Lourdes-i és Fatima-i zarándoklatunk…

A mai naptól kezdve egészen a hónap végéig ritkán fog frissülni honlapunk, mert Fatima-i (és Lourdes-i) zarándoklatra indulunk autóval. Ha lesz WiFi elérésű Internetünk, akkor képeket jelentetünk meg az utazásunk állomásairól.

Elutazunk, mert a mostani vészterhes időkben csak Urunkra, Istenünkre hagyatkozhatunk, csak őhozzá fordulhatunk Édesanyjának a közbenjárását kérve:

1Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja,
2és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt.
3Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs boruk!«
4Jézus azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!«
5Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit
mond!«”
[Jn 2,1-5]

mert Fatimában is megjövendölte a nagy pusztulást és háborút, megmutatta a poklot a gyerekeknek.

Fatima

Lourdes

Forrás: Pro Missa Tridentina Alapítvány

Legolvasottabb írások404 times!

Print Friendly, PDF & Email