Rendkívüli hírek: Belgium – A pápa elfogadja az azonos nemű párok megáldását

Antwerpen püspöke megerősítette, hogy a pápa zöld utat adott a belga püspökök által jóváhagyott homoszexuális párok megáldásának. Ezt a nyilatkozatot a német zsinati út legutóbbi közgyűlésén tette. (Szerk.: Ez a pokolba vezető út!)

Johan Bonny püspök a közgyűlésről készült videófelvétel szerint megerősíti, hogy Ferenc tavaly novemberben, a belga püspöki kar ad limina látogatása során jóváhagyta az azonos nemű párok és más “szabálytalan” párok megáldását.

A prelátus elmeséli, hogy a belga püspökök hivatalosan bevezették a szabálytalan párok megáldását egyházmegyéikben, dacolva a Hittani Kongregáció előző évben közzétett Responsumával.

A belga püspöki kar az Amoris laetitia apostoli buzdítás 297. paragrafusára alapozta intézkedését: “Arról van szó, hogy mindenkit meg kell szólítani, segíteni kell minden egyes személyt, hogy megtalálja az egyházi közösségben való részvételének megfelelő módját, és így megtapasztalja, hogy megérintette az “érdemtelen, feltétel nélküli és ingyenes” irgalom“.

A bekezdés “mindenkire vonatkozik, bármilyen helyzetben is van”. A szöveg nagyon homályosan azzal zárul, hogy “az egyház felelőssége, hogy segítsen nekik megérteni a kegyelem isteni pedagógiáját az életükben, és segítséget nyújtson nekik, hogy elérjék Isten rájuk vonatkozó tervének teljességét”.

A belga püspökök a 303. §-ra is támaszkodnak, a lelkiismeret bevonására a lelkipásztorkodásba: “A lelkiismeret azonban többet tehet annál, mint hogy felismeri, hogy egy adott helyzet objektíve nem felel meg az evangélium általános követelményeinek… azt, amit maga Isten kér az ember korlátainak konkrét összetettsége közepette, miközben mégsem teljesen az objektív eszménykép“.

A belga püspöki kar ebből azt a következtetést vonja le, hogy egy rendezetlen és objektíve bűnös szexuális kapcsolat is lehet az adott pillanatban Istennek felajánlható maximum, és az Egyháznak nemcsak tiszteletben kell tartania ezt a téves lelkiismereti megkülönböztetést, hanem teljesen integrálnia kell. A rendezetlen párok megáldása tehát a tökéletlen “jóra” irányul: “az Istennek felajánlható nagylelkű válaszra“.

A szöveget az összes belga püspök jóváhagyta. Bonny püspök szerint a szöveget a Szentszékkel folytatott megbeszélések során dolgozták ki, és “közzétettük a szöveget, és csak csend volt“. Az egyhangúlag elfogadott dokumentumot az ad limina látogatás során mutatták be Rómában: “Mindenki azt mondta:Ez az önök püspöki konferenciája, ez az önök döntése”“. A pápa sem igent, sem nemet nem mondott.

A püspökök úgy döntöttek, hogy egyházmegyei formulákat dolgoznak ki, amelyek néhány év múlva lehetővé teszik egy közös szertartás összeállítását. Az antwerpeni püspök hozzátette: “Ezt a pápával is megbeszéltük, aki azt mondta nekünk: “Ez a ti döntésetek, megértem”. Kétszer is megkérdezte: ‘Mindannyian egyetértetek, együtt mentek?’. Mi igennel válaszoltunk“.

Emlékeztetni kell arra, hogy tavaly szeptemberben Bonny püspök már jelezte, hogy a pápa egyetért a homoszexuális párok megáldásával: “Tudom, hogy a homoszexuális párok megáldására vonatkozó iránymutatásaink, amelyeket nemrég tettünk közzé, összhangban vannak Ferenc pápával. Ez fontos számomra, mert a pápával való közösség szent számomra“.

Az antwerpeni érsek évek óta próbálja elérni, hogy az egyház megáldja az azonos neműek egyesüléseit. 2021 márciusában azt mondta, hogy szégyelli az ilyen áldások ellenzését.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások362 times!

Print Friendly, PDF & Email