Egyesült Államok: Konzervatív püspökök pontokat szereznek

Az Egyesült Államokban a püspöki kar soha nem hagyta abba az ősök és a modernek közötti vita újrajátszását. Amerikai ízzel, ahogy kell. Legutóbbi epizód, 2023. március 14-én Portland (Oregon) érsekét választották meg az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (USCCB) végrehajtó bizottságába, abba a testületbe, amely a püspöki kar vezetőjét segíti kormányzásában.

Alexander King Sample püspök

Ez egy olyan választás, amely a legprogresszívebb prelátusokat is meghökkenésre készteti. Alexander Sample püspök valóban konzervatívnak számít II. János Pál és XVI. Benedek vonalán, vagyis közelebb áll az Evangelium vitae-hez, mint az Amoris Laetitia-hoz.

Egyes megfigyelők számára ez egy – meglehetősen sikeres – erődemonstráció a püspöki kar legkonzervatívabb részének részéről, amely meg akarja mutatni, hogy befolyása továbbra is megmarad az USCCB-n belül, annak ellenére, hogy több progresszív főpap diszharmonikus hangját a médiában széles körben ismertetik.

Tavaly januárban Robert McElroy bíboros, San Diego érseke, egy olyan magas prelátus, aki nem is lehetne bergogliánusabb, az America Magazine-ban közzétett egy véleménycikket, amelyben nyíltan védelmébe vette a legheterodoxabb kliséket: az elvált házasok és a homoszexuális párok áldozáshoz való hozzáférése, a nők helye az egyházi hierarchiában stb.

Néhány héttel később Msgr. Thomas Paprocki, az Illinois állambeli Springfield konzervatív püspöke megtámadta kollégáját, amiért “olyan unortodox véleményeket hozott fel, amelyeket nem is olyan régen még csak az eretnekek vallottak volna“.

Ez a reakció feldühítette Blaise Cupich bíborost. A nagyon liberális chicagói érsek elérkezettnek látta az időt, hogy San Diegó-i kollégája segítségére siessen, és felszólította az amerikai püspöki kart, hogy reagáljon úgy, ahogyan reagálnia kell a springfieldi püspök megjegyzéseire.

Az USCCB válasza, hogy Alexander Sample püspököt beválasztotta a végrehajtó bizottságába, ezért a Ferenc pápához közel álló püspökök lekezeléseként hatott.

Ez a kudarc annál is inkább keserű a chicagói érsek számára, mivel több mint egy évvel ezelőtt vállalta, hogy orvosolja azt, amit ő “a püspöki konferencia intézményi kudarcainak” nevez, vagyis: aláássa a konzervatív prelátusok befolyását, akik nem kívánnak engedni sem a természetjogból, sem a keresztény házasságból, sem a szentségi közösséghez való hozzáférés hagyományos fegyelméből.

Nem szabad elfelejteni, hogy a tizenhat bizottságra tagozódó USCCB évente kétszer, novemberben és júniusban ülésezik. E két ülés között a konferenciát egy adminisztratív bizottság és egy végrehajtó bizottság irányítja, amelyben hivatalból a konferencia elnöke, az alelnök és a titkár ül.

Ezenkívül az igazgatási tanács több tagját a végrehajtó bizottságba választják: ilyen Sample püspök, akire most az a nehéz feladat hárul, hogy az USCCB elnökének minden fontos kinevezésben és a püspöki konferencia különböző munkáiban tanácsot adjon.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások210 times!

Print Friendly, PDF & Email