Német püspökök támogatják Martint – Új interjú a szodómiapárti jezsuitával

Egy jól ismert jezsuita és LMBTQ-szurkoló megnyílt a Német Püspöki Konferencia média szócsövének. A Katholisch.de egy interjút tett közzé James Martin jezsuita szodómia-apologétával “Martin: Ferenc jobban elkötelezett az LMBTQ emberek iránt, mint bármelyik elődje”.

Az interjú azzal kezdődött, hogy Martin kifejtette, miért döntött úgy 2016-ban, hogy az LMBTQ-aktivizmusra összpontosít. Felidézte az ugyanabban az évben a floridai Orlandóban, a Pulse nevű éjszakai klubban történt lövöldözést – a támadás 49 ember életét követelte.

Martin elmondta, hogy csalódott volt az amerikai püspökök “félénk és kicsinyes” válasza miatt az esetre.

Azt is állította, hogy még csalódottabb volt az a néhány püspök, aki reagált, mivel “csak ketten vagy hárman említették egyáltalán az LMBTQ vagy meleg kifejezést“.

Ez a közösség még halálában is nagyrészt láthatatlan az egyház számára” – tette hozzá a jezsuita.

A jezsuita annak idején a Facebookon tett közzé egy videót, amelynek hatására meghívást kapott, hogy előadást tartson a témában. Ez vezetett végül a LMBT-párti könyve, a Building a Bridge (Hídépítés) megírásához. Ez a cím lett aztán a címe a James Martinról szóló dokumentumfilmnek, amelyet Martin Scorsese executive producer készített.

Martin azt állította, soha nem gondolta, hogy a könyvből nagy dobás lesz.

Semmiképpen sem kérdőjelezem meg az egyház tanítását.

Szerk.:
Ez szimplán hazugság, ugyanis a szodómiát (és bennfoglaltan, mert ennek része az LMBTQ++++++++++) a Szentírás mind az Újszövetségben, mind az Ószövetségben elítéli – mint súlyos, halálos bűnt -, és nem véletlenül nevezik szodómiának, lévén az Úr ezért pusztította el Szodoma és Gomorra városát. Ráadásul az Ószövetségi Leviták könyvében [20,13] nagyon világosan és szigorúan fogalmazza meg az Úr a büntetést, amit egyébként Szent Pál a római levélben megismétel [1,32].
Lev 18,22-30
22Férfival ne hálj asszonnyal való hálás módjára: undokság az! 23Semmiféle állattal se közösülj, és ne tedd magadat tisztátalanná vele, asszony pedig ne feküdjék állat alá, hogy közösüljön vele: iszonyú bűn az! 24Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmivel se ezek közül: ezekkel tették magukat tisztátalanokká mindazok a nemzetek, amelyeket ki fogok űzni színetek elől, 25és ezek által lett tisztátalanná az a föld, amelynek bűneit számon fogom kérni, hogy okádja ki lakóit. 26Tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet, s ne kövessetek el semmit se ezek közül az undokságok közül, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. 27Ezeket az undokságokat cselekedték ugyanis mind meg földeteknek előttetek levő lakói és így tették azt tisztátalanná: 28vigyázzatok tehát, mert ha hasonlókat tesztek, titeket is úgy kiokád, mint ahogy kiokádta az előttetek levő nemzetet. 29Mindaz, aki elkövet valamit ezek közül az undokságok közül, vesszen el népéből. 30Tartsátok meg parancsaimat, s ne tegyétek azt, amit az előttetek levők cselekedtek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanokká ezekkel a dolgokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.«
Lev 20,13
13Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk.
Róm 1,23-32
23fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak a képmásával. 24Ezért Isten átadta őket szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, 25mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen. 26Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. 27Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természetes együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek; és így elvették eltévelyedésük illő bérét. 28Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való; 29hiszen telve vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kapzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonoszlelkűséggel; árulkodók ők, 30és rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, a szülőkkel szemben engedetlenek, 31ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. 32Jóllehet megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra, mégis, nemcsak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek.

Ez csak egy kis könyv, amelyben semmilyen módon nem kérdőjelezem meg az egyház tanítását – jelentette ki. “De a reakciók nagyon hevesek voltak: pozitívak és negatívak egyaránt. Ez aztán oda vezetett, hogy lelkipásztori munkát végeztem az LMBTQ közösségért. Biztos vagyok benne, hogy Isten éppen ott hívott el engem.

A kontrasztok kezelése

Martin azt állította, hogy furcsa helyzetben találja magát – mindkét oldalon vannak támogatói és kritikusai.

Nem igazán szeretek a figyelem középpontjában lenni és vitát szítani” – állította. “Ebben az esetben azonban ez elkerülhetetlennek tűnik. Olyan erős érzelmeket vált ki mindkét oldalon“.

A LMBTQ-párti jezsuita úgy gondolja, hogy azok, akik nem értenek vele egyet – például a Facebook-csoportok, amelyek James Martin visszatértét követelik az Egy Igaz Hithez – egyszerűen nem olvasták a könyvét, vagy nem igazán akarják meghallgatni, amit valójában mond.

Nekem nem a tanbeli változásról van szó, én csak segíteni akarok ezeknek az embereknek és meghallgatni őket” – állította. “De egyeseknek még ez is túl sok. Még a melegek meghallgatása a templomban is felér egy tiltással“.

Martin a La Repubblica című olasz lapban nemrég megjelent kritikára hivatkozott. Gerhard Müller bíboros “istenkáromlásnak” nevezte a homoszexuális párok megáldását – amiről a németországi zsinati út nemrég úgy döntött, hogy nem fegyelmezi -. Ebben az interjúban a bíboros röviden megemlítette Martint, amiért Ferenc pápa a jezsuita LMBTQ-aktivizmusának jóváhagyását hangoztatta, és azt javasolta, hogy a pápa mondja meg Martinnak: “Nem szabad engem instrumentalizálnod“.

A Katholish.de-nek adott interjúban Martin a bíboros rövid felvetésére látszólag zavartan és a hierarchia iránti tiszteletadással reagált.

Fogalmam sincs, hogyan reagáljak ilyesmire” – jelentette ki a jezsuita. “Egyszerű papként nem mondhatok ellent egy bíborosnak, ez nem illene egy jezsuitához. Szóval bizonyos értelemben tehetetlen vagyok itt“.

Az egyszerű pap és a pápa

2019. szeptember 30-án Ferenc pápa magánaudienciára hívta Martint a vatikáni apostoli palotába. Erről a találkozásról az egyszerű pap így nyilatkozott: “Meglepett, hogy a pápa egyáltalán beszélni akart velem“.

Talán meg kell ismételnem: Én csak egy szerény jezsuita vagyok, aki könyveket ír és az America Magazine szerkesztőjeként dolgozik” – jelentette ki Martin.

Nem vagyok sem bíboros, sem érsek, sem püspök. Nem vagyok sem provinciális, sem egyetemi elnök” – tette hozzá. “Sokkoló volt, hogy a pápa egyáltalán megszólított engem“.

Ennek ellenére Martin nagyon örült a magánaudienciának.

Ez a találkozás nagy vigaszt hozott nekem” – árulta el.

Martin kifejtette, hogy a pápa félreérthetetlenül nyilvánossá akarta tenni a találkozást.

Nagy hálát érzek, nemcsak a személyes bátorításáért, hanem azért a jelzésért is, amit ez az LMBTQ közösségnek küld” – árulta el Martin. “Őszintén aggódik a kérdés miatt, ahogyan minden jó lelkipásztor tenné“.

Martin a továbbiakban beszélt a pápával novemberben történt másik találkozásról – ez a találkozás szintén szándékosan került nyilvánosságra -, valamint a pápa neki és másoknak írt leveleiről.

Martin hangsúlyozta, hogy csak a véleményét mondja el, és nem szakértője a zsinati útnak.

Isten közelségéről és szeretetéről írt a honlapunknak” – magyarázta Martin, utalva a jezsuiták Outreach nevű honlapjára: An LGBTQ Catholic Resource. “Nem kell a sorok között olvasni, hogy lássuk, mit gondol” – hangsúlyozta.

Az egyszerű LMBTQ-párti pap az interjút néhány gondolattal zárta a németországi zsinati útról.

A németek ajánlatot tesznek az egyetemes egyháznak” – érvelt. “Remélem, hogy a világszinódus meghallgatja“.

Martin hangsúlyozta, hogy csak a véleményét mondja el, és nem szakértője a Zsinati Útnak.

Forrás: churchmilitant.com

Szerk.: Szodoma és Gomorra – Gen 19,1-25:
1A két angyal este érkezett Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujában üldögélt. Amint meglátta őket, felkelt, és eléjük ment. A földig hajtotta arcát előttük, 2és így szólt: »Könyörgök, uraim, térjetek be szolgátok házába, és szálljatok meg ott! Mossátok meg lábatokat, reggel aztán elmehettek utatokra!« Azok azt mondták: »Nem, majd megalszunk az utcán!« 3De nagyon unszolta őket, így betértek hozzá, és bementek a házába. Ő pedig lakomát készített, kovásztalan kenyeret sütött, és ettek.
4Mielőtt azonban lefeküdni mentek volna, a város lakói, Szodoma férfiai körülvették a házat, gyerektől az aggastyánig az egész nép. 5Szólították Lótot, s azt mondták neki: »Hol vannak azok a férfiak, akik betértek hozzád az éjjel? Hozd ki őket ide, hadd ismerjük meg őket!« 6Kiment erre hozzájuk Lót – maga mögött bezárva az ajtót –, és azt mondta: 7»Kérlek titeket, testvéreim, ne tegyetek ilyen gonoszságot. 8Van két leányom, akik még nem ismertek férfit. Kihozom őket hozzátok, és éljetek vissza velük, ahogy nektek tetszik, csak ezekkel a férfiakkal ne tegyetek semmi gonoszat, hiszen hajlékom árnyékába jöttek.« 9Ám azok azt mondták: »Takarodj innen!« Aztán pedig így szóltak: »Jövevényként jött ide, és ő akar bíráskodni? Majd mindjárt elbánunk veled, alaposabban, mint azokkal!« – Azzal nagy erővel Lótra rohantak, s már majdnem betörték az ajtót. 10De íme, azok a férfiak kinyújtották kezüket, behúzták Lótot magukhoz, és bezárták az ajtót. 11A kinn lévőket pedig vaksággal sújtották, az aprajától a nagyjáig, úgyhogy nem tudták megtalálni az ajtót.
12Ekkor így szóltak Lóthoz: »Kid van még itt? Vődet, vagy fiaidat, vagy leányaidat, vagy bárkidet, akid van, vidd ki ebből a városból! 13Mi ugyanis eltöröljük ezt a helyet, mivel megsokasodott a jajkiáltás ellenük az Úr előtt, s ő elküldött minket, hogy pusztítsuk el.« 14Kiment tehát Lót, és szólt a vejeinek, akik a leányait el akarták venni: »Keljetek fel, menjetek ki ebből a helységből, mert az Úr eltörli ezt a várost!« Ám azok úgy gondolták, hogy csak tréfálkozik.
15Amikor aztán megvirradt, így sürgették őt az angyalok: »Kelj fel, vedd feleségedet és két lányodat, hogy el ne vessz te is a város gonoszsága miatt!« 16És mivel késedelmeskedett, a férfiak megragadták a kezét, a felesége kezét, és a két leányáét, mert az Úr megkegyelmezett neki. 17Kivezették, a városon kívül elengedték, és így szóltak hozzá: »Mentsd az életedet! Ne tekints hátra, és meg ne állj az egész környéken, hanem menekülj a hegyre, hogy el ne vessz te is!« 18Ám Lót azt mondta nekik: »Kérlek, uram, 19hiszen kegyelmet talált előtted szolgád, s nagy volt irgalmasságod, amelyet velem cselekedtél, hogy megmentsd az életemet! Nem menekülhetek a hegyre, mert akkor utolérhet a veszedelem, és meghalok. 20Egy város közel van itt, oda elfuthatnék. Kicsi az, ott megmenekülhetek – ugye valóban kicsi az? – és életben maradhatok.« 21Erre azt válaszolta neki: »Íme, ebben is meghallgatom kérésedet, s nem dúlom fel azt a várost, amelyért szóltál. 22Siess, és menekülj oda, mert semmit sem tehetek, amíg be nem érsz oda.« – Ezért nevezték el azt a várost Coárnak.
23Éppen akkor jött fel a nap a földre, amikor Lót bement Coárba. 24Ekkor az Úr kénkövet és tüzet hullatott az Úrtól az égből Szodomára és Gomorrára, 25és elpusztította Isten ezeket a városokat, és az egész környéket, a városok minden lakóját, s a föld minden növényét.

Legolvasottabb írások307 times!

Print Friendly, PDF & Email