Meglepetés: A papi pályát elhagyó Hodász András homoszexuális

Igen, meglepetés, de nem mindenkinek, mert ez borítékolva volt, csak az volt a kérdés, hogy mikor “coming out”-ol az Andris gyerök. Hát eljött az ideje. Valószínűleg lanyhult a médiaérdeklődés az irányában, és fel kellett dobni valamivel, amivel ismét a címlapokra kerülhet. Ez nettó morál és gerinchiány. Az pedig téves értékelés részéről, hogy ez a közre tartozna. Semmi közünk hozzá. Viszont az is érdekes és nem véletlen, hogy a mai (2023. évi) Pride felvonulás napjára időzítve jelentette be.

A volt katolikus pap az Instagram-oldalán vallott szexualitásáról.

Hodász András, volt katolikus pap az Instagram-oldalán coming outolt.

„Kaptam egy üzenetet, hogy meleg vagyok-e. Gondolkodtam, hogy egyáltalán válaszoljak-e rá. Nehéz ezt megosztanom veletek, mert részben privát, de részben a közre is tartozik, az előéletem miatt” – kezdte posztját Hodász.
„Tudjátok, hogy mindig próbáltam egyenes ember lenni, most is az leszek: igen.” – szögezte le.

Elmondta, hogy hosszú út vezetett odáig, hogy ezt leírja s nagy szerepe volt benne annak, hogy egyértelművé vált számára, hogy papként nincs helye az egyházban. „Tudom, hogy ez sokatok számára nehéz, sőt fájdalmas. Nekem is. Szerettem pap lenni, és tudom, hogy ezzel a lépéssel végleg elvágom az utat visszafelé.

De az életemnek, küldetésemnek nincs vége, talán még hasznos tagja lehetek a társadalomnak és Krisztus közösségének1. Talán igaz rám, hogy Isten engem választott, a »semminek látszót«, a megvetettet, akiről azt hiszik, hogy Istennek semmi köze hozzá, hogy a szeretet civilizációját építsem. Továbbra is hiszek Istenben, és szeretem az egyházat, számomra öröm lesz, ha ti is így tesztek. És bár tudom, hogy sokan ezt várják tőlem – ezek után még inkább -, de nem arra születtem, hogy megváltoztassam a Biblia tanítását. Ez most egyelőre ennyi. Tudom, hogy rengeteg kérdés merül fel, ezekre hamarosan válaszolni fogok a megfelelő fórumon.” – írta az Instagram-oldalán.

Forrás: vadhajtások (instagram.com)

Szerkesztői megjegyzés:

1 Nem lehet. Ahogyan “a rókát sem engedjük be a tyúkólba“, úgy Hodász sem lehet hasznos tagja Krisztus közösségének, mert csak a szentírás alapján is:

Lev 18,22-30
22Férfival ne hálj asszonnyal való hálás módjára: undokság az!
23Semmiféle állattal se közösülj, és ne tedd magadat tisztátalanná vele, asszony pedig ne feküdjék állat alá, hogy közösüljön vele: iszonyú bűn az!
24Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmivel se ezek közül: ezekkel tették magukat tisztátalanokká mindazok a nemzetek, amelyeket ki fogok űzni színetek elől, 25és ezek által lett tisztátalanná az a föld, amelynek bűneit számon fogom kérni, hogy okádja ki lakóit. 26Tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet, s ne kövessetek el semmit se ezek közül az undokságok közül, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. 27Ezeket az undokságokat cselekedték ugyanis mind meg földeteknek előttetek levő lakói és így tették azt tisztátalanná: 28vigyázzatok tehát, mert ha hasonlókat tesztek, titeket is úgy kiokád, mint ahogy kiokádta az előttetek levő nemzetet. 29Mindaz, aki elkövet valamit ezek közül az undokságok közül, vesszen el népéből. 30Tartsátok meg parancsaimat, s ne tegyétek azt, amit az előttetek levők cselekedtek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanokká ezekkel a dolgokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.«.”

Lev 20,13
13Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk.”

Róm 1,23-32
23fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak a képmásával.
24Ezért Isten átadta őket szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, 25mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen.
26Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. 27Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természetes együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek; és így elvették eltévelyedésük illő bérét. 28Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való; 29hiszen telve vannak mindenféle igazságtalansággal, rosszasággal, kapzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonoszlelkűséggel; árulkodók ők, 30és rágalmazók, Isten előtt gyűlöletesek, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, a szülőkkel szemben engedetlenek, 31ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. 32Jóllehet megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra, mégis, nemcsak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek.

Legolvasottabb írások207 times!

Print Friendly, PDF & Email