Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (1)

2013. március 13-án választották pápává Jorge Mario Bergoglio bíborost, aki felvette a Ferenc nevet. Tíz évvel később, a megválasztás évfordulóját diszkréten megünnepelték. A pápa magánmisét celebrált a jelenlévő bíborosokkal Rómában, a Szent Márta-ház kápolnájában, amely a rezidenciája.

A nap folyamán a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Hírek interjút sugárzott Ferenccel, amelyben elmondta, hogy nagyon megviselte őt mindaz a fegyveres konfliktus, amely ezt az évtizedet jellemezte, de befejezésül “az egyházra, a világra, az azt irányítókra és az emberiségre vonatkozó álmát” három szóban foglalta össze: “testvériség, könnyek és mosoly“.

Az évforduló diszkrét megünneplése nem akadályozta meg a vatikánistákat abban, hogy megpróbáljanak számot vetni az elmúlt tíz évvel. Több mint mérleg, kétségek és kérdések sorát fogalmazzák meg, annyira ellentmondásosak a szuverén pápa cselekedetei és nyilatkozatai.

Erről a tanácstalanságról számolunk be itt, tíz lényeges kérdésre redukálva, azokra, amelyek a leggyakrabban kerülnek toll alá és az újságírók szájába. Ezeket ki lehetne egészíteni mással is, de úgy tűnik, hogy ezek, úgy, ahogy vannak, elég pontosan kifejezik azt az aggodalmat, amely Rómában uralkodik. Íme az első:

1. Van-e médiapápa (szimpatikus) és valódi pápa (tekintélyelvű)?

Az Il Sismografo című, Ferenc pápához nagyon közel álló oldalon 2023. március 1-jén a chilei újságíró, Luis Badilla nem habozik “két pápáról” beszélni, nem anélkül, hogy előzőleg rámutatott volna, milyen nehéz volt összefoglalni a jelenlegi pontifikátus elmúlt éveit: “Hogyan lehet számot vetni egy gyakran olvashatatlan és megfejthetetlen szuverén pápa tíz évével? Hogyan lehet értelmezni a sok hallgatás és kétértelműség a médiakörön kívül?”.

A pontifikátus tíz évének számbavétele igényes kihívás, mert különösen szükséges a számtalan, ezernyi nagyon összetett és ellentmondásos esemény, szöveg és gesztus szintézise…. Ezt a tíz évet nem volt könnyű olvasni. Sok helyen olvashatatlan a pápaság“.

Argentínában erre a nehézségre utalva azt mondják Ferenc pápáról, hogy Buenos Aires tiszteletbeli érseke “bekapcsolja a bal oldali irányjelzőt, de jobbra fordul, és fordítva“. Rómában, a Kúrián kevésbé élesen fogalmaznak: “nagyon kiszámíthatatlan személyiség“.

Luis Badilla szerint a jelenlegi pontifikátus megfejtésének nehézségei öt évvel ezelőtt, Ferenc 2018 januári, “pusztító” chilei útja után még súlyosbodtak volna: “Egy olyan országot talált, amely nem olyan volt, mint amilyennek ő gondolta, miután úgy döntött, hogy hisz a helyszínen lévő legfőbb informátorainak. És látványosan tévedett a pedofíliadrámával kapcsolatban, egészen odáig, hogy nyilvánosan kérte az áldozatokat, hogy “mutassák be a bizonyítékokat”.

A chilei látogatás után, de más latin-amerikai országokban is, minden borzasztóan bonyolulttá vált a pápa számára, olyannyira, hogy a 2019-es panamai világimanapot leszámítva soha nem tért vissza a régióba.

Azóta Luis Badilla megjegyzi: “Egyre világosabban látjuk a pontifikátus cezúráját, a két pápa együttélését: Ferenc és Bergoglio. Az első egy médiapápa, bizonyos sajtó és bizonyos újságírói körök által nagyon “felfújt”: mindig nagy népszerűségű vezető, figyelemre méltó karizmával a nyilvánosság előtt, még ha az evangélium szolgálatában is, büszkén játszik politikát“.

A második egy szuverén pápa, a kormányzat par excellence embere, minden hatalom birtokosa, aki nagyon hajlik az állami motívumokra, önreferenciális, és állandó védekezésben van a trónt ostromló farkasok és az udvaroncok ármánykodásaival szemben. Szent Márta-házi erődjéből mindent ő irányít, míg a Vatikánban egy levél sem mozdul az ő beleegyezése nélkül.

És tisztázza: “Ez nem két teljesen egymásra épülő valóság. Néha egybeesnek. Gyakran különböznek, és az egyik alak végül ellentmondásba kerülhet a másikkal, éppen azért, mert a szuverén pontifex Ferenc nem mindig van szinkronban a szuverén pontifex Bergoglióval. Ferenc szelídsége, barátságossága és kommunikációs zsenialitása nem mindig egyezik azzal, ahogyan cselekszik, törvényeket hoz, parancsokat osztogat és a hatalom eszközeit használja“.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások166 times!

Print Friendly, PDF & Email