“A német katolicizmus nem skizmában, hanem hitehagyásban van”

George Weigel amerikai katolikus író a Die Tagespostban és a First Thingsben megjelent cikkében úgy véli, hogy a német zsinati út több mint skizma, igazi hitehagyás. A dokumentumokat átfűzi a revizionista szociológia és az a meggyőződés, hogy a Zsinati Út tagjai jobban tudják a dolgokat, mint Isten, és a Kinyilatkoztatás felett állnak.

A cikk azt is állítja, hogy 2023 októbere fordulópont lesz az egyház történetében, és mélyen meg fogja jelölni Ferenc pápa örökségét, mert “ami Németországban történik, az összeütközik a zsinati egyházért a zsinati út első ülésszakával“.

A szerző a továbbiakban leltárt készít arról, hogy mit lehet felfedezni az előkészítő szövegekben, illetve a legutóbbi zsinati közgyűlésen már véglegesen megszavazott szövegekben. Eszerint ez “a szexuális visszaélések bűntettének és bűnének fegyverré tételét jelenti a katolicizmus újra feltalálása érdekében“, egy olyan megállapítás, amely már korábban is széles körben elhangzott, különösen egyes német püspökök részéről.

Jön továbbá “az emberi szeretetről és annak kifejezéséről alkotott megállapodott katolikus felfogás elutasítása”, valamint “a gender ideológiának való feltétel nélküli behódolás és az emberi személy bibliai fogalmának dekonstrukciója“. 

Weigel szerint a zsinati út “az ekkleziológia[1] forradalma, amely a laikusok felhatalmazása nevében a püspöki és papi hivatalt teljes szentségi jellegétől megfosztja“. Ezt a megfosztást már a legutóbbi közgyűlésen megszavazták a püspökök és a laikusok között megosztott kormányzati rendszer felállításának akaratán keresztül.

Weigel folytatja: “A [zsinati út] az egyház fokozatos lealacsonyításához vezet, gazdag NGO-vá [nem kormányzati szervezet], amely a pillanatnyi politikailag korrekt konszenzus által meghatározott jó cselekedeteket végzi“. Ez a csúcspont, vagy inkább a konklúziója mindannak, ami előtte van.

Inkább hitehagyás, mint skizma.

A szerző következtetése: “A német katolicizmusról gyakran mondják, hogy de facto skizmában[2] van. Ez nem megfelelő leírása a német válságnak. A zsinati út dokumentumaiban megnyilvánuló német katolicizmus aposztáziában[3] van. A Német Zsinati Út nem fogadja el azt a ‘hitet, amely egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott’ ” [Júdás 1:3].

Inkább az egyik “alapító” szövegei közül az év elején megerősítette, hogy “az Egyházban is versenyezhetnek egymással legitim nézetek és életmódok, még az alapvető hitelvek tekintetében is“, ami valóban a hit igazságának ellentmondásaként jelenik meg.

Ennek az amerikai írónak a megállapítása egybevág a korábbi elemzésekkel, de egy pillantással átfogja azt a szörnyű rákfenét, amely a németországi egyházban kialakulóban van. Rákról van szó, mert a daganat, amitől George Weigel fél, a zsinati zsinaton keresztül fog behatolni az Egyházba.

Forrás: fsspx.news

[1] Ekklesiológia – Egyháztan

[2] Skizma = szakadás

[3] Aposztázia = hitehagyás

Legolvasottabb írások288 times!

Print Friendly, PDF & Email