Ferenc pápa már aláírta lemondását

Az ABC című spanyol napilap 2022. december 18-án megjelent interjújában Ferenc pápa különböző kérdésekre válaszolt az egyházon belüli és kívüli aktuális eseményekkel kapcsolatban.

Az első kérdés és az arra adott válasz érdekes. Az újságíró megkérdezte a pápát: “Ön gyakran fordul azokhoz, akik távol állnak az egyháztól. Nem fél attól, hogy azok, akik közelebb állnak az Egyházhoz, úgy érzik, hogy kirekesztettek?“.

A pápa válasza meglehetősen szokatlan:

“Ha jók, akkor nem érzik magukat mellőzöttnek. Ha van valami félig-meddig rejtve, amiről nem is tudnak, akkor olyanok, mint a legidősebb fiú a tékozló fiú példázatában: ‘Sok éven át szolgáltalak téged, és most te gondoskodsz róla, és nem hallgatsz rám. Ez egy csúnya bűn, a rejtett ambíció. Kicsit olyan, mintha az egyházban élnénk, és az egyházhoz tartoznánk, mint egy előléptetési helyhez.”

Úgy tűnik tehát, hogy a pápa úgy gondolja, hogy jobban kell vigyáznia azokra, akik távol vannak az Egyháztól, mint a Krisztus által rábízott nyájra, hogy az örök életre vezesse őket. De kétségtelenül úgy gondolja, hogy ennek a nyájnak azokról is és mindenekelőtt azokról is gondoskodnia kell, akik az Egyházon kívül vannak. Ezzel figyelmen kívül hagyja azt a tanbeli nyomorúságot, amelyben ma sok katolikus vegetál. Mielőtt mások evangelizálásán gondolkodna, saját magát kell evangelizálnia: “senki sem adhatja azt, amije nincs“.

Az interjú vége felé az újságíró megkérdezi Ferencet: “Milyen tanácsot adna az utódainak?”. A válasza:

“Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem: “Azt mondanám nekik, hogy ne kövessék el azokat a hibákat, amelyeket én elkövettem”. Az újságíró folytatja: “Sok volt belőlük?” Erre Ferenc: “Igen: “Igen, vannak, igen.”

Az utolsó feltett kérdés: “Mi történik, ha egy pontifex hirtelen egészségi problémák vagy baleset miatt cselekvőképtelenné válik? Helyénvaló lenne-e egy szabály az ilyen esetekre?

Ekkor Ferenc bevallotta:

“Már aláírtam a lemondásomat. Ez akkor történt, amikor Tarcisio Bertone volt az államtitkár. Aláírtam a lemondást, és azt mondtam neki: ‘Egészségügyi akadályoztatás vagy bármi más esetén, itt a lemondásom. A tiéd.’ Nem tudom, kinek adta Bertone bíboros, de én adtam át neki, amikor ő volt az államtitkár”.

Az újságíró megdöbbenésével szembesülve: “Ezt még soha nem mondta korábban.” – “Most mondtam először” – válaszolta a pápa. – “Szóval azt akarja, hogy ez kitudódjon?” – “Éppen ezért mondom.

Ennek ellenére a pápa minden alkalommal, amikor a téma szóba került, nem utalt arra, hogy lemondani szándékozik, kivéve, pontosan, ha az egészsége megakadályozza abban, hogy betöltse pápai tisztségét.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások221 times!

Print Friendly, PDF & Email