Schneider püspök: Benedek pápának a latin mise népszerűsítése “korszakalkotó” tette volt

‘Pontifikátusának legnagyobb és leghasznosabb cselekedete a Summorum Pontificum motu proprio volt, a hagyományos latin liturgia teljes helyreállításával, annak minden megnyilvánulásában’ – mondta Athanasius Schneider püspök a néhai Benedek pápáról.

VATIKÁNVÁROS (LifeSiteNews) – A LifeSiteNews főszerkesztője, John-Henry Westen Rómába utazott, hogy elbúcsúzzon a néhai pápától, és külön tudósítást adjon a Vatikánból.

Westen interjút készített a LifeSite vatikáni tudósítójával, Michael Haynes-szel, aki terjedelmes nekrológot írt XVI. Benedek pápáról.

Haynes elmondta, hogy ami Benedek életében feltűnt neki, az a “korai vágya, hogy pap legyen“, már gyermekkorában is. 

Westen és Haynes beszélt Benedek pápa életpárti munkájáról is, különösen a 2004-es leveléről, amelyet az amerikai püspököknek írt az abortuszpárti politikusok szentáldozásának vételéről. Ebben a levélben Benedek, aki akkor még Joseph Ratzinger bíboros volt, hangsúlyozta, hogy a papoknak meg kell tagadniuk a szentáldozást az abortuszpárti politikusoktól, ha azok a helyreigazítás után is kitartanak az abortusz támogatása mellett. 

A különjelentésben Athanasius Schneider püspök videóüzenetben adta meg a maga nézőpontját Benedek pápa legnagyobb teljesítményéről. 

Schneider szerint Benedek “személyes életének és az egyház életének középpontjába a hit természetfeletti szemléletét és az egyház hagyományának örök érvényességét állította“. 

Pontifikátusának legnagyobb és leghasznosabb cselekedete a Summorum Pontificum motu proprio volt, a hagyományos latin liturgia teljes helyreállításával, annak minden megnyilvánulásában: A szentmise, a szentségek és az összes többi szent szertartás” – jelentette ki Schneider. “Ez a pápai aktus “korszakalkotó”-ként fog bevonulni a történelembe“.” 

A továbbiakban Schneider megjegyezte, hogy XVI. Benedek pápa kijelentette, hogy “a hagyományos római rítus soha nem lett hatályon kívül helyezve, és mindig meg kell maradnia az Egyházban, mert ami szent volt őseink és a szentek számára, annak szentnek kell lennie számunkra és a jövő nemzedékek számára is“. 

Schneider azt mondta, hogy a Summorum Pontificummal “megkezdődött annak a sebnek a begyógyítása az Egyház testében, amelyet az Egyház imádságának tiszteletreméltó és évezredes szabálya iránti elutasító, sőt gyűlölködő magatartás okozott“. 

Az asztanai Szent Mária segédpüspök szerint Benedek pápa öröksége a “álljatok szilárdan a hitben, ne hagyjátok magatokat összezavarni” szavakban fejeződik ki. 

Schneider továbbá hangsúlyozta, hogy “az isteni gondviselés beavatkozása” “le fogja győzni a jelenlegi hatalmas tanbeli zűrzavart“. 

Schneider szerint ezt a zűrzavart egy “kúszó hitehagyás okozza, különösen a teológusok egy világias és hitetlen kasztja körében, akik az új írástudók”, valamint a “magas rangú papság egy része, akik az új szadduceusok“. 

Forrás: LifeSiteNews.com

Legolvasottabb írások295 times!

Print Friendly, PDF & Email