Az anglikán áttértek hálájukat fejezik ki XVI. Benedek “prófétai” egységvíziójáért

Nazir-Ali atya az Ordinariátus létrehozásán túl Benedek életére gyakorolt “óriási” hatásáról is beszélt. Egy vezető egykori anglikán püspök, aki áttért a katolikus hitre, “prófétikusnak” nevezte XVI. Benedek híres kezdeményezését, amely lehetővé teszi az anglikánok számára, hogy áttérjenek a katolikus hitre.

XVI. Benedek pápa életére és örökségére reflektálva Monsignore Michael Nazir-Ali, Rochester egykori anglikán püspöke a CNA-nak január 3-án telefonon elmondta, hogy a Walsinghami Miasszonyunk Személyes Ordinariátus megszületése “prófétai lépés volt”, mert az ökumenikus párbeszédben résztvevőknek “konkrét példát adott arra, hogyan nézhet ki az egység“.

A Walsingham-i Miasszonyunk Személyes Ordinariátust 2011-ben hozta létre XVI. Benedek pápa, hogy az anglikánok teljes közösséget vállalhassanak a katolikus egyházzal, miközben megtartják hagyományaik és örökségük nagy részét.

Bár az Ordinariátus még nem alakult ki teljesen, Benedek pápa inspirációja világos körvonalakat kínált a jövőbeli ökumenikus törekvésekhez, mondta Nazir-Ali atya.

Benedek inspirálta megtérések

Nazir-Ali 1994 és 2009 között Rochester 106. püspökeként szolgált. A katolikus egyházba való 2021-es felvételéről széles körben beszámoltak, mivel jelentős mértékben hozzájárult a vallási, tudományos és politikai diskurzushoz Nagy-Britanniában és azon túl is. Jelenleg a Walsinghami Miasszonyunk Személyes Ordináriátus papja.

Abban az évben, amikor Nazir-Ali áttért a katolikus hitre, három másik anglikán püspök is megtette ugyanezt.

Nazir-Ali atya az Ordinariátus létrehozásán túl Benedek “félelmetes” hatásáról beszélt az életére. “Az ok, amiért olyan nagy hatással volt rám, az az európai kulturális helyzet elemzése volt, ami szerintem semmihez sem hasonlítható, mert látta, hogy Isten hiánya az európai élet minden aspektusát elszegényíti, nemcsak a vallást vagy a spiritualitást, hanem a kultúrát, az irodalmat és így tovább” – jegyezte meg. “Nem volt senki, aki ezt olyan jól megértette volna, mint ő“.

Szerk.: Itt emlékeztetném az olvasót, hogy Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke hasonlóan nyilatkozott erről, mert amikor magánkihallgatáson fogadta Benedek pápa valamikor 2011 körül, az életére, nézeteire erős hatással volt, illetve az utána következő idők cselekedeteit alapvetően meghatározta.

A megtérés évfordulója

Azok között az anglikánok között, akik úgy érezték, hogy az Ordinariátus által felkínált hivatás elfogadására indíttatva vannak, volt 12 anglikán apáca, akiket 2013. január 1-jén fogadtak be a katolikus egyházba.

A 12 eredetileg a Wantage Oxfordshire-i székhelyű Szűz Mária Közösséghez tartozott, de az Ordinariátus védnöksége alatt a katolikus egyházba való belépésük révén ma már a Boldogságos Szűz Mária Nővérei, és az Egyesült Királyságban, Birminghamben élnek.

A közösség honlapján XVI. Benedek pápa halála után kiadott nyilatkozatban a nővérek a következőket írták: “A katolikus világ többi részével együtt imádkozunk a tegnap elhunyt XVI. Benedek pápa lelkéért. Nyugodjék békében, ‘jó és hűséges szolga’, aki volt.

10 évvel ezelőtt ezen a napon, 2013. január 1-jén az oxfordi Oratóriumban felvettek minket a katolikus egyház teljes közösségébe. Mennyi áldás és kegyelem áradt abból a napból! Hálát adunk Istennek mindezekért.

Benedek megértette az “anglikán lelket”

David Palmer atya szintén tagja a Walsinghami Miasszonyunk Személyes Ordináriusának, és az Egyesült Királyságban, a nottinghami egyházmegyében szolgál, és XVI. Benedek pápa pápasága idején vették fel a katolikus egyházba.

A CNA-nak január 3-án adott nyilatkozatában elmondta, hogy XVI. Benedek öröksége az anglikán örökségnek a katolikus egyházba való bevitelében “felbecsülhetetlen” volt, és hogy a néhai pápa megértette az “anglikán lelket“.

Úgy tűnt, Benedek egyszerűen ‘értette’ az angol hagyományt. Szent John Henry Newman iránti szeretete közismert, de ennél is jobban látszott, hogy megértette az angol hagyományt. A Westminster apátságban az esti éneklésen, majd a Westminster Hallban a 2010-es pápai látogatás során az Egyesült Királyságban tanúi lehettünk, és mindenki számára világos volt, hogy megértette és értékelte az anglikán “lelket”, vagy talán pontosabban a történelmi angol vallási lelket” – mondta Palmer atya.

Képes volt felismerni az anglikán egyházban azt, ami szép, és valóban azokat a részeket, amelyek még mindig tükröznek valamit a katolikus Angliából” – folytatta.

Angliában gyakran azzal a gondolattal házaltak, hogy a katolicizmus valahogy ‘idegen’; Benedek emlékeztetett minket arra, hogy Anglia valójában katolikus ország volt, és még az (úgynevezett) reformáció után is az anglikanizmus a legjobb formájában is katolikus érzékenységgel átitatott maradt” – jegyezte meg Palmer atya.

Az Ordinariátus, amely annyira közel állt Benedek szívéhez, egy prófétai lépés volt, egy megvalósult ökumenizmus, amely azt mondja, hogy azoknak, akik katolikussá válnak, nem kell elhagyniuk mindent, ami korábban volt, hanem mindaz, ami jó és nemes a korábbi közösségükből, az egy szent katolikus és apostoli egyházzal való közösségben találhatja meg a beteljesülését” – mondta. “Más szóval, a katolicizmusban nincs semmi “idegen””.

A néhai emeritus pápa örökségéről tovább elmélkedve Palmer atya azt mondta: “Benedek már nem él a földön, hogy “védelmezőnk” legyen (úgymond), de bízom benne, hogy a mennyben közbenjár értünk Szent John Henry Newman mellett.

Mi az Ordinariátusban mélyen hálásak vagyunk mindazért, amit Benedek tett, hogy hazatérhessünk; nagyon fog hiányozni nekünk – olyan volt számunkra, mint egy nagyapa, és a Walsinghami Szűzanya anyai karjaira bízzuk, és az ő Fiára, az egyetlen névre az ég alatt, amely által üdvözülhetünk.”

Forrás: ncregister.com

Legolvasottabb írások287 times!

Print Friendly, PDF & Email