Amikor a szív hűtlensége sújtja a házaspárt

Első ránézésre ártatlan semmiségnek tűnhet a kicsit hosszúra nyúlt esti beszélgetés az irodában vagy a csetelés a közösségi oldalakon a kollégával/kolléganővel. Azonban az érzelmi hűtlenség ugyanazokat a károkat okozhatja a párkapcsolatban, mint a fizikai megcsalás. Az alábbiakban négy jótanácsot kapunk, hogy ne essünk bele a csapdába, amikor az alkalom kopogtat a szívünk ajtaján.

Az egész egy szokásosnál hosszabbra nyúlt beszélgetéssel kezdődött, egy üzleti út során. Emma, a 38 éves stratégiai tanácsadó arra gondolt, milyen csodálatos, hogy ilyen jól megértik egymást a kollégájával. Igaz, hogy a maga részéről – talán öntudatlanul – ő is nyitott volt a bókokra. A ragyogó, szép Emma szükségét érezte, hogy vonzónak, nőiesnek lássák, hogy csodálják. „Ez mind nyilván benne volt. Élni akartam az életet, újra rezdülni, annál is inkább, mert a férjemmel, Hugóval a kapcsolatunk egy kissé lehangoló és rutinszerű szakaszba érkezett. Az volt a benyomásom, hogy többé nem történhet velünk semmi izgalmas” – osztotta meg az Aleteia-val.

Egyre tovább maradt az irodában, és rákapott, hogy a kollégájával eszmét cseréljen a közösségi oldalakon. „Volt valami részegítő a vicces és baráti beszélgetéseinkben. Mihelyt egy kicsit is kevésbé mentek jól a dolgok Hugóval, még többet fektettem ezzel a kollégával való társalgásba», folytatja. Igaz, néha felismerte a kis belső hangot, amely arra figyelmeztette, hogy átlépte a piros vonalat, de megnyugtatta magát, hogy „ez pusztán munkahelyi barátság, semmi több”. Szó sincs tehát hűtlenségről. Valóban?

A párkapcsolatban sok fajtája van a több-kevesebb hű(tlen)ségnek. Tekinteteken és gondolatokon, gesztusokon és szavakon keresztül a munkahelyen vagy az okostelefonon… Első ránézésre semmiségnek tűnhet, de a párkapcsolatok ellensége (Szerk.: ajánlott olvasmány) ügyesen tud játszani azzal, hogy az egyik felet a szívbéli hűtlenségig sodorja.

Ha a megcsalás formáit különféleképpen értelmezzük is, semmi kétség, hogy a szívbéli hűtlenség, máshogy fogalmazva az érzelmi megcsalás ugyanúgy sebezhet, mint a szexuális megcsalás. Legyen bár szó chatelésről a kollégával a közösségi oldalakon, vagy arról, hogy este kicsit tovább maradunk vele kettesben az irodában, az érzelmi megcsalás attól a pillanattól kezdődik, amikor valamelyik házas fél elmagányosodik, és tényleg szenved ettől. Ez tehát ugyanúgy megtörheti a párt, mint egy szexuális megcsalás” – fejti ki az Aleteiának Raphaëlle de Foucauld, házassági tanácsadó és a 2 perc boldogság koncepció megalkotója.

Csaknem ez következett be Emmával és a férjével is. Egy szép napon Hugónak az az érzése támadt, hogy felesége boldog izgatottsága, ahogy vacsora közben üzeneteket olvas, nem a legutóbbi kiküldetés sikerének szól. Nem is kellett sokáig várnia, hogy erről megbizonyosodjon. Egy üzenet, amit véletlenül meglátott a telefonon, felfedte a valóságot. Drámai volt a folytatás: Emma szégyenkezve ébredt rá, hogy végül is nagyon ragaszkodik a házastársához, hogy szereti Hugót. Hugó viszont úgy érezte, megbántották és elárulták. „Nem gondoltam volna, hogy egy flört, ami nem is futott le végig, ilyen szinten felforgathat egy házasságot” – ismerte el az asszony.

A titok pusztításai

A flört a kollégával/kolléganővel veszélytelen örömnek tűnhet, ami kicsit megemeli az adrenalin szintet, és ad egy pozitív lökést az egónknak. Ám ez az „ártatlan” flört könnyen valóságos intim viszonnyá alakulhat, és belesodródunk a folytatásba.

Hogy mi jelzi a vészt? Az a vágy, hogy titokban tartsuk ezt a kapcsolatot. A titkolózás átcsúszik hazugságba. Egy csapásra minden adott ahhoz, hogy megsebezzük az elárvult házastársat: az elárultatás, a féltékenység, a bizonytalanság érzése. Utóbbiak ugyanannyira nagy horderejűek és valóságosak, mint ha fizikai megcsalással találjuk szemben magunkat. „A tartós párkapcsolathoz 3 lényeges tartópillér szükséges: a bizalom, a tisztelet és a biztonság. Hugó, Emma férje egy csapásra látta összeomolni mindhármat. Ezzel kezdődött a válság a házasságukban”, magyarázza Raphaëlle de Foucauld.

Természetesen tarthatunk fönn baráti kapcsolatokat a házasságon kívül. Már ha ezek nem okoznak fájdalmat a házastársnak. „Amikor valaki kiváltságos bizalmasa lesz az egyik házastársnak, főleg a házasságával kapcsolatban, akkor jelentősen megemelkedik a piros vonal átlépésének kockázata. Ez a fajta szívbéli, lelki hűtlenség veszélyessé válhat, mert a párkapcsolatnak fenntartott helyet bitorolja el”, elemzi a házassági tanácsadó. Hasonló veszélybe kerülhet a házaspár a közösségi hálón adódó barátságok miatt. A virtuális kapcsolatok nagyon is valóságosak abban a tekintetben, hogy sebet tudnak ejteni a másikon… nagyon is valóságosan.

Hogyan kerüljük el a lelki hűtlenkedést?

De hogyan ne essünk a lelki hűtlenség csapdájába, amikor alkalom nyílik erre? „A házasság ellenségének kis belső hangja nem fogja azt sugalmazni, hogy törj házasságot. Ez nem így megy. De lehetnek az életben olyan pillanatok, amikor kicsit túlságosan is beleéljük magunkat a várakozásba, hogy kapjunk egy baráttól vagy barátnőtől SMS-t vagy WhatsApp üzenetet. Amikor a kelleténél jobban feldob bennünket, ha intim beszélgetésbe bonyolódunk azzal a másikkal a munkahelyen. Ami teljesen ártatlannak tűnik, jelentheti akár azt is, hogy túl nagy helyet kapott a szívünkben az a személy” – jegyzi meg Paul Habsburg atya, aki jegyeseknek tart felkészítést a házasság szentségére a Notre-Dame d’Auteuil-i plébánián. Az alábbiakban közöljük a tanácsait arra vonatkozólag, hogyan tudja elkerülni a házaspár a csapdát, amikor felbukkan a hűtlenség lehetősége.

1. MEGÉRTENI, MENNYIRE AGYAFÚRT DOLOG A HŰTLENSÉG

Lényeges, hogy megvizsgáljuk a szívünket és a saját természetünket: találjuk meg azt a pontot, ahol egy könnyed kis hűtlenség befogadása a szívbe némi örömöt okoz. Emmához visszatérve: nem vezérelte őt semmiféle rossz szándék. Ám a kérdés a következő: ha ellenvetés nélkül elfogadja ezt a kis érzelemhullámot, amely nem a férjétől jön, betartja-e a házassági esküjét? Hűséges a szíve? Ha a szívében hűtlen, ez nem esetleg egy váratlan lehetőség arra, hogy újra kimondja házastársának a feltétel nélküli „igen”-t, és újra őt válassza férjéül, ahogy megerősítheti újra azt is, hogy Isten a házasságuk szövetségese legyen?

2. Újragondolni a hűség ideálját

Nincs szó igen súlyos hűtlenségről, amelyet akkor tapasztalunk, ha belesodródunk a pornóba, a prostitúcióba vagy házasságon kívüli kapcsolatba. Ezekben az esetekben nem nehéz észrevenni, hogy ez rossz. Inkább egyes árnyalatokra koncentráljunk, amelyek egy nagyon értékes terület határait jelölik ki azok számára, akik növekedni akarnak a hűségben. A hűség soha nem statikus. Változnak a házastársak és a körülmények is. Az élet minden egyes párt váratlan helyzetekkel szembesít, ahol lényeges megújítani a hűség, a kizárólagosság, a másiknak történő teljes önátadás ideálját.

A házasságban elköteleződve a házaspár kölcsönös szeretetet és tiszteletet ígér egymásnak egész életre szólóan. Csak valószínűleg az az X évvel ezelőtt kimondott kis „igen” vékonyodott el túlságosan. Meg kell hát újítani, és a kettesben élt élet új helyzeteihez igazítani. Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy hűek maradtunk-e, a recept pofon egyszerű. Elég, ha feltesszük magunknak a kérdést: tudnánk-e beszélni a házastársunkkal teljes lelki nyugalommal arról a másik kapcsolatról?

3. Újra a párunk mellett dönteni

Térjünk vissza a Hugó-Emma házaspárhoz, és a feleség érzelmi hűtlenségéhez. Egy ilyen helyzet talán jó alkalom lehet arra, hogy a házastársunkat részesítsük előnyben, hogy minden más kapcsolaton túl újra mellette döntsünk, és megújítsuk a fogadalmunkat. Emma mondhatta volna magának ezt is: „Nos, el kell ismernem, hogy tetszett nekem a dolog. Alkalom nyílt hát arra, hogy ezt a többlet érzelmi dimenziót befektessem a házasságomba, hogy ezt a férjemnek adjam inkább, ne annak a másik személynek. Végeredményben egy újabb alkalom, hogy a házasságomat válasszam minden más valóságon túl.

4. Jézusra figyelni

Jézus nagyon is jól tudta, hogy minden, az érzések területét érintő kérdésben az emberek gyakran csapnivaló bírái önmaguknak. Ezért mondja Krisztus olyan világosan a hegyi beszédben:

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.” (Mt 5, 27-28).

Ha Jézus ilyen kemény szavakat használ, bizonyosan nem azért teszi, hogy ránk fogja, hogy rosszak vagyunk – hiszen tudja, hogy néha mindenki zavarosban halászik –, hanem inkább fel akar minket rázni, hogy megvédjen minket saját magunktól, és az önigazolásra való hihetetlen hajlamunktól” – emeli ki Paul Habsburg atya. „Jézus nem rosszallja a férfiak és a nők közötti kölcsönös vonzalmat, hiszen az jó és normális. De óva int a megosztott szívtől, a tekintettől, amely meg akarja szerezni a másikat. Ez a vágyakozó tekintet hátsó szándékot is jelent, hasadást eredményez az emberi szívben. Azt állítjuk, hogy odaadjuk magunkat, közben meg a saját örömünket keressük.

Forrás: zarandok.ma

Legolvasottabb írások472 times!

Print Friendly, PDF & Email