Új holocaust, ezúttal a keresztények ellen… 2020.

Thomas Haake atyát Washingtonban brutálisan megtámadták, egyszerűen azért, mert katolikus pap, és reverendában sétált az utcán kora reggel. Megkezdődött a támadás a papok ellen. 80 éves, fegyvertelen emberrel kezdik. Se tiltakozás, se hírek, se tüntetés. És ellopták a telefonját is. A támadó másnap visszament a templomba és ott is megfenyegette az öreg papot.

A bűncselekmény a náci emberiségellenes filozófiára épül, és arra enged következtetni, hogy nagy tudású bűnözők irányítják. Hiszen Haake atyának az a bűne, hogy Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatát hirdeti, és a szerint erősíti a lelkeket a hitben. Hosszú lenne ennek a lelkigyakorlatnak a lényegét elmagyarázni. Mindössze annyit kell tudni róla, hogy mindenben ellenkezik a mai, divatos, liberális, sátáni ideológiával. A Teremtés logikáját és az isteni elképzeléseket tárgyalja. „A szent szerző a teremtés tényéből indul ki és megállapítja az ember és a többi teremtmény célját. Megadja a teremtmények használatára vonatkozó szabályt és ennek biztosítására szükségesnek tartja a teremtményekkel szemben a közömbös lelki állapotot, hogy így képesek legyünk mindig azt, ami jobban célunkhoz vezet, választani. Evvel a lelkigyakorlatok befejeződnének, ha egy másik tény nem léteznék az ember történetében, ti. a bűn ténye.” – írja bevezetőjében a Szent Ignác lelkigyakorlatának magyar kiadásához, Vukov János S. J.

A négyhetes lelkigyakorlat olyan hitigazságokat tár fel, amelyek erősen veszélyeztetik azt az abnormális ideológiát, amely ma romba döntheti a világot. Az öreg pap tehát, a liberális, beteges és sátáni ideológiát vallók célkeresztjében van, s nyilván nem a bűncselekményt végrehajtó ismereteinek, hanem a felbujtó szisztematikus, keresztény-, és fehér-ellenes stratégiájának áldozatává vált. Mint mondotta, elköltözik a katedrális melletti papi otthonból, nehogy támadás érje a többi ott lakó paptestvért… Bergoglio Vatikánja hallgat az ügyben. Mint egyéb, a keresztények elleni támadások  és gyilkosságok ügyeiben is…

A mai kor „Göbbels-i” boszorkánykonyhája tehát egy új holocaustot indított el, amely éppen úgy mindazok ellen irányul, akik nem értenek egyet a genderizmussal, az Isten-ellenes, keresztényüldöző politikai iránnyal, a fehér ember elleni gyilkos indulatokkal, s mindazzal, ami a kultúra és az emberi lét lényege és fundamentuma. Persze beszélhetnénk itt a Lenin-i, Sztálin-i gyilkos ideológiáról is, mert az a kommunista szellemiség is az ember és az emberiség, a kultúra és a kulturáltság ellen esküdött bosszút. S éppen olyan primitív és gyűlölködő volt, mint az összes többi gyilkosságban és gyűlöletben született ideológia. A szocializmusnak, lett légyen az nemzeti vagy internacionalista, százmilliók estek áldozatul. Keresztények, zsidók, és minden nemzet értelmiségének nagyobbik része…

Mert a gyűlölködés nem más, mint a primitív, buta, lélektelen, igénytelen ember sajátja. És ezt a végtelen primitívséget használják ki a világuralomra törők, a hozzájuk tartozók és az efféle bűncselekményeket kitervelők.  Mert ők tudják, mely pontokat kell kiiktatni ahhoz, hogy gyengüljön a keresztény fundamentum, elbizonytalanodjon a hívő ember, feladja kitartását a pap, a püspök.

Az öreg washingtoni pap gyalázatos megtámadása nem csupán egy bűncselekmény, hanem ezernyi – jövőbeni – bűncselekményre, mutat, ezernyi bűnt világít meg. Visszahoz egy korszakot, amelyben egykor az öreg szegedi rabbit éppen úgy elhurcolták, mint Esztergom érsekét. Amelyben Márton Áront Magyarországról ki akarták tiltani, és Salkaházy Sárát belelőtték a Dunába azokkal együtt, akiket bújtatott.

Ma ennek a szemléletnek és ideológiának hódol a magyarországi ellenzék, s ezek ellen nem lép fel a keresztény magyar kormány. Tehát, mindenki bűnös, aki teret enged a gyűlöletnek és a gyilkos ösztönöknek, aki a demokráciára hivatkozva néz- és tűr el kultúra-, és emberellenes magatartásokat, hazaárulást és nemzetközi szintű hazugságokat.

Mert elkezdődött egy új holokauszt, egy új vészkorszak, amelyet tagadni lehet ugyan, de a tényeken nem lehet változtatni.Thomas Haake atya esete, a szobordöntögetések és a klasszikus zene iránti támadások világégést jeleznek, amit senki sem kerülhet el, ha csak annyit teszünk ellene, amennyit eddig… ha a hazugságspirált nem állítjuk meg, ha a bűnösöket nem kérjük számon. Fellapozva a világtörténelem legocsmányabb lapjait, behelyettesíthetjük mai világunk történéseit akár a 30-as évek háborúgőzös korszakába, akár az 1789-es francia posványba…

Meg kellene hát értenie a politikusoknak és a társadalmaknak, miért is szállóige a: Historia est magistra vitae… (Cicero a “De Oratore” című párbeszéde Kr. e. 55.), azaz „a történelem az élet tanítómestere.”

Mert ma úgy tűnik, hogy vagy a tanítómester rossz, vagy a diák hülye…

Stoffán György

Szerk.: ami késik, az nem múlik. A kérdés mindössze az, hogy mikor, hány nap/hét/hónap/év késéssel, de begyűrűzik hazánkba is ez az őrület. A Black Lives Matter mintájára, néhány év késéssel, de megjelent Magyarországon is a Roma Lives Matter (by Donát Anna). Az USA jelenleg a polgárháború szélén táncol, csak az a kérdés mikor tör ki. Ezek az erők Magyarországon is ezt akarják. 1789-ben a franciáknál is úgy kezdődött a hatalomátvétel, hogy a katolikus klérust szinte kiirtották.

Legolvasottabb írások754 times!

Print Friendly, PDF & Email