Mindenszentek – Teljes búcsú nyerhető

Mindenszentek ünnepén és nyolcadában az egyház teljes búcsú nyerését engedélyezi, de azt feltételekhez köti. A járatlanok kedvéért határozzuk meg Alácsi Ervin atya segítségével a búcsú lényegét, hogy eloszlassuk az ötszáz éves tévedéseket:

„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít.  A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.”

Luther minden ellenkező híresztelésével és kirohanásával ellentétben a búcsú nem a bűnök bocsánatára irányul, hanem a megbocsátott bűnök után visszamaradó ún.  ideigtartó büntetések elengedésére (a tisztítótűzből való kiszabadulásra, vagy az ott lerovandó tisztulás lerövidítésére). Szigorú föltétele ráadásul a „megfelelő fölkészület”, azaz a kegyelmi állapot, a hitből fakadó motiváció és valamely erkölcsileg jó és érdemszerző cselekedet végrehajtása.

Az egyház hagyománya szerint a következő feltételekhez van kötve a teljes búcsú elnyerése:

November 1-től 8.-ig naponta lehet teljes búcsút nyerni, amelyet csak a halottakért lehet felajánlani.

November 1. és 2.: Egy templom, nyilvános kápolna, vagy (egyházi – ajánlott) temető látogatása: és 1 Miatyánk + 1 Hiszekegy elimádkozása a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

November 3. és 8. között naponta: (egyházi) temető látogatása és ima egy halottért.

Ehhez jönnek az általános feltételek:

  1. Általános szándék a búcsú elnyerésére
  2. Kegyelmi állapot (legalább az előírt cselekedetek  befejezéséig,
  3. Szentgyónás (8 nappal az elvégzett búcsú előtt, vagy után),
  4. Szentáldozás a búcsú napján,
  5. Ima a pápa szándékára (1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség)
  6. A bűnökhöz való ragaszkodás teljes elhagyása (az akarat, hogy a legkisebb bűnt is elkerüljük)

Aki ezeket a feltételeket nem, vagy részben teljesíti, az csak részleges búcsút nyerhet el.

Legolvasottabb írások1083 times!

Print Friendly, PDF & Email