Carddinal Roche: a latin misét korlátozni kell, mert “az egyház teológiája megváltozott”.

Arthur Roche bíboros legújabb állítása a hagyományos latin mise korlátozásának védelmében ellentétes a pápák tanításával a történelem során.
VATIKÁNVÁROS (LifeSiteNews) – A hagyományos latin misére vonatkozó növekvő korlátozások védelmében Arthur Roche bíboros – aki a Vatikánban az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációt (ma Dikasztérium) vezeti – kijelentette, hogy “az Egyház teológiája megváltozott”.

A BBC Radio 4 március 19-én sugárzott műsorában Roche megvédte a hagyományos misére vonatkozó korlátozásokat, amelyeket ő és Ferenc pápa is bevezetett 2021 júliusa óta.

Az egyház teológiája megváltozott” – érvelt Roche. “Míg korábban a pap képviselte távolról az egész népet – ezen a személyen keresztül csatornázódtak, aki egyedül celebrálta a misét“.

Most azonban Roche kijelentette, hogy “nem csak a pap celebrálja a liturgiát, hanem azok is, akik vele együtt vannak megkeresztelve, és ez óriási kijelentés”.

Pillanatokkal korábban Roche megjegyzéseit megelőzte Austen Ivereigh pápai életrajzíró, aki azt állította, hogy a hagyományos mise hívei “a II. vatikáni zsinatot aláásó mozgalommá váltak”. Ezért, mondta Ivereigh, a korlátozásokra azért volt szükség, hogy “határt szabjanak, határokat szabjanak, nem azért, hogy elnyomják, hanem hogy visszahelyezzék a püspökök kezébe”.

Matthew Hazell liturgikus tudós kiemelte Roche megjegyzéseit, megjegyezve, hogy a bíboros állításával ellentétben az egyház tanítása nem változott. Rámutatott XII. Pius pápa 1947-es Mediator Dei enciklikájának tanítására, amelyben a pápa felvázolta a katolikus tanítást arról, hogy a kongregáció egyesül a pappal a mise áldozatában.

Most már világos, hogy a hívek a pap keze által ajánlják fel az áldozatot abból a tényből, hogy az oltárnál álló pap, amikor minden tagja nevében áldozatot mutat be, Krisztust, a misztikus test fejét képviseli. Ezért joggal mondhatjuk, hogy az egész Egyház Krisztus által hozza fel az áldozatot.

Míg a II. vatikáni zsinat óta sokat javasolták a “papi nép” érveit, főként azok, akik a papok és a laikusok közötti különbséget akarják eltörölni, XII. Pius világosan megjegyezte a különbségeket, amelyeket a két fél cselekedetei között találunk:

Az a tény azonban, hogy a hívek részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, nem jelenti azt, hogy papi hatalommal is fel vannak ruházva. Nagyon szükséges, hogy ezt nyájaitok számára teljesen világossá tegyétek…

A hívek pedig részt vesznek az áldozatban, ebben a korlátozott értelemben értve, a maguk módján és kettős módon, nevezetesen azért, mert nemcsak a pap keze által mutatják be az áldozatot, hanem bizonyos mértékig vele egyesülve is. E részvétellel a nép által hozott áldozat is beletartozik a liturgikus istentiszteletbe…..

Forrás: LifeSiteNews.com

Legolvasottabb írások246 times!

Print Friendly, PDF & Email