⧈ COVID-19 pro és kontra

Bár e honlapnak (https://petersziklaja.hu) nem feladata járványok és járványokra hozott intézkedések részletes tárgyalása, mégis az életünkre, s a szabad vallásgyakorlásunkra való jelentős befolyása miatt lényeges ezen a helyen is szólni róla. Alig kilenc hónapja jelen járvány, csak egy távoli ország távoli problémája volt, ma pedig az egész életünket alapjaiban felforgató tényezővé vált.

Már az elején szeretném leszögezni, nem tartozom e pandémiát megszállottan tagadók körébe sem, de éppen úgy nem tartozom az ígért védőoltást, mint a világ megváltását várók közé sem. Reálisan próbálom szemlélni mindazt, ami köröttem történik, nem hagyatkozva csupán a hírközlés folyamatosan alaptalanul feltupírozott híreire.

Azt, hogy ez a légúti betegség jelenleg köztünk van, tagadni nem lehet. Nem tudjuk mióta van köztünk, s azt sem, hogy véletlenszerűen keletkezett-e vagy szándékosan hozta létre a világ népességét drasztikusan redukálni kívánó globális elit. Ebbe most nem is szeretnék belemenni. A kérdés inkább az, mi hogyan reagálunk mindarra, amit a COVID hozott magával.

Már az elején érdemes megvizsgálnunk azt, hogy mi is a járvány pontos definíciója.

Szerk.:

Járvány

A járvány (epidémia) valamely fertőző betegség viszonylag rövid időn belüli nagyobb számosságú, tömeges előfordulása.
A járványos betegség egy meghatározott, korlátozott területen történő rendszeres és tömeges előfordulását endémiának, míg a több országot, a világ nagy részét érintő megjelenését pandémiának nevezik.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet megfogalmazásban járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható.
Forrás: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Járványnak azt nevezzük, amikor egy fertőző megbetegedés egy bizonyos földrajzi helyen halmozottan fordul elő. Itt most érdemes a fülünket kihegyezni a megbetegedés szóra, a hírekben napi szinten szereplő statisztikai adatok ugyanis pozitív teszt adatokat közölnek, akik közt mindnyájan tudjuk, hogy nagyon sok tünet mentes eset is szerepel. Tehát, azt tudjuk, hogy naponta hány pozitív esetet találtak az országban, de azt nem, hogy hány megbetegedett van.

A statisztika forrása

[A statisztika a szerkesztői hozzáadása a poszthoz]

Itt már eleve felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e járványról, hiszen a járvány definíciójában a megbetegedés szó szerepel, nem a pozitív labor teszt.

Az elmúlt három év havi halálozásai (kék) az elmúlt 10 év havi átlagaihoz (piros) képest
A statisztika forrása

[A statisztika a szerkesztői hozzáadása a poszthoz]

A PCR technikával végzett tesztekről azt is tudnunk kell, a COVID kimutatására használt PCR eljárásban, a megszokottnál meglepően és indokolatlanul több ciklust végeznek, így az álpozitív esetek mennyisége jelentősen megnövekedhet http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/hit_398.html . Érdekes pl. a magyar úszó csapat esete https://hvg.hu/itthon/20200708_magyar_uszok_koronavirus_antitest_veradas_verminta , akiknél a pozitív teszt után 1-2 héttel már nem találtak a vírus ellen termelt ellenanyagot a vérben, holott minden fertőzés után bizonyos ideig fennmarad egy hosszabb távú védekezés. (megjegyzés: jelenlegi eljárás szerint, mindenkit, aki pozitív teszt eredményt kapott bármikor, halála esetén automatikusan Kovid-19-ben elhunytak közé sorolják, ami érthetetlen. Ezen kívül a számok soha nem csökkenhetnek, mert naponta hozzáadódnak a pozitív teszt eredmények, az előzőekhez. Ezt a hatalmas számot úgy kommunikálják felénk mint a jelenlegi fertőzöttek száma).

A lényeg az, hogy egy meglévő vírus, és az ezzel kapcsolatban álló megbetegedések köré egy olyan hírközlési apparátust építettek fel az egész világon, hogy az emberekben félelmet tudjanak kelteni. Hogy van-e pandémia vagy sem, azt nehéz megmondani. Zömében idős emberek naponta halnak meg pozitív teszt eredménnyel, de hogy a halálukat valójában mi okozta, nem tudjuk, hiszen a közölt adatok sokszor más potenciálisan halálos betegségeket is említenek esetükben. A statisztikák szerint az idei évben sem volt magasabb a halálozási arány, mint az elmúlt években. Ez a tény is kissé megkérdőjelezi, hogy valóban egy olyan agresszív járvánnyal állunk-e szemben, mint amilyennek azt a média bemutatja. Ugyanakkor arról szinte senki nem számol be, hogy Magyarországon naponta tízszer annyi magzatnak veszik el az életét erőszakkal, mint amennyi idős ember meghal pozitív COVID teszttel. A híreink, az életünk hónapok óta a COVID köré vannak felépítve. Szinte ki sem tudunk szállni ebből a játszmából. Hacsak nem kezdünk el józanul gondolkozni.

Láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban az életünk szinte minden területére behatolt a COVID, talán még a saját otthonunkban van némi szabadságunk, ahol senki nem szól bele, hogy mit és hogyan csináljunk. Ebben a néhány hónapban azt is láthattuk, hogy a demokratikusnak kikiáltott országokban hogyan váltunk szép lassan jogaikat folyamatosan elvesztő rabszolgákká. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ne éljünk felelősen és ne vigyázzunk embertársaink testi egészségére. De vegyük észre, hogy mindez a pánik és felhajtás Isten ellenségeitől, a gonoszt szolgáló globális elit csoportoktól indul ki. Mindaz, amit az Úr Jézus mondott: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!” (Mt 10,28), teljesen a visszájára fordult, s a meghirdetett világjárvány kapcsán érte el igazi csúcspontját. Ma azt mondják:

Félj a vírustól, mert az megöli testedet, de a lelked bűnösségétől ne félj. Mindegy, hogy meleg vagy, mindegy, hogy megölöd a magzatodat az anyaméhben, mindegy, hogy házasságtörő vagy, mindegy, hogy lopsz és hazudsz, ennek következményétől nem kell félned. TE csak a járványtól félj! Sőt! Ha te nem tartod be a kormányzatok által hozott intézkedések mindegyikét, vétkes vagy, más emberek a te felelőtlenséged miatt halnak meg. Vétkes vagy, ha egy családi összejövetelt tartasz COVID idején, mert mások miattad betegszenek és halnak meg.

Nem fogadható el, ez hozzáállás, hogy az emberekre terelik ezzel a felelősséget.

S itt el is értünk ahhoz a ponthoz, hogy miként pusztított a családunkban, emberi kapcsolatainkban, s nem utolsó sorban a vallásunk gyakorlásának terén a COVID.

Először talán arról írnék, hogy társadalmi szinten mit rombolt szét a COVID hisztéria. Csak azokról, melyet a közvetlen környezetemben láttam és hallottam.

A vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedéseknek köszönhetően családok és fontos közösségek szakadtak szét egyik napról a másikra. A több hónapra külföldön rekedt családtagoktól kezdve itt fel lehetne sorolni minden olyan önsegítő, szociális, iskolai, vallási csoportot, akikre a helyzet hirtelensége és bizonytalansága rémisztően rányomta a pecsétjét. Házasságok mentek tönkre a munkahelyek megszűnése, és az ebből fakadó létbizonytalanság miatt. Azt tudjuk, hogy egy társadalom annál gyengébb, minél inkább elvágjuk benne az egymást segítő kapcsokat. Ezt idén tavasszal tökéletesen sikerült megvalósítani az egész világon, s némi lazítás után ismét a nyakunkon fokozatosan szoruló hurkot érezzük.

Nagyszülők hónapok óta nem vehették ölükbe és nem ölelhették meg unokáikat, elszigetelődött és elmagányosodott idős emberek azért haltak meg idősotthonokban, mert a látogatási tilalom miatt teljesen elszakították őket a családjuktól.
Ugyanakkor az egymástól való elszigeteltség ideje alatt kezdtek el igazán virágozni a különböző online közösségek, melyek, mint egy pótszer, úgymond kielégítenek minket, de éppen ez által került szinte minden közösség megfigyelhetővé és felügyelhetővé. Az ugyanis csak egy hiú ábránd, hogy a különböző meet programokba, csak azok látnak bele, akik oda meghívást kaptak. Az online rendszeren keresztül minden és mindenki felügyelhetővé, láthatóvá és lehallgathatóvá vált. Személyes zárt kapcsolataink megszakadtak, s minden területen a nyilvánosság szeme elé kerültünk. Még azt is láthatja bárki a világon, hogy mi történik a templomaink falain belül. Kétségünk se legyen afelől, hogy nem sikerült jól ez a húzás a globális elitnek!

Ez év tavaszán soha nem látott zűrzavar vette kezdetét az egészségügyi ellátás rendszerén beül is. A COVID érkezése után néhány héttel szinte minden ellátás alapjárati módba került. Egészen biztos, hogy nagyságrendileg több ember vesztette el életét az ellátáshoz való hozzáférhetetlenség miatt, mint amennyi embert megmentett ez az intézkedéssorozat. S miközben sokszor az életmentő ellátáshoz sem lehetett hozzáférni, ez idő alatt a nyilvánvalóan nem életmentés körébe tartozó művi abortuszokat nem szüntette be az egészségügyi minisztérium. Miközben annak a látszatát keltik bennünk, hogy az egészségünk mennyire fontos nekik, a tendencia egyre inkább a felé kezd el haladni, hogy csak az kapjon időben egészségügyi ellátást, akinek pénze, vagy egyéb kapcsolatai vannak.

S mindezek mellett soha nem látott tendencia indult meg az Egyház életén belül is. Több hónapra megvonták a szentségekhez való hozzáférésünket szinte az egész világon, s mi elhittük, hogy ez a mi védelmünk érdekében van. Csak kevesen mertek hinni abban, hogy mindez valójában a globális elit támadása ellenünk, az élet minden színterén.

Fájó visszagondolnunk az online ünnepelt húsvéti ünnepkörre, de talán még fájóbb volt sok hívő embernek úgy eltávoznia ebből az életből, hogy nem erősíthették meg őket végső küzdelmükben a szentségek. Azokról a papokról pedig, akik e helyzet furcsa visszásságát már az elején felismerve folytatták papi kötelezettségüket, azaz titokban kiszolgáltatták a szentségeket, mint a társadalom veszélyeztető tényezőjéről beszélnek. De ismét lássuk meg, hogy mit áldoztunk fel, és miért:

A római katolikus Egyház a globális elit oltárán feláldozta a Krisztushoz méltó nyelvre áldozás gyakorlatát, s szinte mindenütt a világon a kézbe áldozás protestáns gyakorlatát vezette be. Ekkora ütést talán 500 évvel ezelőtt, a reformáció idején sikerült a Gonosznak az Egyházra mérnie, azzal a különbséggel, hogy akkor az Egyház túlnyomó része meg tudott maradni a helyes úton. Ma azokat a papokat, vagy akár egyházi laikusokat, akik a Krisztushoz méltón és hűen ragaszkodnak a nyelvre áldozás gyakorlatához, kizárják az Egyházból. Sajnos az Egyház túlnyomó többsége nem ismerte fel a kézbe áldozás bevezetésében, az Egyházat rombolni kívánók világraszóló diadalát, s még mindig hisz abban, hogy ezek az intézkedések a testi épségünk megőrzése érdekében lettek meghozva.

De nemcsak a szentmise ünneplésében redukálták jogainkat, szentségimádási helyeinket is bezárták, vagy minimálisra csökkentették annak látogathatósági lehetőségeit. A ministránsoknak sok helyen kell lemondaniuk a szolgálat minden szépségéről, mert „szolgálatukkal veszélyeztetik a lakosság egészségét”. Persze így valószínűleg még kevesebb papunk lesz, hiszen a papjaink többsége éppen, hogy az Oltár közvetlen közeléből jutott el a papi szemináriumig.

A szenteltvíztartóinkat kézfertőtlenítőre cseréltük, azaz már a templomainkban is jobban félünk a testünket megölő ágensektől, mint a testünket és lelkünket is a gyehenna tüzére juttató démonoktól.

S persze, ami még fontosabb, ne is üljünk egymás közelébe, ne is lássuk egymást, s ne is kommunikáljunk egymással, hiszen mindez „veszélyezteti a társadalom testi épségét.

Egy világméretű apparátusnak tehát sikerült elérnie, hogy a COVID-ra hivatkozva az egész életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat, hitünket is úgy éljük, ahogyan ők meghatározzák nekünk.

Erre csendesen rá lehet bólintani, de ha ezt tesszük a hurok várhatóan egyre szorosabb lesz a nyakunk körül. Ők ugyanis nem elégszenek meg azzal, hogy az életünket bekorlátozzák, teljes jogú urak szeretnének lenni minden lépésünk felett.

Már most léteznek Európában olyan kényszer karanténok, ahová bárkit, akár gyerekeket is behurcolhat a hatóság mindenféle beleegyezés nélkül, s várhatóan, ha a kilátásba helyezett védőoltást nem fogjuk beadatni magunknak, semmihez nem lesz jogunk azután, s talán éppen ilyen kényszer karanténokban fognak tartani minket, ha nem engedelmeskedünk nekik. Mindezt egy az átlagosnál kicsit agresszívebb vírusra, egy arra felépített tesztelési és egy megfélemlítő médiarendszerre hivatkozva teszik. Talán sokaknak eszébe juthatnak erről a nácik koncentrációs táborai.
Azután felmerülhet az a kérdés is, hogy hol van itt az emberi szabadság?

De még csak az elejénél tartunk….

Ezután tervezik ugyanis beadatni nekünk a Moderna cég által kifejlesztett, és a Bill Gates alapítvány által támogatott új típusú vakcinát. Erről bővebben Carrie Madej doktornő videójában hallhatunk:

Dióhéjban csak annyit a témáról, hogy egy olyan új technológiával kifejlesztett vakcinát terveznek a világ lakosságának beadatni, mely nem is ment keresztül a vakcinák esetében kötelező összes kísérleti stádiumon, melynek nem ismerjük a hosszú távú hatásait, s mely szerencsétlen esetben az emberi génállományunkat is módosíthatja. Mindennek tehát mi lennénk a kísérleti alanyai. Eleve gyanús lehet, hogy miért szerepel Bill és Melinda Gates neve egy vakcina kifejlesztésénél, hiszen köztudott, hogy Bill Gates az emberi népesség drasztikus lecsökkentésének éllovasa. Ismeretes az is, hogy a COVID vakcinák előállításához abortált magzatok sejtvonalait használják fel https://vasarnap.hu/2020/06/11/abortalt-magzatok-sejtjeit-is-hasznalhatja-a-koronavirus-elleni-vakcinahoz-a-johnson/

A fenti tényeken kívül ez az erkölcsi szempont is arra sarkall minket, hogy a vakcinát ne fogadjuk el. Sőt eleve utasítsuk el annak gyártási technológiáját!

Jelenleg azokat a hónapokat éljük, amikor a globális elit megpróbálja bebizonyítani számunkra, hogy mennyire lehetetlenné teszi az életet a COVID, s mennyire szükségünk van az ebből minket megváltó védőoltásra, holott az élet azért vált úgymond lehetetlenné, mert ők tették azt azzá, mivel ők kényszerítenek minket arra, hogy akkor is több hétre karanténba vonuljunk, ha nem vagyunk betegek.

Lehet, hogy ez az információ sokak számára tömény és félelmet keltő, azonban elkerülhetetlen, hogy ne essék róla szó.
Egy bizonyos, hogy mindezen gonosz erők felett létezik egy még hatalmasabb erő, mégpedig a mindenható Isten ereje, s ő mindezt a színjátékot, hazugságot és elnyomást csak egy bizonyos ideig fogja engedni, s azután hatalmas erejével közbe fog lépni. Félelemre nincs okunk, mert a teljes Szentháromság, és mennyei seregek hatalmas ereje áll mellettünk mindvégig e küzdelemben.

Nincs más feladatunk, mint egy szívvel kérni: „Szabadíts meg minket a gonosztól”.

Méltán érheti vád a cikk íróját, miért adta írásának azt a címet: COVID pro és kontra, mialatt végig a COVID ellen beszélt. A cikk írójának válasza erre annyi: a COVID mellett felhozható egyetlen érv az, legyünk felelősséggel egymás iránt és vigyázzunk egymás egészségére. Mindaz pedig, amit ezen felül COVID köré engedtünk, hogy felépítsenek az életünkben, azok tulajdonképpen a globális elit elnyomó intézkedései körébe tartoznak. Erre szerette volna felhívni a figyelmet jelen írás.

Remélhetőleg a jövőben egyre többen tudunk majd nyitott szemmel járni, s harcolni jogainkért. Ha ezt nem tesszük, minden jogot el fognak venni tőlünk. Ezt a “járványt”, ha nem a helyén kezeljük, akkor nem lesz vége, csak akkor, ha már késő. A kényszeroltások áldozatainak számát soha nem fogják nagydobra verni.

Forrás: Péter Sziklája

Szerk:
Felsőfokú mikrobiológiai és teológiai tanulmányokkal a hátam mögött megerősíthetem a cikk írójának minden állítását és következtetését.

Legolvasottabb írások1457 times!

Print Friendly, PDF & Email