Németország: Ferenc pápa elleni düh

A Nők a szolgálatokban és funkciókban az egyházban a Zsinati Út Fórumának 10 tagja nyílt levélben sajnálkozott Ferenc pápa részéről a világszinódusra való tekintettel elkövetett “sértés” miatt. A levél Irme Stetter-Karpnak, a Német Katolikusok Központi Bizottságának (ZdK) és a Zsinati Út elnökének a szinódusi zsinatra való meg nem választásával kapcsolatos.

A feminista fórum szövege vádakat fogalmaz meg. Németországban lezajlott egy zsinati folyamat, amelynek eredményeképpen olyan döntések születtek, amelyek választ adnak a sürgős reformkövetelésekre, beleértve a részvételt és a hatalmi ágak szétválasztását, valamint a nemek közötti egyenlőséget az egyházban és a queer emberek jogegyenlőségét. A németországi debakliban érintett nők egyike, aki ezeket a kérdéseket tovább erőltethette volna, nem került be a világszinódusba szavazati joggal.

A nyílt levélben, amelyet Jean-Claude Hollerich SJ és Mario Grech bíborosoknak, mint a szinódusi világszinódus kulcsfiguráinak, valamint Nathalie Becquart XMCJ nővérnek, a szinódus altitkárának címeztek, olvashatjuk:

“Irme Stetter-Karp asszony a ZdK elnökeként és a Zsinati Út elnökeként elkötelezetten és bátran képviselte a német zsinati közgyűlés túlnyomó többségének aggodalmait Prágában [a Zsinat kontinentális szakaszában. A szerk.]. Rómában is kész lett volna erre, és a német kontinentális zsinatok támogatását is élvezte volna. Neki köszönhetően nagyon jól képviseltettük volna magunkat!”

A levél elismer egy kis elégedettséget: “Fontos felismerni, hogy a német nyelvű, szavazati joggal rendelkező nők között ott van Helena Jeppesen-Spuhler asszony (CH), aki a Világszinódus elé fogja vinni fontos ügyeinket” – írják a 10 aláíró.

De ezzel is kifejezik rosszallásukat: “A kinevezése felett érzett örömünk azonban nem ellensúlyozza haragunkat és csalódottságunkat amiatt, hogy Stetter-Karp asszonyt nem vették fel a német világi katolicizmus képviselőjeként. A két nő ugyanis kiegészíthette volna egymást“.

A német katolikus Maria 1.0 nevű, a hit megőrzéséért küzdő női csoport nyílt levélben reagált a Női Fórumnak:

“Valóban, mint a ZdK elnöke és a Német Zsinati Út társelnöke, [Stetter-Karp asszony] többször is megmutatta, hogy nem őszintén érdekelt egy valóban zsinati egyházban, hanem azt, hogy tudná, hogyan kell már kidolgozott problémaelemzéseket kész válaszokkal prezentálni.”.

Maria 1.0 emlékeztetett Stetter-Karp asszony kérésére is, hogy biztosítsa, “hogy az abortusz orvosi beavatkozása az egész országban hozzáférhető legyen“. Ezt a javaslatot soha nem vonták vissza, annak ellenére, hogy a Zsinati Út egyik ülésén nyomást gyakoroltak rá.

Végül a Mária 1.0 katolikus asszonyai üdvözlik Gerhard Müller bíboros és Stefan Oster püspök jelölését, aki egyike a négy német püspöknek, akik ellenezték a Szinódusi Útvonalat: “Üdvözöljük Müller bíboros és Oster érsek kinevezését, akik valóban sok németországi katolikust képviselnek“.

Forrás: fsspx.news

Legolvasottabb írások148 times!

Print Friendly, PDF & Email