“Inkább Istennek engedelmeskedj, mint az embereknek” – 2./4 rész

29Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.”
[ApCsel 5,9]

Egy SSPX pap az engedelmesség határairól az egyházi válság idején

Egyre inkább úgy érzik, hogy azok, akik hűséges katolikusok akarnak maradni, kénytelenek vagy a pápának engedelmeskedni, vagy a Szent Anya Egyház következetes tanításainak.

Fr. Wiseman, FSSPX professor of St. Thomas Aquinas seminary [USA]

Alexander Wiseman atya esszéjének teljes szövegét lásd alább.

‘Inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek’

2016. március 19-én az Amoris Laetitia (AL)1 szinódus utáni apostoli buzdítás közzététele zavarba ejtette a katolikus világot. A dokumentum által felvetett egyik fő kérdés a szentáldozáshoz járulására vonatkozott azoknak, akik polgári úton elváltak, és újraházasodtak. Az Egyház világos erkölcsi tanítása szerint az ilyen személyek bűnös állapotban élnek. Amennyiben nyilvánosan élnek ebben az állapotban, általában nyilvános bűnösöknek tekintendők, és ezért nem részesülhetnek szentáldozásban. Úgy tűnik azonban, hogy az AL megnyitja a kérdést, és bizonyos körülmények között lehetővé teszi, hogy ezek a személyek áldozáshoz járuljanak, és részesüljenek a mi Urunk testében.

A kétségek, amelyek a dokumentum tényleges értelmét övezik, arra késztették a teológusok egy csoportját, hogy magánjelleggel tanulmányt nyújtson be róla a bíborosi kollégiumnak. Ez a tanulmány olyan kijelentéseket azonosít az AL-ben, amelyek természetes értelmük szerint értelmezve elmarasztaló ítélet alá esnének, mert ellentmondanak a korábbi katolikus tanításnak.2 A magánbeadvány célja az volt, hogy lehetővé tegye a dokumentum tisztázását és kijavítását. E tanulmányon kívül négy bíboros magánjelleggel benyújtotta a pápának a zsinat utáni dokumentummal kapcsolatos dubia, azaz hivatalos “kételyek” listáját.3

E dokumentumok egyikére sem érkezett hivatalos válasz. Ellenkezőleg, úgy tűnt, hogy a pápa a Buenos Aires-i püspököknek írt levelében a saját dokumentumának egyfajta értelmezését adta ki. Az argentin püspökök az újonnan kiadott AL alapján adtak ki lelkipásztori útmutatást egyházmegyéiknek. Ezekben az irányelvekben szerepelt az az egyértelmű kijelentés, hogy az AL most már lehetővé teszi az elváltak és “újraházasodottak” számára a szentáldozás megadását. Ferenc pápa ezeknek a püspököknek írt levelében jóváhagyja iránymutatásaikat, és egyértelműen kijelenti, hogy “nincs más értelmezése” a dokumentumnak.4 Ez a levél később bekerül a Szentszék hivatalos aktusai közé. (Acta Apostolicae Sedis)5

Ferenc pápa levele, más megjegyzései, amelyeket az AL-re hivatkozva tett, és hallgatása mind a teológiai tanulmányra, mind a dubia-ra vonatkozóan végül újabb választ váltott ki a papságból és a laikusokból: a Correctio Filialis-t, amelyet 2017 augusztusában küldött el neki magánúton, és körülbelül egy hónappal később tette közzé nyilvánosan (mivel nem kapott választ).6 A “filialis korrekció” nem köntörfalaz. Egyenesen kimondja, hogy a pápa az AL és más cselekmények közzétételével “hitet és erkölcsöt érintő botrányt” okozott az egyháznak. A pápa iránti minden tiszteletet megőrizve a szerzők azt állítják, hogy bemutatják, “hogyan szolgál az Amoris laetitia számos passzusa, Szentséged cselekedeteivel, szavaival és mulasztásaival együtt, hét eretnek tétel terjesztésére“.

A Correctio és az AL számos más kritikájának nyilvános közzététele ellenére a püspökök különböző egyházmegyékben elkezdték végrehajtani lelkipásztori irányelveik módosításait, hogy azok megfeleljenek az AL “szellemének“. Ez oda vezetett, hogy a papoknak a püspökeik megparancsolták, hogy adjanak áldozást az elváltaknak és “újraházasodottaknak7 .

Az ilyen esetek azt mutatják, hogy az AL egészen a gyakorlati szféráig hatol, és nehéz dilemmát jelent azoknak a papoknak, akik hűségesek akarnak lenni az Egyház tanításához. Egyrészt egy törvényes elöljáró kiad egy parancsot. Másrészt ez a parancs olyan cselekedetet foglalna magában, amely ellentétesnek tűnik az Egyház szentáldozással kapcsolatos hagyományos gyakorlatával és tanításával. Mit tegyen a pap? Ha követi elöljárója parancsát, úgy tűnik, hogy ellentmond az Egyház tanításának. Ha nem hajlandó követni a parancsot, akkor úgy tűnik, hogy nem engedelmeskedik a törvényes hatóságnak.

Ezt a dilemmát vizsgálva azt látjuk, hogy csak kétféle cselekvés lehetséges: a pap vagy követi, vagy nem követi elöljárója utasítását. A fontos dolog, amit észre kell vennünk, hogy mindkét cselekvési mód magyarázatot igényel. Úgy tűnik, senki sem mondhat ellent az egyházi tanításnak anélkül, hogy valamilyen indoklást ne adna. Hasonlóképpen, senki sem tűnhet úgy, hogy nem engedelmeskedik elöljárójának anélkül, hogy indoklást ne adna rá.

Az ilyen dilemmák egyházi történetét vizsgálva kiderül, hogy nagyjából két ok közül az egyiket adják meg az elöljáró utasításának követésére, és két ok közül az egyiket adják meg a követés megtagadására. Ez összesen négy “álláspontot” ad egy olyan kérdésben, mint az AL és az elváltak és “újraházasodottak” áldozása.

Források:

1https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_
20160319_amoris-laetitia.html

2A tanulmány később nyilvánosságra került: https://onepeterfive.com/theological-censures-amoris-laetitia-revealed/

3A bíborosok később nyilvánossá tették a dubiájukat: https://www.ncregister.com/blog/full-text-and-explanatory-notes-ofcardinals-questions-on-amoris-laetitia

4https://www.lifesitenews.com/news/pope-no-other-interpretation-of-amoris-laetitia-than-allowing-communion-for/

5https://onepeterfive.com/popes-letter-on-argentinian-commuion-guidelines-for-remarried-given-official-status/

6A Correctio hivatalos oldala itt: https://www.correctiofilialis.org/

Az aktuális dokumentum itt található:

https://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/08/Correctio-filialis_English_1.pdf

7Nézd meg például a Panderborni érsekség esetét: https://www.catholicnewsagency.com/news/38777/german-bishop-announces-communion-for-protestant-spouses-in-individual-cases

Az érsekség néhány papja elvetette ezeket az előírásokat: https://www.kath.net/news/64338 

Forrás: LifeSiteNews

Előző részek:

  1. “Inkább Istennek engedelmeskedj, mint az embereknek” – 1. rész

Folytatás következik >>>

Legolvasottabb írások197 times!

Print Friendly, PDF & Email