Lombikprogramról – világosítsuk meg

Megdöbbenve olvasom Szoboszlai-Kiss Katalin (habilitált egyetemi docens, és filozófus) írását a mai Magyar Nemzetben, melyben Szász Péter írására válaszol. Elöljáróban szeretném kinyilvánítani, hogy két (különböző szakterületű) mérnök diplomával és és egy teológiai diplomával rendelkezve írom ezt a választ.

Nekem nincs filozófiai végzettségem és mérnök fejjel gondolkozom, viszont foglalkozásomból adódóan – bár nincs jogi végzettségem – rendszeresen részt veszek jogi képzésen, ezért maximum “zugügyvéd” lehetnék.

Előzetesen szeretném mindenkinek a figyelmes elolvasásra ajánlani egy informatikus kolléga bizonyítását, aminek egyetlen “hiányossága” van, hogy a végén nem vonja le a konklúziót, csak a bizonyítást vezeti le:

Teremtés vagy evolúció? – Adatábrázolás a természetben

Tisztelt docens asszony,

Feltételezem, hogy a docensi végzettség mellett a matematikai levezetés értelmezése nem fog problémát okozni. Az alap probléma mellett docens asszony olyanokat ír le, amik információ (ismertség) hiányból alapvetően tévesek. Természetesen nem tagadom, hogy személyesen ismerem Szász Pétert, ezért pontosan tudom, hogy téves (hogy politikailag korrekt módon fogalmazzak) azzal “vádolni“, miszerint “Ön a püspök úrnak kíván tanúságot tenni, mert hiszen nem lehet nem érezni az írásából fakadó magasztos rajongással átszőtt érzelmeket, ahogyan ön szól az egyházi vezetője védelmében, holott senki nem vádolta őt.“.

Aki ismeri Szász Pétert, az pontosan tudja, hogy nem kíván megfelelni Veres András püspök úrnak, nem kíván “tanúságot tenni” neki”, mint ahogyan Én sem. Sok minden van földön, s égen és a teológiában, amiben nem értünk egyet püspök úrral, de a kétezer éves tanítás védelmében igen. Az abortusz és a lombikbébi program ilyen. Egyébként csak csendben emlékeztetem docens asszonyt, hogy egy hívő, katolikus soha nem a püspök úrnak kíván tanúságot tenni, hanem ISTENNEK.

A fenti linken olvasható bizonyítás fényében az is megállapítható, hogy ön (hitbélileg értve) vagy hitetlen, vagy jó esetben útkereső (kitartás docens asszony, sohasem késő: én is negyven évesen tértem meg az ateizmusból vissza a katolikus egyházba). Mérnökként megállapíthatom: “az emberi tudás erősen véges, míg teremtőnk és hitünk alapja Isten, végtelen“. Igaz, az emberi tudás roham tempóban bővül, majdhogynem exponenciálisan. Matematikai ismeretek hiányában is megállapítható, hogy a véges nem mérhető össze a végtelennel. Mivel tudásunk véges, ezért azt feltételezni és azzal “szórakozni“, hogy tudásunk végtelen, olyan mint az “orosz rulett“. Vagy fejbe lövőm magam, vagy nem. A genetikával szórakozni pontosan ugyanez.

Ön azt írja, hogy “A meddőség állapotát nehezen értik meg azok, akiknek nem kell megküzdeniük vele“. Igen valószínűleg az. Mint ahogy az átlag emberek és hívők is “nehezen értik meg azokat, akik cölibátusban, szűzességben élnek…“. Pedig ezt is, azt is el lehet fogadni, ha van elég hitem, és a gyermekgyártás (lombikbébi) programjának végtermékét a megfogant magzatot, majd a belőle sarjadó testet és életet nem tulajdonként kezelik, a szülők tulajdonaként. De világunkban – főleg ezek a családok – kvázi akként kezelik: “nekem is kell, ha neki is van“. [Erre az a példa jut eszembe: amikor sok évtizeddel ezelőtt kaptam valamit édesanyámtól ajándékba, majd néhány nap (1-2 hét) múlva keresztanyám is vett a fiának, mert hát “Tamáskának” is van.] A genetikával való játszadozás beavatkozás a teremtés rendjébe, melynek nem ismerjük az eredetét és végét sem. Nem tudható mi volt Isten terve azzal, hogy egy házaspár esetében meddővé tette egyiküket, vagy másikukat, vagy mindkettőjüket. De ettől még lehet teljes életet élni, ha elfogadja azt az ember. Ugyanígy nem tudható, mi volt Isten terve akkor, amikor egy egyhetes gyermeket “hazarendel”, azaz az alig megszületett meghal (mint a bátyám, akit nem volt lehetőségem megismerni).

Hívő katolikusnak, mint amilyen Szász Péter (és talán magamat is annak tarthatom) a gyermek Isten ajándéka, és nem jog. Ráadásul amit a lombikbébi programban a tudomány valamilyen módon el tud érni, az az emberi test előállítása (legyártása, mint egy gyári termék), de az ember két részből áll: testből és lélekből.És itt következik az Ön címadásának hazugsága: “A lombikprogram sikertörténet: életet ad!” A lélek Istentől van, ő teremti a megfoganó testbe. Ebből következik, hogy az ember maximum testet tud gyártani, életet csak ISTEN ad. Mi és püspök úr, nem azt mondjuk, hogy a (mesterségesen) megfogant gyermek bűnös (mert születésekor csak Ádám&Éva ősbűnével terhelt), hanem a folyamat, ami által létrejött. Az ellentétes a természeti renddel és a katolikus egyház tanításával. Ehhez kapcsolódik: hogy mit mondanak, tanítanak a protestáns felekezetek (lutheránusok és kálvinisták) nem mérvadó, mert ők nem rendelkeznek apostoli successio-val, nem rájuk lett bízva az evangélium hirdetése, értelmezése és tanítása. Hívőként tudom mindenkinek elolvasásra ajánlani az ószövetségi Jób könyvét.

Ha már szóba került a jog, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi áll előbb: a természeti (isteni eredetű) törvény(ek a végtelentől kapva), vagy pedig a világi törvény(ek), melyeket az emberek (a véges) alkottak? Foglalkozásomból eredően tudom, ha bíróságra kell mennem, akkor (gyakorló katolikusként, és teológiát végzettként) azt fogom mérlegelni, hogy adott esetben a világi jog szemben áll-e az Isteni tanírással, morállal és nem erkölccsel, mert a lelkiismeretemet nem kívánom megerőszakolva felülírni. Természetesen nem a hamis tanúzás tényállásáról beszélek.

Tisztelt docens asszony,

Ön azt írja október 22.-i írásában Veres püspök úrral kapcsolatban: “milyen önellentmondásos és mennyire keresztényi szemlélettel nem összeegyeztethető, ha az ő álláspontját továbbgondolva azt a gyakorlatban is elkezdenénk alkalmazni“. Még szerencse, hogy nem Ön határozza meg az isteni tanítás lényegét, annak értelmezését (ami püspök úrnak van fenntartva – lásd feljebb -), hanem Jézus adta az embereknek és az egyház kétezer éven át megőrizve adta tovább (tanította). Az ön liberális (én azt szoktam tanítani a hittanosaimnak, hogy a liberalizmus a sátán beletestesülése világunkba) nézetei szerint az egyház tanítását kell a világhoz igazítani, és nem a világot (embereket) kell visszavezetni az isteni tanításhoz. Az Ön nézeteit halljuk a II. Vatikáni Zsinat óta. Ez vezeti az embereket oda, hogy a könnyebb utat válasszák, azt az utat, amit ön képvisel. Tudja docens asszony, a mondás is azt tartja: “a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve“. De az a pokolba vezet, ha nem Isten országába.

Ugyanis Isten nemcsak irgalmas és végtelenül jóságos (ahogyan manapság tanítják), hanem ahogyan a zsoltáros írja a 93. Zsoltárban:

Zsoltár 93(1-11)
93:1 Isten a bosszúállás Ura, * a bosszúállás Istene szabadon cselekszik.
93:2 Emelkedjél föl, ki a földet ítéled; * fizesd meg a díjt a kevélyeknek.
93:3 Meddig fognak, Uram, a bűnösök, * meddig fognak a bűnösök örvendezni,
93:4 Beszélni és gonoszságot szólani, * szólani mind, kik igaztalanságot mívelnek?
93:5 A te népedet, Uram, megalázzák, * és örökségedet nyomorgatják;
93:6 Az özvegyet és jövevényt megölik, * és az árvákat meggyilkolják,
93:7 és azt mondják: Nem látja az Úr, * és nem veszi észre Jákob Istene.
93:8 Értsétek meg, esztelenek, a nép között, * és bolondok, valahára okuljatok.
93:9 Ki a fület plántálta, nem hall-e? * Vagy ki a szemet alkotta, nem lát-e?
93:10 Ki megdorgálja a népeket, nem fedd-e meg? * Ki tudományra tanítja az embert?
93:11 Az Úr tudja az emberek gondolatait, * hogy hiábavalók.

Isten óvja docens asszony az ön “kevély lelkét” az üdvösségre halála után.

Szerző: v. Kucsora Tamás
mérnök-tanár-teológus

Eredeti források időrendi sorrendben:

  1. https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-lombik-az-abortusz-inverze-8844557/
  2. https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-gyermek-nem-jog-hanem-ajandek-8865134/
  3. https://magyarnemzet.hu/velemeny/a-lombikprogram-sikertortenet-eletet-ad-8865530/

 

Legolvasottabb írások899 times!

Print Friendly, PDF & Email