Viganò érsek: Gregory bíboros hallgatása a washingtoni “büszkeség miséről” “Krisztus tanításának elárulása”.

Carlo Maria Viganò érsek arra szólította fel a híveket, hogy “imával, böjttel és bűnbánattal”, “vezekeljenek a
a washingtoni “Pride misén” elkövetett tiszteletlenségért és szentségtörésért”.

A washingtoni érsekséghez tartozó Georgetown Egyetem jezsuitái által vezetett Szentháromság plébánián ma az LMBT mozgalom “katolikus” aktivistái számára tartanak szentmisét.

Wilton Daniel Gregory évek óta – amióta Atlanta érseke volt – visszaél hatalmával, hogy a homoszexuális napirendet támogassa, a katolikus hívek botrányára. A természetellenes erkölcstelenség monomániás ragaszkodásával kiérdemelte a szent bíbor (azaz a bíborosi címet) és a washingtoni székbe való kinevezését, McCarrick és Wuerl méltó örököseként, megerősítve ezzel, hogy Bergoglio Vatikánjában a Krisztus tanításának elárulását az egyházi karrier előfeltételének tekintik.

Nem meglepő, hogy Gergely bíboros James Martin S.J. követője, akinek a Szent Szív tiszteletére vonatkozó legutóbbi szentségtörő megjegyzései felháborodást váltottak ki az egyházi testületben, és jóvátételi körmenet szervezésére késztettek június 16-án a Los Angeles-i Dodger Stadionban.

Nagy szomorúsággal tölt el, hogy a washingtoni érsekség papsága inkább szolgaian hallgat erről a sokadik szentségtörésről, amelyben a szent áldozatot szentségtörő módon propagandaeszközként használják fel egy olyan bűnért, amely bosszúért kiált Isten előtt, miközben oly sok szegény bűnös lelke megerősödik a bűnben.

De még nagyobb fájdalom látni a legszentebb szentség meggyalázását – Corpus Christi oktávéjában és két nappal Jézus Legszentebb Szívének ünnepe előtt – azáltal, hogy olyan embereket engednek be az áldozáshoz, akiket a lelkipásztoroknak inkább figyelmeztetniük és az igazi megtérés és az Isten akaratához való hűség útjára irányítaniuk kellene.

A homoeretnekség által tévútra vezetett lelkipásztoroknak nem szabad elfelejteniük, hogy amikor Isten trónja elé állnak, hogy megítéltetnek, számot kell adniuk a mi Urunknak azokért a lelkekért, akik miattuk örökre elkárhoztak: azokért a lelkekért, akikért Ő a saját vérét ontotta a kereszten. Azzal, hogy ezeket a szegény lelkeket halálos bűnben erősítették meg, Krisztus tekintélyét és az Egyház tekintélyét bitorolták egy olyan céllal, amely ellentétes azzal, amit a keresztény szeretet követel, és ezzel saját erkölcsi romlottságukat bizonyították, azokéval együtt, akik háborítatlanul hagyták őket, hogy szétszórják a rájuk bízott nyájat.

Ezért lelkileg egyesülök a Szentháromság plébánia előtt szervezett bűnbánati rózsafüzérrel, abban a reményben, hogy ez a dicséretes kezdeményezés bocsánatot nyer Urunktól az Ő szolgáinak elárulásáért, megtérést azoknak a lelkeknek, akiket ezek a hamis pásztorok tévútra vezettek, és engesztelést az elkövetett tiszteletlenségért és szentségtörésért.

A hitehagyás és az Isten parancsolatai és a természeti törvény elleni lázadás e sivár táján a Krisztus igazságától való idegenkedés, amelyet ezek a hűtlen papok tanúsítanak, rá kell, hogy ébressze a katolikusokat az Amerikai Egyesült Államokban lévő Egyház helyzetének súlyosságára, imára, böjtre és bűnbánatra késztetve őket, hogy az isteni felség szent pásztorokat adjon Egyházának, akiket az Úr és a lelkek iránti szeretet lángra lobbant, és eltávolítsa az Antikrisztus szolgáit a szent kerületekből.

+ Carlo Maria Viganò, érsek

2023. június 14.
Jézus Szent Teste és Vére ünnepét követő nyolcadban

Forrás: lifesitenews..com

Legolvasottabb írások354 times!

Print Friendly, PDF & Email