Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (5)

2013. március 13-án Jorge Mario Bergoglio bíborost pápává választották, aki a Ferenc nevet vette fel. Tíz évvel később, a megválasztás évfordulóját különösen diszkréten ünnepelték meg. A pápa magánmisét celebrált a jelenlévő bíborosokkal Rómában, a Szent Márta-ház kápolnájában, amely a rezidenciája.

5. Mi a szinodalitás Ferenc szerint?

Ferenc személyes és tekintélyelvű kormányzása kérdéseket vet fel azzal a “szinodalitással” kapcsolatban, amelyet a következő szinódus alkalmával az egész egyházban elő kíván mozdítani. Vajon ez a szinodalitás csak homlokzat?

A március 15-i Corrispondenza Romana oldalon [és a robertodemattei.it oldalon angolul] Roberto de Mattei történész válaszol: “a “szinodalitás” fogalma nem Ferenc pápával született, de vele együtt hivatalos paradigmává vált, amely megfelel a “kimozduló egyház” fogalmának, “amelynek ajtajai nyitva vannak”” (Evangelii gaudium, 2013. november 24., 46. sz.).

“Ferenc a “piramisszerű egyház” képét felváltotta a “prizmatikus egyház” képével. “A prizma egységet jelent, de minden része különböző; mindegyiknek megvan a maga sajátossága, karizmája. Ez egység a sokféleségben” – mondja.

Ezen az úton mi keresztények azt tesszük, amit teológiai nevén ökumenizmusnak nevezünk: arra törekszünk, hogy ez a sokféleség a Szentlélek által még jobban harmonizálódjon és egységgé váljon” (Beszéd a casertai pünkösdistákhoz, 2014. július 28.).

És az olasz akadémikus megadja a magyarázatát ennek a – látszólag ellentmondásosnak tűnő – együttélésének, az állítólagos szinodalitásnak és a vasszigorral gyakorolt tekintélynek: “az “egyház zsinati dimenziója” is egyértelműen utópia, és mint minden utópia, ez is pusztítóan romboló hatású; de teljesen híján van a konstruktív képességnek“.

E torz álom megvalósításának kísérlete tekintélyelvű és zsarnoki hatalom gyakorlását igényli. A zsinati egyház tehát egy egalitárius és ákombákomikus egyház, amelyet a zsinati diktatúrán keresztül ültetnek át a valóságba.

Forrás: fsspx.news

Előző kérdések:

  1. Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (1)
  2. Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (2)
  3. Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (3)
  4. Ferenc pápaságának tíz éve tíz kérdésben (4)

Legolvasottabb írások116 times!

Print Friendly, PDF & Email