Az Opus Deinek módosítania kell alapszabályát

Az Opus Dei – a Josemaria Escriva de Balaguer által 1928 októberében Madridban alapított intézmény – 274 tagja 2023. április 12-16. között rendkívüli általános kongresszusra gyűlt össze Rómában, hogy a prelatúra alapszabályait a motu proprio Ad charisma tuendum (2022. július 14.) értelmében kiigazítsák.

A Szent Kereszt Prelatúra és az Opus Dei pecsétje
A motu proprióban Ferenc pápa módosította a prelatúrát felállító II. János Pál pápa Ut sit (1982. november 28.) apostoli konstitúciójának két cikkelyét, hogy azokat a Római Kúriáról szóló, nemrég elfogadott apostoli konstitúció, a Prædicate evangelium (2022. március 19.) által meghatározott normákhoz igazítsa.

Így Ferenc “időszerűnek tartotta, hogy a Klerikális Dikasztériumra bízza mindannak a hatáskörét, ami az Apostoli Székre vonatkozik a személyi prelatúrákkal kapcsolatban, amelyek közül eddig csak az Opus Dei-t emelték fel“.

A motu proprio előírja a prelatúrának, hogy évente jelentést nyújtson be tevékenységéről, amelyet korábban ötévente kellett benyújtani. Az Opus Dei prelátusa pedig – folytatja az Ad charisma tuendum – többé nem lesz püspök. Hivatalából adódóan azonban “megkapja a Supernumerarius Apostoli Protonotárius címet a Tiszteletreméltó Monseigneur címmel“.

A római találkozó célja tehát az volt, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan lehetne a legjobban kiigazítani a mű statútumát – tájékoztatott közleményében az Opus Dei. Ezért vett részt a rendkívüli általános kongresszuson 126 nő és 148 férfi, köztük 90 pap, akik öt kontinensről érkeztek.

E napok munkáját és következtetéseit a Klerikusok Dikasztériumának fogják bemutatni. A Szentszék később közli a pápa által jóváhagyott alapokmányok végleges módosításait.

Fernando Ocárizt, az Opus Dei jelenlegi prelátusát Ferenc pápa 2023. június 3-án fogadta be. A spanyol pap a “kedves lányaihoz és fiaihoz” intézett üzenetében azt mondta, hogy így “tájékoztatott minket a tavaly áprilisi rendkívüli általános kongresszus napjaiban végzett munkáról”.

Kijelentette, hogy “azt is elmondta a Szentatyának, hogy a Klerikális Dikasztériummal elkezdtünk dolgozni a kongresszusból származó dokumentumon, a Szentszék által meghozandó döntés érdekében”.

A prelatúra ma 93 600 főből áll, köztük 2093 papból. A tagság mintegy 60%-a nő és 40%-a férfi. A kontinensek szerinti megoszlás a következő: Afrika 4%, Amerika 36%, Ázsia 4,5%, Európa 54,5%, Óceánia 1%.

Végül, a világ különböző egyházmegyéiben inkardinált 1.957 pap tagja a Szent Kereszt Papi Társaságnak, amely a prelatúrával elválaszthatatlanul egyesült klerikusok szövetsége, és amely lehetővé teszi az Opus Dei papjainak felszentelését.
 

Forrás: fsspx.news

Szerk:

Megítélésem szerint ezért sem járható a személyi prelatúra, mint kánonjogi megoldás a Szent X. Piusz Papi Testvériség számára, mert a Vatikán bármikor, egyetlen rendelettel megváltoztathatja a működés rendjét (Alapszabályt), vagy olyan viszályt szít a társaság soraiban, mint milyet szított és véghez vitt az Immaculata Ferencesek esetében, amikor egy virágzó rendbe beépített néhány renitens személyt, akik “lázadást” szítottak a rendi vezetés ellenében, majd Ferenc pápa felfüggesztette a az elöljárókat és új választást írt, ráadásul rájuk kényszerítették engedelmességbe csomagolva a Novus Ordo bemutatását.

Legolvasottabb írások130 times!

Print Friendly, PDF & Email