Az égbekiáltó halálkultúra

Aki hozott már világra gyermeket, aki tartott kezében újszülött gyereket, vagy aki Istenben hívő, jóra törekvő ember, szükségszerűen megrendül az élettől szándékosan megfosztott magzatok sorsával, az ebben megnyilvánuló égbekiáltó gonoszsággal szembesülve. De az ilyen egyéni megrendülés, szánalom, felháborodás, undor csak lassan képes változást hozni, ha nem adunk hangot neki nyilvánosan. Az alábbiakban egy ilyen lehetőségre hívnám fel a figyelmet, egy összefoglaló helyzetelemzés és felhívás megosztásával.

A covid-oltásokkal sokak morális érzéket megrontották, az elhibázott döntések és azok tagadása nehézzé teszi a változást. De ideje ismét érzékennyé válni a kérdésre, mert a bűnbánat a legfontosabb területen, a kegyelem rendjében képes helyrehozni azt, amit a félelem, a szolgalelkűség, a vak bizalom, a csordaszellem hagyott lerombolni a természet rendjében.

Felhívás a halál kultúrája ellen

Az alaphelyzet

Az állami előírások alapján Magyarországon minden 1989 után született gyerek kötelezett a mumpsz, kanyaró és rubeola elleni kombinált MMR oltások felvételére. Ennek első adagját a gyerekek 15 hónapos korban kapják meg, a második adagot pedig 11 évesen, iskolai rendszeren belül szervezett oltás során. Az Európai Unióban, így Magyarországon is használt MMR oltás az M-M-RVAXPRO.

Az oltással kapcsolatos morális probléma

A nevezett oltás gyártása a WI-38 humán diploid sejtkultúrán történik. A WI-38 egy három hónapos lánymagzat tüdejéből vett fibroblaszt szövetből származik. Ezt a magzatot egy svéd nő 1963-as elektív abortusza során ölték meg, ami „valójában egy vagy több ártatlan emberi lény szándékos és közvetlen megölése létezésének kezdeti szakaszában, és mint ilyen, mindig súlyos erkölcsi rendellenességnek minősül.” (Dignitas Personae instrukció 21. pont)

Az általános egyházi iránymutatás

A Dignitas Personae instrukció meghatározza az abortuszból származó sejtvonalakkal kapcsolatos katolikus álláspont morálteológiai hátterét. A Hittani Kongregáció ezt a gonosszal való együttműködés eseteként közelíti meg, és bár az előállításban és felhasználásban betöltött különböző szintű együttműködési fokozatok alapján azok különböző morális megítélés alá esnek, de az ilyen sejtvonalak felhasználásával készülő termékek „végfelhasználói” helyzetét passzív, távoli, materiális együttműködésként határozza meg, amely az alábbi feltételek együttes megléte esetén lehetséges katolikusok számára:

  1. súlyos szükséghelyzet álljon fenn
  2. ne legyen elérhető etikusabb eszköz/lehetőség a betegség és halál elkerülésére.
  3. kötelesség tiltakozni az ellen, hogy ilyen sejtvonalakat használnak.

A Hittani Kongregáció a covid-járvány kapcsán közzétett dokumentumában egy 4./ ponttal egészítette ki ezeket: sosem tehető kötelezővé, a gonosszal való együttműködés a legenyhébb fokon sem lehet kötelező, mert „a gyakorlati ésszerűség nyilvánvalóvá teszi, hogy a védőoltás általában nem erkölcsi kötelesség, és ezért önkéntesnek kell lennie.” 

Az általános egyházi iránymutatás alkalmazása

Az M-M-RVAXPRO oltóanyaggal hosszú évek óta, tehát nem eseti, hanem tervezett, programszerű, kötelező módon oltanak egészséges gyerekeket. Mivel ez az oltóanyag nem is adható be akut életveszély esetében, így fogalmilag is kizárt a feltételként szabott súlyos szükséghelyzetre hivatkozás, amely a Hittani Kongregáció instrukciójában hozott példa alapján közvetlen életveszély elhárítását jelentené (1./).

Létezik az M-M-RVAXPRO oltóanyagnál etikusabb, emberi abortált sejtvonal nélkül készült oltás az ilyen megbetegedések ellen: a japán Takeda gyógyszergyár szárított élő, attenuált mumpsz vakcinája, illetve a kombinált, élő, attenuált morbilli és rubeola vakcinája (2./).

Mivel a két első feltétel nem teljesül, és ezt az oltást már hosszú évek óta adják be gyerekeknek érdemi társadalmi vagy egyházi tiltakozás nélkül, a 3./ pontban említett kötelezettség a tiltakozásra még nagyobb jelentőséggel bír.

A Pápai Életvédő Akadémia által egy 2005. június 9-én kelt leveléhez mellékelt állásfoglalása éppen az ilyen helyzetek figyelembevételével kötelezőnek mondja a tiltakozást:

A hívők és a lelkiismeretes polgárok (családapák, orvosok stb.) feladata, hogy akár lelkiismereti alapú tiltakozással is szembe szálljanak az élet elleni egyre szélesebb körű támadásokkal és az ezek hátterében álló “halál kultúrájával”. Ebből a szempontból az olyan oltóanyagok használata, amelyek előállítása összefügg a művi abortusszal, legalábbis közvetett, távoli passzív materiális együttműködést jelent az abortusszal, és közvetlen passzív materiális együttműködést a forgalomba hozataluk tekintetében. Továbbá kulturális szinten az ilyen oltóanyagok használata hozzájárul egy általános társadalmi egyetértés kialakulásához az ezeket erkölcstelen módon előállító gyógyszeripar működéséhez.

Ezért az orvosoknak és a családapáknak kötelességük alternatív vakcinákat igénybe venni (ha vannak ilyenek), nyomást gyakorolva a politikai hatóságokra és az egészségügyi rendszerekre, hogy más, erkölcsi problémamentes vakcinák is elérhetővé váljanak.Szükség esetén a lelkiismereti okokból történő tiltakozáshoz kell folyamodniuk az abortált emberi magzati eredetű sejtvonalakból előállított vakcinák felhasználása tekintetében. Ugyanígy minden eszközzel (írásban, a különböző egyesületeken, tömegtájékoztatási eszközökön stb. keresztül) ellenezniük kell azokat az oltóanyagokat, amelyeknek még nincs erkölcsileg elfogadható alternatívája, nyomást gyakorolva annak érdekében, hogy olyan alternatív oltóanyagok készüljenek, amelyek nem kapcsolódnak az emberi magzat abortuszához, és szigorú jogi ellenőrzést kell kérniük a gyógyszeripari gyártók felett.”

A jogi probléma

Bár létezik az MMR oltás kiváltását biztosítani képes etikus oltóanyag, a hatályos egészségügyi törvény és egyéb rendelkezések alapján bármilyen kötelező védőoltás alóli mentességet kizárólag orvosi ellenjavalat alapján lehet kérelmezni, nincs jogi lehetőség lelkiismereti és vallási alapon felmentést kérni az abortusszal érintett vakcina alkalmazása alól, illetve nincs lehetőség a létező etikus alternatíva, azaz abortált sejtvonallal nem érintett oltóanyag választására.

Ha nem biztosít az állam törvényes megoldást a kérdésre, a jogkövetés és a lelkiismeret között kell az érintett szülőknek választaniuk. Ez utóbbi esetén pedig az egyéb, pénzügyi büntetések után a gyermekük családból való kiemelése és kényszeroltás a várható végkimenet.

Néhány évvel ezelőtt hasonló esetben (AJB-3119/2014. számú ügyben) az Alapvető Jogok Biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes közös állásfoglalásában kezdeményezte az egészségügyi törvény módosítását „az alternatív jogkövető magatartás reális lehetőségének” biztosítása érdekében. Mivel erre nem került sor, így ugyanaz a jogi huzavona vár minden egyházi előírásokat és lelkiismeretét követni kívánóra, mint a korábban ebben érintett családokra, anélkül azonban, hogy az általuk elért végeredmény (nekik több esetben sikerült egyedi gyógyszerhasználati engedélyt kapniuk) biztosan elérhető lenne.

A megoldás érdekében tett erőfeszítés

Mivel a tiltakozás az ilyen oltások ellen, illetve az etikus oltások érdekében kifejtett erőfeszítés az Egyház által kötelezőként előírt cselekmény, az ügyre hatáskörrel rendelkező állami vezetők és az ügy elősegítésére hivataluknál fogva képességgel bíró egyházi vezetők irányában tiltakozással és az alternatíva szorgalmazásával élhetünk.

Ezért kérem mindazokat, akik megértik a probléma súlyát, az Egyház által előírt kötelességüket, hogy tegyék meg a tiltakozást és közbenjárást a legfőbb közjogi és egyházi méltóságok felé.

Kérjük személyre szóló levelekben a Püspöki Kart, a püspökeinket, hogy hivataluk morális súlyát latba véve szorgalmazzák az államhatalomnál az ilyen sejtvonalak felhasználásával érintett kötelező oltásokkal szemben választható alternatívák jogi biztosítását, mert ez áll összhangban a vonatkozó egyházi útmutatásokkal.

Kérjük személyre szóló levelekben az állami vezetőket, a legfőbb közjogi méltóságokat a lelkiismereti választás lehetőségének jogi biztosítására és az alternatív oltóanyag forgalomba hozatalára, mert az egyedi küzdelmek bizonytalan kimenetele helyett ez adna jogilag biztosított lehetőséget a lelkiismeret és a jogkövető magatartás összegegyeztetésére.

Négy gyerekes családapaként iszonyattal gondolok arra az 1963-ban gondosan kiválasztott, majd világra hozott svéd lánymagzatra, akinek tüdejét kivágták élő testéből, hogy 37 korábbi sikertelen próbálkozás után végre használható, WI-38 márkanéven forgalmazott sejtkultúrát nyerjenek belőle, és minden sejtem tiltakozik az ellen, hogy ehhez az égbekiáltó bűnhöz nekem, családomnak, gyerekeimnek tudatosan bármi közünk legyen.

Ha bárki hasonlóan vélekedik, írjon a döntéshozóknak, ügyet befolyásolni képes személyeknek, ossza meg listákon ezt, vagy ehhez hasonló más írást.

Orbán Zsolt
Piliscsaba

A legfőbb közjogi méltóságaink címei:

Novák Katalin köztársasági elnök

1536 Budapest, Pf. 227
kapcsolat@sandorpalota.hu

Orbán Viktor miniszterelnök

1357 Budapest, Pf. 6
erkeztetok@me.gov.hu

Kövér László házelnök

1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
kover.laszlo@parlament.hu

Püspökeink címei: Magyar Katolikus Püspöki Kar

1406 Budapest, Pf. 79.
pkt@katolikus.hu

Emin. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

1250 Budapest, 1. Pf 1
ebp@katolikus.hu

Exc. Dr. Veres András püspök

9002 Győr, Pf.: 60.
gyor@katolikus.hu

Exc. Dr. Bábel Balázs érsek

6301 Kalocsa, Pf.: 29.
hivatal@asztrik.hu

Exc. Dr. Ternyák Csaba érsek

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
eger@egyhazmegye.hu

Exc. Dr. Udvardy György érsek

8201 Veszprém, Pf. 109.
titkarsag@veszpremiersekseg.hu

Exc. Kocsis Fülöp érsek-metropolita

4025 Debrecen, Petőfi tér 8., Pf. 113.
foegyhazmegye@hd.gorogkatolikus.hu

Exc. Spányi Antal püspök

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
hivatal@puspokseg.hu

Exc. dr. Kiss-Rigó László püspök

6701 Szeged, Pf. 178.
egyhazmegye@szeged-csanad.hu

Exc. Dr. Székely János püspök

9701 Szombathely, Pf. 41.
szombathely@katolikus.hu

Exc. Palánki Ferenc püspök

4002 Debrecen, Pf.: 230
hivatal@dnyem.hu

Exc. Dr. Orosz Atanáz püspök

3503 Miskolc Pf. 111
puspok@migorkat.hu

Exc. Varga László püspök

7400 Kaposvár, Zárda u. 4.
kaposvar@egyhazmegye.hu

Exc. Szocska A. Ábel OSBM püspök

4401 Nyíregyháza, Pf. 60
info@nyirgorkat.hu

Exc. Marton Zsolt püspök

2601 Vác, Pf.167.
iroda@vaciegyhazmegye.hu

Exc. Felföldi László püspök

7621 Pécs, Dóm tér 2.
iroda@pecs.egyhazmegye.hu

Exc. Berta Tibor püspök

1054 Budapest, Szabadság tér 3.
hmktp.iroda@gmail.com

Forrás: invocabo.wordpress.com

Legolvasottabb írások119 times!

Print Friendly, PDF & Email