Egy alapjaiban megrendült egyház

Egy katasztrofális pápaság, amely aláássa az egyház szerkezeti elemeit.

Ferenc pápa pontifikátusa most lépte át a tízéves határt, ami máris tiszteletre méltó időtartam. Lehetőség van tehát egy első visszatekintésre, ahogy azt legutóbb XVI. Benedek pápa pontifikátusáról tettük. Először is, hogy tisztázzuk álláspontunkat, nincs személyes ellenségeskedésünk Ferenc pápával szemben. Ellenkezőleg, több jelentős gesztust tett a Szent X. Pius Társaság felé, amelyek fontosak számunkra.

Mindenki elismeri, hogy Ferenc pápának nagyon személyes, kissé autoriter kormányzási módja van, hogy akarata szerint és gyakran kiszámíthatatlanul cselekszik. Az általa már kihirdetett Motu Proprios-k száma ennek félreérthetetlen jele. Abszolút értelemben persze lehet vitatkozni ezen a módszeren, de biztosan nem ő az első pápa, aki így cselekszik. Mindenesetre ma nem az ő vezetési módszeréről fogunk beszélni.

Ami igazán fontosnak tűnik számunkra, az nem az, hogy Ferenc pápa hogyan cselekszik, hanem az, amit tesz, maga a cselekvésének tartalma. És itt világosan ki kell mondani, hogy a pontifikátus eredményei számunkra meglehetősen katasztrofálisnak tűnnek. Ferenc pápa folyamatosan aláássa az egyház szerkezeti elemeit, a keresztény élet pilléreit, és ezzel alapjaiban rengeti meg őket, így félnünk kell vagy előre látnunk a teljes pusztulásukat.

Nem éppen a spekulatív, dogmatikai rendet támadja. Úgy tűnik, nem ez az a terület, amely vonzza és lenyűgözi őt. Inkább a gyakorlati területre, a cselekvés területére koncentrál, és ott nagy lépéseket tesz, sajnos rossz irányba.

Először az erkölcsöt támadta meg, azt a területet, amelyet valahogyan és csak részben őrizte meg a szisztematikus megkérdőjelezéstől. Különböző dokumentumokon és kezdeményezéseken keresztül egyengette az utat a “társadalmi” követelések kielégítése előtt, mint például az újraházasodott elváltak és a homoszexuális “párok” szentségekhez való hozzáférése, a transz-identitás elismerése, a nők felszentelt szolgálathoz való hozzáférése stb, amint azt a német zsinat jól megértette.

A sortűz második szakasza a hagyományos liturgia elleni masszív és összehangolt támadás, amelyet oly szerényen és marginálisan ünnepelnek. Mindent ki akarnak irtani, ami nemcsak a II. vatikáni zsinat előtti egyházra emlékeztetne, hanem egyszerűen a Ferenc előtti egyházra is, hiszen végül is ennek az ősi liturgiának a hivatalos visszatérése csak elődjétől származik.

Ferenc pápa az ilyen és ezzel párhuzamos területeken tett intézkedéseivel kétségtelenül egy mélyen megrendült egyházat hagy maga után.

Fr. Benoît de Jorna, FSSPX
A franciaországi körzet elöljárója (SSPX)
Levél a paptestvérekhez, 2023. március

Forrás: rorate-caeli.blogspot.com

Legolvasottabb írások149 times!

Print Friendly, PDF & Email