Amikor a püspökök gondolkodnak …

A Görögországi Orthodox Egyház Szent Szinódusának határozata szerint a koronavírus nem terjed a Szent Eucharisztia útján.

“A hívők, akik a Szent Liturgiát látogatják, és az Élet Közös Kelyhén keresztül kerülnek egymással közösségbe, per definitionem nem fertőződhetnek meg betegségekkel” – áll a Szent Szinódus nyilatkozatában.

A nyilatkozat szerzői szerint a hívők tudják, hogy az áldozáshoz járulás Pandémia idején egyrészről az Élő Istennek való tényleges önmegtagadást jelenti, másrészről pedig a szeretet hatalmas megnyilvánulását, mely átjár minden embert, és talán, a jogos félelmet is: “A szeretetben nincs félelem, de a tökéletes szeretet elűzi a félelmet” (1Jan. 4, 18).

Az Egyház tagjai tudják, hogy a közösség, vagyis a kapcsolat éppen azért a szeretet és a szabadságra való törekvés gyümölcse, mert ignorálja a gyanakvást, a kétséget és a félelmeket

A Görögországi Egyház Szinódusának nyilatkozata szerint “minden jámbor és szerető orthodox ember és a jóindulatú Szent Papság, melyen keresztül az Isteni Közösség kifejezi szeretetét és élet- és közösség iránti vágyát, rendelkezik azzal a joggal, hogy tiszteljék a hitét és azt a választását, hogy félelem és kétségek nélkül szeressen“.

Nem ítélve el senkit a félelméért és nyugtalanságáért, elismerjük, hogy minden hívő, teljesítvén szabad szeretetünk kötelességét, azzal a bizonyossággal fog továbbra is cselekedni és közösségben maradni, hogy az életben és a szeretetben élünk” – olvasható a nyilatkozatban.

Egyúttal a Szent Szinódus felhívja a figyelmet az olyan általános higiéniai normák preventív megtartásának fontosságára, mint a rendszeres és alapos kézmosás, alkoholos fertőtlenítő szerek használata, távolság tartás a megfertőződött személyektől, a templomok és más egyházi objektumok felületeinek gondos tisztán tartása és megfelelő szellőztetése, a már megfertőződött személyek karanténba zárása, a nagy forgalmú és sok ember által látogatott helyek kerülése, egymás ölelése, megcsókolása. Akin pedig a tünetek jelentkeznek, köteles azonnal felhívni a koronavírussal kapcsolatos forró vonalat.

Forrás: facebook.com (fordítás – Köszönjük)és rua.gr

Legolvasottabb írások1555 times!

Print Friendly, PDF & Email