A pittsburghi püspök a “Pride mise” lemondására szólít fel az egyházmegyében

‘Ezt az eseményt ‘Pride miseként’ hirdették meg, amelyet a Pride hónap alkalmából szerveztek, amely egy olyan éves világi ünnepség, amely minden szinten támogatja az LMBTQ közösség tagjait, beleértve az életmódot és a viselkedést, amelyet az egyház nem támogathat’ – mondta David Zubik püspök.

Pittburgh David Zubik püspök

PITTSBURGH (LifeSiteNews) – David Zubik pittsburghi püspök a hírek szerint egy szerinte nem engedélyezett “Pride mise” lemondására szólított fel. (Szerk.: pedig kánonjogilag egyszerűen csak megtilthatná, és nem kellene kéregetnie.)

Egy interneten keringő szórólapon látható a június 11-re (Szerk.: Corpus Christi, azaz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe június 8.-n van, de a NOM-ban szokás szerint átteszik vasárnapra.), Corpus Christi ünnepére tervezett mise a Duquesne Egyetem Szentlélek-kápolnájában. A tervek szerint Doug Boud atya mutatná be. A Daily Signal május 31-én arról számolt be, hogy Zubick az eseményre reagálva annak lemondására szólított fel, és azt állította, hogy sem ő, sem a Duquesne Egyetem elnöke, Ken Gormley “semmit sem tudott a miséről, amíg az ünnepi hétvégén nem érkeztek hívások az irodáinkba“.

Nem világos, hogyan tervezték meg az eseményt, és ahogy Zubick megjegyezte, az szembemegy a katolikus egyház homoszexuális paráznasággal szembeni ellenállásával. “Ezt az eseményt “Pride miseként” hirdették meg, amelyet a Pride hónapra szerveztek, egy olyan éves világi megemlékezésre, amely minden szinten támogatja az LMBTQ közösség tagjait, beleértve az életmódot és a viselkedést is, amelyet az Egyház nem támogathat” – írta Zubick.

Ez a nyilatkozat állítólag egy levélben érkezett a papságnak és  ami felháborodást váltott ki a közösségi médiában. A Crisis Magazine főszerkesztője, Eric Sammons elítélte az eseményt, és a múlt héten azt tweetelte, hogy “Pittsburg [sic] püspökének szent kötelessége, hogy ezt a szentségtörést leállítsa, és fegyelmezzen meg minden papot, aki kapcsolatban áll vele“. (Szerk.: tökéletesen igaza van a főszerkesztő úrnak!)

A szórólapon szerepelt P. Boud, valamint Herb Riley és Keith Kondrich diakónusok, akik a “Gyertek, ünnepeljetek velünk …” üzenet mellé tweeteltek, majd eltávolították a hirdetést.

Nem világos, hogy a misét hivatalosan is lemondták-e. Az egyházmegye és Fr. Tom Burke, a pittsburghi Szent Mária Magdolna templom lelkésze nem válaszolt a LifeSite megkeresésére. Vicki Sheridan, aki a mise “szentírási kommentátorként” és a Szent Mária Magdolna plébánia “LMBTQ” szolgálatának koordinátoraként szerepel, szintén nem válaszolt.

A listán szerepel még a “Munkás Szent József LMBTQ szolgálat” és a Pax Christi. A szórólapon további társszervezőként szerepel az APP, amely nyilvánvalóan a Pittsburghi Papok Szövetségére utal, és a CCOC, amely a Katolikusok a Változásért az Egyházunkban rövidítése.

A Pittsburgh City Paper cikke szerint Sheridan lányai “az LMBTQ közösség tagjai“, és 2017-ben részt vettek a Pittsburgh Pride-on. A tavaly áprilisban megjelent cikk idézi Sheridant, aki azt mondta, hogy “olyan valaki akart lenni, aki támogatja az LMBTQ katolikusokat “pontosan úgy, ahogy vannak”“.

További társszervezőként szerepel a “Munkás Szent József LMBTQ Szolgálat” és a Pax Christi. A szórólapon további társszervezőként szerepel az APP, amely nyilvánvalóan a Pittsburghi Papok Szövetségére utal, és a CCOC, amely a Katolikusok a Változásért az Egyházunkban rövidítése.

Azt állítja, hogy Sheridan 2000-ben kapott engedélyt a szolgálat elindítására P. Burke atyától, akinek a kiadvány szerint azt mondta, hogy “egy LMBTQ-lelkészi csoport” működhetne a Szent Mária Magadaléna plébánián, mivel ott gazdaságilag és fajilag sokszínű a gyülekezet. A plébánia honlapján azt írja, hogy a csoport “elismeri, hogy minden megkeresztelt, szexuális orientációnk és nemi identitásunk sokféleségében, az egyház életében, istentiszteletében és missziójában való teljes részvételre van meghívva[1]. A szolgálat arra törekszik, hogy elősegítse azoknak az ajándékoknak a megbecsülését, amelyeket LMBTQ tagjaink, családjaik és szövetségeseik hoznak közösségünkbe, és biztonságos és támogató teret teremtsen társadalmi és lelki növekedésükhöz“.

Burke állítólag azt mondta, hogy a szolgálat nem törekszik arra, hogy szembeszálljon az egyház tanításával (pl. “azonos neműek házasságát kössön“), de azt is állította, hogy “[b]an rendőr a hálószobában, ez nem az én munkám. Az én munkám az, hogy lelkipásztor legyek“. Nem világos, hogy Burke mit értett “rendőrnek lenni a hálószobában” alatt, de az Egyház régóta azt tanítja, hogy a homoszexuális cselekedetek és az arra való hajlam “eredendően rendellenes“.

Ellentétesek a természeti törvénnyel” – olvasható a katolikus katekizmusban. “Elzárják a szexuális aktust az élet ajándékától. Nem a valódi affektív és szexuális komplementaritásból indulnak ki. Semmilyen körülmények között nem hagyhatók jóvá“.

Válaszában Zubick püspök a Katekizmushoz hasonlóan elítélte a homoszexuális cselekedeteket, ugyanakkor szeretetre buzdított az azonos neműekhez való vonzódást megélő személyek iránt.

Ahogy Ferenc pápa emlékeztetett minket, az egyház és ez az egyházmegye határozottan ösztönözte az LMBTQ közösségekben élők befogadását, meghallgatását és kísérését különböző szolgálatokkal, mint például a Courage és az EnCourage” – mondta, utalva az azonos neműekhez vonzódó katolikusok és családjaik számára végzett hívő szolgálatokra. “Többet kell és akarunk tenni a lelkipásztori gondoskodásunkban. Üdvözöljük, meghallgatjuk és kísérjük, de nem támogathatunk olyan viselkedést, amely ellentétes azzal, amit Isten törvényének ismerünk. Ugyanakkor késznek kell lennünk arra, hogy Isten gyermekeiként szeressük és befogadjuk egymást. Remélem, hogy a pittsburghi egyház befogadó az LMBTQ közösséggel szemben, és cserébe az LMBTQ közösség is befogadó az egyházzal és tanításával szemben”.

A tervezett mise a “Pride hónap” és a katolikus intézmények világi fesztivál kezelésével kapcsolatos szélesebb körű aggodalmak közepette történt. Csütörtökön a Notre Dame Egyetemet visszatetszés érte, amiért egy tweetet tett közzé, amelyben a Pride hónapot ünnepelte. “Boldog #PrideMonth!” Ez állt benne. “Minden LMBTQ+ identitást ünnepelünk, és megerősítjük elkötelezettségünket, hogy befogadó, biztonságos és támogató hely legyünk a Notre Dame család MINDEN tagja számára“.

A pittsburghi Szent Mária Magdolna is támogatta Fr. James Martin munkáját, aki rendszeresen erősen ellentmondásos nézeteket hangoztat a témában. A tavalyi Facebook-bejegyzéseken látható, hogy a csoport értesíti követőit Martin “Building a Bridge” című könyvének és dokumentumfilmjének megvitatásáról.

[1]
Lev 18,22-30
“Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog. Ne hálj együtt semmiféle állattal, attól tisztátalanná válsz. Az asszony se adja oda magát állatnak, hogy vele háljon. Ez undok dolog. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle ilyen tettel. Így szennyezték be magukat azok a népek is, amelyeket elűztem előletek. Az ország tisztátalanná vált, de megtoroltam bűnét, s az országnak ki kellett okádnia lakóit. Ti azonban tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat, ne kövessetek el semmit azokból az iszonyatos dolgokból, sem a közületek valók, sem a közöttetek lakó idegenek. Mindezeket az utálatos dolgokat annak a földnek a lakói követték el, amely előttetek van, és tisztátalanná lett a föld. Ha ti is tisztátalanná teszitek, nemde titeket is kiokád, mint ahogy kiokádta az előttetek ott lakó nemzeteket? Igen, ha valaki elköveti bármelyiket is azokból az utálatos dolgokból, az vesszen ki népéből, bárki is az. Tartsátok meg tehát törvényeimet anélkül, hogy követnétek azokat az utálatos szokásokat, amelyeknek előttetek hódoltak. Így nem szennyeznek be benneteket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

Lev 20,13
13Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk.”

Róm 1,23-32
23fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak a képmásával.
24Ezért Isten átadta őket szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, 25mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen.
26Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. 27Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természetes együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek; és így elvették eltévelyedésük illő bérét. 28Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való; 29hiszen telve vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kapzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonoszlelkűséggel; árulkodók ők, 30és rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, a szülőkkel szemben engedetlenek, 31ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. 32Jóllehet megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra, mégis, nemcsak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek.

Forrás: lifesitenews.com

Legolvasottabb írások128 times!

Print Friendly, PDF & Email