A német katolikus egyház szinte antikrisztus – mondja a magyar érsek

Összeesküvés folyik a kereszténység kiszorítására Európából, és a német katolikus egyház bűnrészes ebben a célban – mondta Márfi Gulya nyugalmazott magyar érsek a Magyar Jelen hírportálnak adott, karácsonykor megjelent interjúban.

Nagyon szomorú, ami Németországban történik. Nem akarom megsérteni őket, de valahogy mindig az egyik végletből az ellenkezőbe mennek át. Hitlertől és a nemzetiszocializmustól eljutottak a kozmopolita globalizmusig. Nincsenek többé németek, franciák, magyarok vagy olaszok, csak európaiak“.

A nyugalmazott érsek azt mondta, hogy ő elsősorban katolikus, de magyar is, anélkül, hogy “soviniszta” lenne. Kijelentette, hogy bár tisztelni tudja Európa kultúráit, a multikulturalizmus előmozdítására tett erőfeszítéseket az identitás, a kultúra és a hit eltiprására használják fel.

Magyar vagyok, de tiszteletben tartok más népeket is. Európának szüksége van a sokszínűségre és az egységre is, de nincs szükség multikulturalizmusra” – mondta Márfi. “Egy multikulturális, vegyes társadalomban az egyén elveszíti saját identitását, azonosságtudatát, kultúráját, hitét, nyelvét, gyakorlatilag mindent. Könnyen manipulálhatóvá válik, ami ideális a világ nagy kapitalistái számára, akik az egész földet egyetlen nagy kollektív gazdasággá akarják változtatni, ahol nincsenek etnikai, nemzeti és vallási identitások, csak engedelmes munkások és szabályszerűen előállított fogyasztók.

A karácsony európai eltörlésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban az emeritus érsek így válaszolt: “Abból, amit hallok és olvasok, a helyzet katasztrofálisnak tűnik. Sok helyen megpróbálják elérni, hogy az emberek elfelejtsék magát a karácsony szót, és csak az ünnepekről beszéljenek”.

A karácsonyfát már nyolc-tíz évvel ezelőtt eltávolították a brüsszeli városházáról, azzal az érvvel, hogy nem akarják megsérteni a muszlimok érzékenységét.

Arra is rámutatott, hogy “az EU keresztényellenességének egyik legszembetűnőbb jele, hogy az EU alkotmánya nem tesz említést Európa keresztény gyökereiről. A görög-római hagyományokról és a felvilágosodásról írnak, de a kereszténységről nem. Az ókori kultúra és művészet mégis a keresztényeknek köszönhetően maradt fenn: Vergilius, Tacitus, Homérosz és mások írásait szerzetesek másolták celláik mélyén.

A magyar érsek szerint a tömeges muzulmán bevándorlás elősegítése a kereszténység felszámolására irányuló törekvés része. De az LGTBI ideológiával kapcsolatos problémák jelentik a legnagyobb veszélyt, mert kultuszt csinálnak abból, ami “halálos bűn és természetellenes cselekedet“.

Ebben a tekintetben nem feledkezhetünk meg a gyermekek jogairól. Egyrészt nem szabad megengedni, hogy a média, a reklámok és az oktatás révén összezavarják őket nemi identitásukkal és orientációjukkal kapcsolatban, másrészt pedig joguk van ahhoz, hogy anyjuk és apjuk legyen.

Forrás: infovaticana.com

Legolvasottabb írások288 times!

Print Friendly, PDF & Email