🙏Benedek pápa a „homoszexuális házasság…az abortusz” dominanciáját az „Antikrisztus” szellemi erejével kapcsolja össze.

2020. május 1. (LifeSiteNews) – XVI. Benedek emeritus pápa a „homoszexuális házasság” és az „abortusz” dominanciáját a világban – amelyről eltérő vélekedés nem tűrhető el a büntetéstől való félelem nélkül – az Antikrisztus „szellemi erejével” kapcsolta össze egy új életrajzi könyvében.

Száz évvel ezelőtt mindenki abszurdnak tartott volna homoszexuális házasságról beszélni. Manapság a társadalom kizárja azt, aki ellenzi. Ugyanez vonatkozik az „abortuszra és az emberek laboratóriumi létrehozására” – mondta Benedek pápa Peter Seewald által írt életrajzában.

A modern társadalom, amely épp a keresztényellenes hitvallását fogalmazza meg, kirekesztéssel bünteti azt, ha valaki ezt ellenzi” – folytatta. „Az Antikrisztus szellemi hatalmától való félelem túlmutat a természetes félelmen, és ezért valóban egész egyházmegyék és az egyetemes egyház imáira van szükség ahhoz, hogy ellen tudjunk állni neki.

A több mint 1000 oldalas hiteles életrajzi könyv, Benedikt XVI: Ein Leben címmel (német nyelven) május 4-én, és Benedict XVI The Biography: Volume One címmel (angol nyelven) november 17-én jelenik meg. Egy kiadás előtti kötetet a LifeSiteNews szerzett meg. Seewald számos Benedekkel kapcsolatos könyv társszerzője volt, és már kiadott egy önéletrajzi interjú-könyvet a volt pápával.

Ezért a könyvért a Seewald számos eszmecserét folytathatott Benedek pápával, valamint személyes titkárával, Georg Gänswein érsekkel. Az új könyv mellékleteként „XVI. Benedekhez intézett utolsó kérdések” címmel Seewald Benedek pápa válaszát tette közzé: Ezeket a kérdéseket a szerző magyarázatával 2018 őszén küldték el Benedeknek. Seewald sok kérdése megválaszolatlan maradt, ám amelyeket Benedek megválaszolt, ebben a mellékletben megtalálhatók.

Amikor feltették neki a gyakran ismétlődő kérdést, miszerint pápaként „sok akadályt tapasztalt-e” a római Kúria részéről, Benedek pápa azt válaszolta: „Nem pusztán a Kúria kis világában, hanem az egész egyházban akartam a tisztulást.” Továbbá gondolatait magyarázva hozzátette, hogy „időközben az események megmutatták, hogy a hit válsága a keresztény létezés válságához is vezetett. Ez az, amit a pápának szem előtt kell tartania.

Amikor Seewald további kérdését tett fel, hogy Benedek előre látta-e mindazt, ami rá vár – miután tudjuk, hogy a pápasága elején arra kérte a katolikusokat, hogy imádkozzanak érte, hogy „el ne meneküljön a farkasoktól” – kijelentette, hogy túlságosan „kicsi” a problémák általánosan érzékelt mértéke, amelytől a pápa „félhet”.

Természetesen az olyan események, mint a „VatiLeaks” kellemetlenek és az emberek számára általában nem érthetőek, és mélyen zavaróak. De a valódi fenyegetés az egyház és ezzel együtt a Péteri Hivatal számára nem ilyen dolgokból származik, hanem a látszólag humanista ideológiák világméretű diktatúrájából.” „A diktatúrával való ellenkezés” – magyarázta Benedek – „az alapvető társadalmi megegyezésből való kirekesztést jelenti.

Ez volt az a kontextus, amelyben Benedek megemlítette az „Antikrisztust”.

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt az egyház „végső megpróbáltatáson” megy keresztül, amely „sokak hitét fogja megingatni”.

Az Egyház földi zarándokútját kísérő üldöztetés egy vallási megtévesztés formájában fedi fel a „gonoszság misztériumát“, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól.” – állítja a katolikus egyház katekizmusa.

A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett.

Tiszteletreméltó Fulton J. Sheen érsek egy 1947-es rádiós prédikációban az Antikrisztust „nagy humanitáriusként” írta le, aki „békét, jólétet és bőséget fog hirdetni”.

Az Antikrisztust nem így fogják hívni, különben egyetlen követője se lenne. Nem visel majd vörös harisnyát, és kénkövet sem fog fújni, ahogy vasvilla sem lesz nála, és hegyes farkat sem fog csóválni, mint Fauszt Mefisztója ”- mondta Sheen.

De ezen kívül azt is mondja nekünk a mi Urunk, hogy annyira hasonlítani fog Rá, hogy még a választottakat is megtéveszti- és biztosak lehetünk, hogy azok az ördögök, akiket a képeskönyvekben láttunk, nem tudnák még a választottakat is rászedni. Miképpen fog tehát eljönni ebben az új korban, hogy követőket nyerjen a vallása számára?

Sheen így folytatta:

Nagy Humanitárius képében jön majd el. Békéről, jólétről és fellendülésről fog beszélni, de nem abban az értelemben, ahogy ezek Isten felé vezetnek minket, hanem mint amelyek önmagukért fontosak.

Könyveket fog írni az Isten új ideáiról, hogy az emberek életmódjához igazítsa.

Hitet támaszt az asztrológia iránt, hogy ne az akaratunkat, hanem a csillagokat tartsuk felelősnek a bűneinkért.

A bűntudatot akként fogja magyarázni, hogy az nem más, mint elfojtott szexuális késztetéseink következménye, és arra neveli az embereket, hogy érezzenek szégyent, ha a többiek azt mondják rájuk, hogy nem elfogadóak és nem liberálisok.

A toleranciát a jó és a rossz közötti különbség mellőzéseként fogja meghatározni.

Támogatni fogja, hogy még több válás legyen, elhitetve, hogy a másik partner „létfontosságú”.

Növelni fogja a szerelem iránti szeretetet, és csökkenteni az emberek iránti szeretetet.

Vallást hív majd segítségül a vallás elpusztítására.

Még Krisztusról is beszélni fog, és azt mondja, hogy Ő volt a valaha élt legnagyszerűbb ember.

Küldetésül azt fogja megnevezni, hogy kiszabadítsa az embereket a babonák és a fasizmus rabszolgaságából, de hogy mit ért ezek alatt, azt nem határozza majd meg pontosan.

Noha nagy szeretetet mutat az emberiség iránt, és kitűnő beszédeket folytat a szabadságról és az egyenlőségről, lesz egy nagy titka, melyet senkinek se fog elárulni: nem fog hinni Istenben. És mert Isten atyasága nélküli testvériség lesz a vallása, a választottakat is meg tudja majd téveszteni.

Fel fog állítani egy ellen-egyházat, amely az Egyházat fogja majmolni, mert hiszen az ördög isten majma. Ez az Antikrisztus misztikus teste és minden külsőségében az Egyházhoz, mint Krisztus misztikus testéhez fog hasonlítani. Isten iránti elkeseredett szükségére alapozva ráveszi a modern embert, hogy magányában és frusztrációjában még inkább szükségét érezze, hogy a közösséghez tartozzon, amely megadja neki a nagy célok érzetét anélkül, hogy azt éreztetné, önnevelésre lenne szüksége, vagy felismerné a személyes bűntudatot. Ezekben az időkben az ördög különösen bő pórázra lesz engedve.

Benedek ezen megjegyzései az erkölcsi relativizmus diktatúrájának, és az LMBT agendának a legszigorúbb elítélései lehetnek, amely diktatúrának más magas rangú katolikus vezető, például Robert Sarah bíboros, Gerhard Müller bíboros, Raymond Burke bíboros, Walter Brandmüller bíboros, és többek között Athanasius Schneider püspök is ellenállt.

Ez a beszéd 2005 áprilisában volt. Közvetlenül a pápával való megválasztása előtt vezette be Joseph Ratzinger, akkori bíboros a „relativizmus diktatúrája” kifejezést.

Bíboros társainak elmondta, hogy „manapság az egyházi hitvalláson alapuló tiszta hit fundamentalizmusnak minősül. Míg a relativizmus az, ami az egyetlen hozzáállásnak tűnik, amely képes megbirkózni a modern időkkel. A relativizmusnak olyan diktatúráját építjük, amely nem ismer el semmit véglegesnek, és amelynek végső célja kizárólag önmaga egójából és vágyaiból áll.” Ezzel a relativizmussal áll szemben Jézus Krisztus.

Ratzinger: „Ennek ellenére nekünk más célunk van: Isten Fia, az igaz ember. Ő az igazi humanizmus mértéke.

2017-ben, Joachim Meisner bíboros temetésének alkalmával, Benedek dicsérte a „dubia” bíborosokat azért, hogy „megélik azt a mély meggyőződésüket, hogy az Úr nem hagyja el az egyházát még akkor sem, ha a hajó annyi vízzel telt meg, hogy az elsüllyedés veszélye fenyegeti.

Benedek már akkor kijelentette, hogy „különösen sürgető szükség van meggyőző pásztorokra, akik képesek ellenállni a korszellem diktatúrájának, megélik a hitet, és határozottan gondolkodnak a hitről”.

Forrás: Péter Sziklája

Az eredeti,  teljes cikk itt olvasható.

Legolvasottabb írások777 times!

Print Friendly, PDF & Email