A vallásos élet elleni vatikáni támadás újabb áldozatokat követel

A Santa Chiara ferences kolostor több mint hétszáz éve áll az Amalfi-part dicsőséges vize fölött Ravello városában, a “zene városában” és “Amalfi gyöngyszemében”. A Szegény Klarisszák 1297-ben, közvetlenül Szent Ferenc halála után érkeztek Ravellóba, és a kolostor és a város együtt virágzott közel ezer éven át.

A kolostor területét, a templomot és a kéziratos könyvtárat az olasz Kulturális Örökség és Tevékenységek és Turizmus Minisztériuma történelmi jelentőségűnek minősítette. A nővérek egy történelmi szálloda működtetésével és limoncello gyártásával tartják fenn magukat anyagilag.

A kolostor azonban most az elnyomás és a pusztulás szélén áll, köszönhetően Róma közelmúltbeli beavatkozásának, amely a múlt héten érte el a crescendót, amikor két apácát kitagadtak, mert megpróbáltak a kolostorban maradni, ahol megfogadták, hogy életük hátralévő részét leélik.

2021 márciusában a kolostor a kolostori szövetségtől azt az utasítást kapta, hogy a kolostort be kell zárni, és az öt apácát Olaszország különböző más kolostoraiba kell áthelyezni. Amikor ennek híre elterjedt, Ravello városa mozgósított, hogy megakadályozza, amit a polgármester, Salvatore Di Martino úgy jellemzett, mint a város egyik legszimbolikusabb helyének elvesztését, mind építészeti, mind spirituális szempontból. A városlakók tüntetéseket szerveztek, a városi önkormányzat pedig rendkívüli ülést hívott össze, hogy határozatokat fogadjon el, amelyekben felszólították a vallási hatóságokat, hogy találjanak módot a kolostor megmentésére.

A maguk részéről az öt apáca kezdetben mind megtagadta, hogy elhagyja a kolostort. Aztán két apáca meggondolta magát, és beleegyezett, hogy máshová helyezzék át őket, így három nővér maradt: Massimiliana nővér, Angela nővér, aki eredetileg Indiából származik, és Maria Cristina nővér, aki kilencvenhét éves és állítólag elég gyenge.

A három nővér kánonjogászokkal konzultált, hogy megtalálják a módját annak, hogy a szövetség ne vehesse át a kolostort, amelyet 50-60 millió euróra becsültek, és amely elsőrangú turisztikai ingatlannak számít, mivel Olaszország egyik leglátogatottabb helyén található. A nővérek Ravello egész városával együtt attól tartottak, hogy a kolostort egy újabb szállodává alakítják át, ami egy meglehetősen kétes és korrupt tendencia, amiről tavaly írtam. Ez különösen kegyetlen sors lenne a Santa Chiara, a kolostorok egyik legrégebbi és történelmi kolostora, a kolostorba zárt Szegény Klára rend egyik legrégebbi kolostora számára.

A kánonjogászok tanácsával felfegyverkezve, tavaly áprilisban az apácák megpróbálták megkerülni a Cor Orans és a szövetség igényeit a kolostorra és annak vagyonára azzal, hogy az egészet magának a pápának adományozzák. Ha elfogadják, akkor a szövetség elveszíti a kolostor feletti minden ellenőrzését, és a pápa dönthet úgy, hogy a nővéreknek engedélyezi, hogy folytassák lelki küldetésüket Ravellóban. Miután megtették ezt a lépést, a három nővér a szövetség akarata ellenére a kolostorban maradt, a római válaszra várva.

Az elfogadás gyors volt. Ferenc pápa 2022. június 25-én utasította az államtitkárság helyettesét, hogy fogadja el az adományt, és kezdje meg a kolostor és vagyonának átruházási folyamatát. Az apácák eleinte nagyon örültek: megmenekültek – a szövetség nem kényszeríthette tovább a bezárásukat.

Napokkal az átruházás befejezése után azonban a Vatikáni Egyházi Életért Felelős Dikasztérium megmagyarázhatatlan módon elrendelte az eltávozásukat. Nemcsak a kolostorukból rendelték ki őket, hanem mindegyik nővérnek más kolostorba kellett mennie, még azt sem engedték meg nekik, hogy együtt maradjanak, miután több évtizedet töltöttek kolostori családként.

Válaszul a három apáca elbarikádozta magát a kolostorukban, és nem volt hajlandó elhagyni azt. Ravello városa elsöprő többséggel támogatta őket, köztük több korábbi polgármester és helyi politikus is. Idén február 1-jén a pápai biztos és a rendőrség Ravellóba érkezett, és három nővért hozott, akiket más kolostorokból ragadtak ki, hogy ápolják Maria Cristina nővért, aki már túl beteg ahhoz, hogy elköltözzön kolostori otthonából. Megígérték Massimiliana és Angela nővéreknek, valamint Ravello polgármesterének, hogy a kolostort nem fogják elnyomni vagy bezárni.

Massimiliana és Angela nővéreket azonban nem csak leváltják: Ferenc pápa engedetlenség miatt kiátkozta őket. Mivel a rendeletet Ferenc személyesen írta alá, nincs lehetőségük fellebbezni. Egy helyi szállodatulajdonos menedéket ajánlott nekik, miután eltávolították őket a kolostorukból. Olasz lapok beszámolói szerint most Massimiliana nővér családi házába menekültek.

A Vatikán intézkedései az elmúlt évben csak zavarba ejtőek voltak. Ha a pápa úgy vélte, hogy az apácáknak nem volt joguk visszautasítani az eredeti áthelyezésüket, akkor miért fogadta el a kolostoruk adományozását, ami a védelemért való könyörgésként történt? Ha valóban nem akarja elnyomni Santa Chiara-t – ahogy pápai biztosa állítja -, akkor miért rendelte ki az apácákat tavaly, ami a jelenlegi válsághoz vezetett? És ha az volt a szándéka, hogy apácák maradjanak a kolostorban, hogy az idős Maria Cristina nővért utolsó éveiben gondozzák, miért nem engedte, hogy a saját szerzetesnővérei maradjanak vele, ahelyett, hogy idegeneket küldött volna?

És végül, miért tartotta olyan szörnyűnek a két kiközösített apáca vétkét, hogy az megérdemelte a laicizálódás szinte hallatlan büntetését? A laicizáció egy végső büntetés, és bár az aktív rendekben lévő papok, szerzetesek vagy apácák számára szörnyű büntetés, teljesen kegyetlennek tűnik két olyan nőre kiróni, akik húsz éve nem hagyták el kolostoruk falait. Különösen szívtelennek tűnik, amikor egyetlen vétkük a szerzetesi örökségük iránti nagy szeretet volt.

A helyi önkormányzat az elmúlt napokban próbálta megtalálni a módját annak, hogy a kolostort aktív kolostorként megőrizzék, bár nem világos, hogy mit tehetnek a megmentéséért. Sajnos úgy tűnik, hogy Maria Cristina nővér halála után a többi apácát könnyen lehet, hogy visszahívják eredeti kolostorukba, és az Amalfi-part elveszítheti egyik legnagyobb szellemi kincsét.

Forrás: crisismagazine.com

Legolvasottabb írások220 times!

Print Friendly, PDF & Email