Litánia és könyörgések a járvány ellen: a Nagy litániák napjára (április 25.)

A római liturgiában hagyományosan ma, azaz, Szent Márk evangélista napján vannak az ún. “nagy litániák” (litaniæ maiores), vagy népi nevén: búzaszentelő körmenetek a természeti csapások elhárítására. A szokás nagyon ősi, valószínűleg Liberius pápa (†366) idejére vezethető vissza.

Most, amikor aligha tarthatunk a határban körmeneteket, talán tanácsos a fohászainkat a minket leginkább érintő természeti csapás, a járvány ellen fordítani. Az 1625-ös esztergomi rituálé erre a következő szöveget adja:

In Litaniarum precibus dicatur bis: „A peste et fame, líbera nos, Dómine!”; et infra suo loco: „Ut a pestiléntiæ flagello nos liberáre dignéris. te rogámus, audi nos!” Et in fine Litaniarum dicitur: Pater noster.

℣. Dómine, ne in furóre tuo árguas me!

℞. Neque in ira tua corrípias me!

℣. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis!
℞. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis!
℣. Adiuva nos, Deus, salutáris noster!
℞.  Et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos!
℣. Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum!
℞. Cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis!
℣. Ora pro nobis, sancte Sebastiáne!
℞. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi!
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam!
℞. Et clamor meus ad te véniat!
℣. Dóminus vobíscum!
℞. Et cum spíritu tuo!

Orémus!

Exáudi, nos, Deus, salutáris noster, et intercedénte beáta et gloriósa Dei genitríce María semper vírgine, et beáto Sebastiáno mártyre tuo, et ómnibus sanctis, pópulum tuum ab iracúndiæ tuæ terróribus líbera, et misericórdiæ tuae fac largitáte secúrum.

Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et animárum et córporum medére languóribus, ut remissióne percépta, in tua semper benedictióne lætémur.

Da nobis, quǽsumus, Dómine, piæ petitiónis efféctum, et pestiléntiam mortalitatémque propitiátus avérte, ut mortálium corda cognóscant, a te indignánte tália flagélla prodíre, et te miseránte cessáre. Per Dóminum nostum, Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, iper ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

A Mindenszentek litániájának könyörgéseiben kétszer: „A járványtól és éhínségtől, ments meg, Uram, minket!” , és a megfelelő helyen: „Hogy minket a járványnak csapásától megszabadítani méltóztassál: kérünk téged, hallgass meg minket!”, a litánia után pedig: Mi Atyánk.

℣. Uram, ne büntess engem haragodban!

℞. És fölindulásodban ne korholj engem!

℣. Urunk, ne bűneink szerint cselekedj velünk!

℞. És ne gonoszságaink szerint fizess nekünk!

℣. Segíts meg minket, szabadító Istenünk!

℞.  És a te neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket!
℣. Urunk, ne emlékezzél meg régi gonoszságainkról!

℞. Hamar előzzön meg minket a te irgalmasságod, mert igen szegények lettünk!
℣. Imádkozzál érettünk, Szent Sebestyén!
℞. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
℣. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet!
℞. És az én kiáltásom jusson eléd!
℣. Az Úr legyen veletek!
℞. És a te lelkeddel!

Könyörögjünk!

Hallgass meg minket, üdvözítő Istenünk, és a boldogságos és dicsőséges Istenszülő, a mindenkor szűz Mária, és vértanúd, Szent Sebestyén és minden szentek közbenjárására szabadítsd meg a te népedet haragodnak félelmétől, és irgalmasságod bőségében adj nekik biztonságot!

Engesztelődj meg, Urunk, a mi könyörgéseinkre, és gyógyítsd meg a testi és lelki erőtlenségben szenvedőket, hogy a bűnök bocsánatát elnyerve, mindenkor a te áldásodnak örvendjünk!

Add meg nekünk, kérünk, Urunk, jámbor kérésünk hatását, és megengesztelődve fordítsd el tőlünk a járványt és a halált, hogy a halandók szívei fölismerjék, hogy az ilyen csapások a te nemtetszésedből származnak és a te könyörületedből érnek véget! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Alácsi Ervin atya blogja

Legolvasottabb írások814 times!

Print Friendly, PDF & Email