James Martin SJ: “A keresztényeknek nem szabad mindent megtenniük”, amit a Biblia “parancsol”.

Az eretnek jezsuita pap olyan “útmutatót” adott ki a homoszexualitásról, amely csak arra szolgál, hogy figyelmen kívül hagyja és elhomályosítsa a Szentírást.

(LifeSiteNews) – A disszidens jezsuita pap, James Martin atya azt állította, hogy a keresztényeknek “nem kellene mindent megtenniük“, amit a Biblia “parancsol” az új “Ismeretterjesztő útmutató a Bibliáról és a homoszexualitásról” című könyvében.

Martin “útmutatójában” megpróbálja megmutatni, hogyan egyeztethető össze a homoszexuális viselkedés kifejezett védelme a kereszténységgel, és olyan bibliatudósokat idéz, akik állítólag segítenek értelmezni a homoszexualitással kapcsolatos bibliai szakaszokat. Martin és a tudósok tanácsai azonban a következőkre futnak ki: Még a keresztények is figyelmen kívül hagyhatják a homoszexuális viselkedésre vonatkozó szentírási tilalmakat.

Martin sajnálkozik, hogy az ilyen bibliai verseket “újra és újra felhasználják az LMBTQ emberek ellen“, majd azt tanácsolja, hogy “az egyik válasz” ezekre a versekre “az, hogy a történelmi kontextusukban lássuk őket, és ne feledjük, hogy még a hívő keresztényeknek sem kell mindent megtenniük, amit [az] Ószövetség parancsol. Hasonlóképpen az Újszövetség leveleire is“.

Az újszövetségi szentírási szakaszok szelektív elutasítása ellentétben áll a Katolikus Egyház Katekizmusával (KEK), amely szerint a Szentírás szerzőit a Szentlélek ihlette, és ezért “el kell ismernünk, hogy a Szentírás könyvei szilárdan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt az igazságot, amelyet Isten üdvösségünk érdekében a Szentírásnak akart rábízni”.

Az, hogy Martin elutasítja a homoszexuális viselkedést elítélő szentírási szakaszokat, szintén ellentmondásosnak tűnik azzal a felvetésével, hogy a Biblia homoszexualitásról szóló mondanivalója számít. Útmutatójának bevezetőjében ezt írja: “A kérdések azonban továbbra is fennállnak: Hogyan érthetjük meg a legjobban, hogy mit mond a Biblia a homoszexualitásról? Mit jelentettek ezek a szakaszok akkor, és mit jelentenek ma?

A disszidens jezsuita által idézett írók nem sokat tesznek a kérdés tisztázása érdekében. Walter Brueggemann, akit Martin “a bibliatudomány óriásaként” emleget, azt állítja, hogy Szent Pál szándéka a homoszexualitást elítélő szakaszában “nem teljesen világos“.

Szent Pál ezt írja: “Ezért adta őket Isten megalázó szenvedélyeknek. Nőik a természetes közösülést természetellenesre cserélték, és ugyanígy a férfiak is, felhagyva a nőkkel való természetes közösüléssel, egymás iránti szenvedélytől elragadtattak. A férfiak szemérmetlen tetteket követtek el férfiakkal, és saját személyükben kapták meg a tévedésükért járó büntetést.” (Róm 1:23-27)

Brueggemann ezután elismeri, hogy “lehetetlen megmagyarázni” ezt a szöveget, valamint a homoszexualitás egyértelmű tilalmát a Leviták könyvében (“Ne hálj férfival, mint asszonnyal, ez utálatosság” (Lev 18,22).

Szerk.: de a Lev 18,22 intése két fejezettel később folytatódik a Lev 20,13-ban:
13Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk.

A tudós azt sugallja, hogy mivel a Szentírás – látszólagos önellentmondásban – kifejezi, hogy Isten szívesen látja azokat, akik nem tartják be a “tisztasági szabályokat” (jelen esetben az eunuchokat, akiket az 2Törv 23:1 szerint ki vannak tiltva Isten közösségéből), ezért azokat, akik nem tartózkodnak a homoszexuális viselkedéstől, ugyanúgy Isten szövetségi családjának részének tekintik, mintha az erkölcsi törvény egyenértékű lenne az ideiglenes zsidó szertartási törvénnyel.

Brueggemann nem foglalkozik az erkölcsi és a szertartási törvény közötti különbségtétellel, míg Trent Horn katolikus apologéta rámutatott, hogy a homoszexuális cselekedetek egyértelműen az erkölcsi területre tartoznak, tekintve, hogy büntetésük az Ószövetség szerint halál, amit csak olyan bűnökre, mint a bálványimádás, a gyilkosság és a házasságtörés, nem pedig a szertartási törvények megszegésére szabtak ki. Horn azt is megjegyezte, hogy a homoszexuális bűn említése “az erkölcsi törvények közé van beékelve, nem pedig a szertartási törvények közé”.

Éppen az a szakasz, amelyet Brueggemann idéz, valójában arra utal, hogy az eunuchok Isten családjának részének tekinthetők, ha “ragaszkodnak” az Ő szövetségéhez, ami azt jelenti, hogy megtartják Isten erkölcsi törvényét és kerülik a súlyos bűnöket: “Mert így szól az Úr: Azoknak az eunuchoknak, akik megtartják szombatjaimat, akik azt választják, ami nekem tetszik, és megtartják szövetségemet, házamban és falaim között jobb emléket és nevet adok, mint a fiaknak és leányoknak.”” (Ézsaiás 56:4-5)

Brueggemann félreérthetetlenül arra a következtetésre jut, hogy “az LMBTQ személyek teljes elfogadása és felkarolása az evangélium egyértelmű megbízásaként következik korunkban“. Igaz, hogy a CCC szerint az azonos neműekhez való vonzódást mutató személyeket “tisztelettel, együttérzéssel és érzékenységgel kell elfogadni“. Ugyanakkor azt is megerősíti, hogy “a homoszexuális aktusok … ellentétesek a természetjoggal“, hogy “elzárják a szexuális aktust az élet ajándékától“, és hogy “semmilyen körülmények között nem hagyhatók jóvá“.

A Martin által idézett többi tudós egyike sem tudja megcáfolni a Szentírás egyértelmű tilalmát a homoszexuális cselekedetekre vonatkozóan, ehelyett azt állítják, hogy lehetnek kiskapuk, vagy Brueggemannhoz hasonlóan azt sugallják, hogy mivel arra vagyunk hivatottak, hogy “mindenkit befogadjunk“, az aktív homoszexuálisokat is be kell venni Krisztus testébe.

Fr. Martin hírhedt arról, hogy nyíltan és eretnek módon támogatja a homoszexuális életmódot, és a homoszexualitást az egyház számára nagy “ajándékként” ünnepli. Azzal a tweetjével, hogy a homoszexuális Pete Buttigieg “házas“, számos püspök és pap határozott elítélését váltotta ki, egy spanyol pap pedig elítélte őt, amiért “a közösségi médiában botrányos módon a katolikus hit ellen szólalt fel“.

Martin régóta támogatja az LMBT-ideológiát a katolikus tanítástól eltérően. Leghírhedtebb tettei közé tartozik, hogy Martin népszerűsített egy blaszfémikus, homoerotikus művekből merített képet, amely Krisztust homoszexuálisnak ábrázolja, támogatta az azonos neműek polgári házasságát, és “károsnak” nevezte, hogy Istent férfinak tekinti.

Forrás: LifeSiteNews.com

Szerk: Úgy három évvel ezelőtt (a COVID idején és Nagyböjti/Húsvéti időben) hangzott el egy pap szájából, ráadásul tradícionális, katolikus szintmise prédikációjában, hogy “a katolikusok ne olvassák a Szentírást, hanem helyette a Szentek életét“. Ha innen nézem a dolgokat, akkor James Martin SJ nem is mondott akkora újdonságot.

Legolvasottabb írások116 times!

Print Friendly, PDF & Email