetlen pontifikátus alatt véghez vinni, két-három év kell hozzá” – magyarázza.

Ezzel is elismeri a keresztény etika és ekkleziológia egész részeit felforgatni hivatott szinódus bomlasztó jellegét.

Kasper örül annak, hogy a hit és a tanítás nem a jelenlegi pontifikátus prioritása. “A Praedicate Evangeliumban [a Ferenc pápa által kihirdetett, a Kúria reformjáról szóló dokumentumban – a szerk.] az Evangelizációs Dikasztérium elsőbbséget kapott a Hittani Dikasztériummal szemben“.

Mi többé nem azt az Istent hirdetjük, aki fenyeget, elítél és büntet, hanem azt az Istent, aki szeretetben befogad, elfogad, megbocsát és kiengesztel. Ez egy új hangnem, ami jót tesz az Egyháznak, még ha nem is tetszik mindenkinek“.

Nem új hangnemről van szó, és hatásait már közel 60 éve érezni az Egyházban. Ráadásul elég meglepő, hogy néhány pillanattal később a bíboros továbbment, hogy sajnálkozzon az “identitásválságon“, amelyet a katolicizmus átél, anélkül, hogy képes lenne meglátni benne a szükséges kapcsolatot a hit és elveinek félretételével.

Mindazonáltal a magas német prelátus elismeri, hogy ez a reformizmus korántsem magától értetődő. “Ferenc pápa nehéz helyzetben van. Az egyik oldalon ott vannak a fundamentalista konzervatívok, a másikon az ideológiai progresszívek“. Ez az egyik módja a jelenlegi pontifikátus kétértelműségének.

Mert ez a pápaság csaknem 10 éves, példátlan pápasági rekordjára vonatkozik, amely implicit módon megjelenik Kasper bíborosnak a Latium újságíróinak adott interjújában, egy olyan rekordra, amelyért ő maga felelős, és amely elsősorban őt érinti, mivel ő volt a 2013-as választás főszereplője.

A jelenlegi pontifikátus sikerét Ferenc pápa utódai fogják elérni” – figyelmeztet a teológus, aki reméli, hogy a mostani uralkodás “nem véletlen, hanem egy új korszak kezdete“.

A Keresztény Egység Elősegítéséért Felelős Pápai Tanács emeritus elnöke pedig zárásként vallja: “Remélem, hogy még néhány évig meg tudjuk tartani Ferenc pápát“.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások194 times!

Print Friendly, PDF & Email