Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (2)

2013. március 13-án Jorge Mario Bergoglio bíborost pápává választották, és ő vette fel a Ferenc nevet. Tíz évvel később ennek a megválasztásnak az évfordulóját különösen diszkréten ünnepelték meg. A pápa magánmisét celebrált a jelenlévő bíborosokkal Rómában, a Szent Márta-ház kápolnájában, amely a rezidenciája.

A Vatikán egy egyszerű interjút sugárzott Ferenccel. A vatikánisták azonban megpróbáltak számot vetni az elmúlt tíz évvel. Ez több mint egy értékelés, inkább kétségek és kérdések sorozata, amelyek tíz lényeges kérdésre redukálhatók. Az elsőt megfogalmazták: “Van-e a média pápája (szimpatikus) és van-e valódi pápa (tekintélyelvű)? (Lásd az első cikket). Itt a második:

2. Ferenc mindenekelőtt a kor embere?

A La Verità március 15-i számában Marcello Veneziani úgy véli, hogy “Bergoglio pontifikátusának tizedik évfordulóját bizonyos diszkrécióval ünnepelték: kevés kommentár, nagyon kevés dicséret, csak hűvös cikkek“. Ennek ellenére keresi azt a vonást, amely a legjobban jellemzi a pápát az elmúlt évtizedben:

Mi az a sajátos vonás, ami ezekben az években jellemezte őt? Inkább korának, mint az egyháznak, inkább a globalizáció, mint a hagyományok fiának tekintették. De egy fordított globalizáció, amely [nem a Nyugatról, hanem] a déli félteke összes országából, az összes perifériáról érkezett, a szegénység befogadásának globalizációja“.

Egy pápa, aki nyitott a legtávolabbiak felé, aki szereti a legtávolabbi szomszédját, nyitott a muszlimok felé a keresztények előtt, a protestánsok felé a katolikusok előtt, a szegények felé jobban, mint a hívők felé. Legalábbis így tűnt a közvélemény számára, és így mutatta be a média. Mindezt az eredeti kereszténységhez való visszatérés nemesítette meg“.

És ez felkelthette azok egyetértését és szimpátiáját, akik a legtávolabb állnak az Egyháztól és a keresztény hittől. És a bizalmatlanságot, sőt ellenkezést azok részéről, akik leginkább kötődnek Szent Anyánkhoz, a Római Katolikus Apostoli Egyházhoz.

Ezzel az iránymutatással együtt azonban Bergoglio pápaságának Marcello Veneziani szerint “három olyan válságtényezővel kell szembenéznie, amelyek túlmutatnak rajta: a hit és a vallás háttérbe szorulásával, a keresztény hagyomány és civilizáció hanyatlásával, valamint a katolikusok kis befolyásával a politikában“. Az olasz újságíró pontosít:

Az első jelenség eredete nem Ferenc pontifikátusában keresendő, hanem egy világi folyamatban. Ez a világ dekrisztianizálódása, a nyugati vallástalanság, a hit elvesztése, a másvilágiság perspektívája és a vallásgyakorlás”.

Forrás: fsspx.news

Előző kérdések:

  1. Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (1)

Legolvasottabb írások143 times!

Print Friendly, PDF & Email